Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP F13:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 13 Repetition variabler, selektion och iteration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP F13:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 13 Repetition variabler, selektion och iteration."— Presentationens avskrift:

1 OOP F13:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 13 Repetition variabler, selektion och iteration.

2 OOP F13:2 Marie Olsson Enkel datatyp kontra objekt int tal1, tal2; tal1=35; tal2=112; tal1=tal2; String s1, s2; s1=new String("Hej"); s2=new String("Hopp"); s1=s2; Kan skrivas som: s1="Hej"; s2="Hopp"; Hur fungerar operatorn + ? int sum=tal1+tal2; String ny=s1+s2;

3 OOP F13:3 Marie Olsson Selektion Ibland skall man göra en sak, ibland inte. if-satsen switch-satsen Iteration Något skall göras flera gånger. while-loopen do while-loopen for-loopen

4 OOP F13:4 Marie Olsson if-satsen if ( ) ; if ( ) ; else ; if (tal > 100) System.out.print("Talet är större än 100 "); else System.out.print("Talet är inte större än 100 ");

5 OOP F13:5 Marie Olsson switch-satsen switch ( ) { case : case : default: } switch(färg){ case 0: resultat="spader "; break; case 1: resultat="hjärter "; break; case 2: resultat="ruter "; break; case 3: resultat="klöver "; break; }

6 OOP F13:6 Marie Olsson while - loopen while ( ) ; - booleskt uttryck - valfri programsats om flera satser inom { } - block villkor sats true false while(Math.random() < 0.7){ System.out.print( " * " ); }

7 OOP F13:7 Marie Olsson do while - loopen do ; while ( ); - booleskt uttryck - valfri programsats om flera satser inom { } - block villkor sats false true

8 OOP F13:8 Marie Olsson import javax.swing.JOptionPane; class MonthTest{ public static void main(String[] args){ int månad; do{ String str=JOptionPane.showInputDialog (" Månad:"); månad=Integer.parseInt(str); }while (månad 12); JOptionPane.showMessageDialog(null, "Månad: "+månad); }

9 OOP F13:9 Marie Olsson for-loopen for ( ; ; ) ; initiering villkor programsats uppräkning true false OBS for-loopen finns även i andra varianter från Java 1.5

10 OOP F13:10 Marie Olsson int summa=0; for (int x=27; x<36; x++) summa+=x; System.out.println("Summan blev "+summa); Vad blir summan av talen 27+28+29+30+31+32+33+34+35?

11 OOP F13:11 Marie Olsson Skriv ett program som slumpar fram ett heltal i intervallet 1-100. Programmet skall sedan låta användaren gissa vilket tal det var. Efter varje felaktig gissning skrivs det ut om gissningen var för liten eller för stor. Användaren får fortsätta gissa tills korrekt tal gissats. Dialog enligt: Gissning: 43 Fel – det sökta talet är större Gissning: 82 Fel – det sökta talet är mindre Gissning: 60 Fel – det sökta talet är mindre Gissning: 54 Fel – det sökta talet är större Gissning: 58 Korrekt gissat efter 5 försök!


Ladda ner ppt "OOP F13:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 13 Repetition variabler, selektion och iteration."

Liknande presentationer


Google-annonser