Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller skapade som: String, Random, Car, Student, Konto k…. Variabel deklaration - datatyp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller skapade som: String, Random, Car, Student, Konto k…. Variabel deklaration - datatyp."— Presentationens avskrift:

1 Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller skapade som: String, Random, Car, Student, Konto k…. Variabel deklaration - datatyp variabelnamn ; Ex: int tal; String s; char c; double d; boolean b; Car minBil, Student stud1; (om class finns definierat eller om den finns i Java biblioteket) Tilldelning tal=2; s ="text"; c='t'; d=3.4; b=true; minBil=new Car( eventuell parameter); Metoder : 1. Metod definition etikett datatyp metodnamn( paramemetrar) { // kropp } class A{ public int räkna_sum( int tal1, int tal2) { int sum = tal1+tal2; return sum; } lokala variabler 2. Metod anrop objektnamn.metodnamn( argument) eller klassnamn.metodnamn(argument) class B { A obj=new A(); // skapa objektet int svar=obj.räkna_sum( 3, 4); } variabel som tar emot värdet från return

2 Jämförelse operatorer och logiska operatorer( används i samband med if/else for eller while) < <= mindre,mindre lika med > >= störe,störe lika med == lika med != inte lika med ! inte && och || eller Upprepa -iterera Uppräkningsoperator ++ på en variabel ökar värdet I variabeln med 1 int sum=0; for (startvärde ;villkor; steg) for(int i=0; i<5; i++) { { sats; sum=sum+i; sats; } } upprepa så länge villkor sant int counter=0; while(villkor) while(counter!=5) { { sats; sats; System.out.prinln("HBK är bäst"); } counter++; } exempel

3 Val, selektion: om villkor är sant gör if sats, annars gör else sats if (villkor) if( k= =2 ) { { sats; System.out.println(“hej”); sats; } } else else { { System.out.println(“hå”); sats; } sats; } när man har mer en två alternativ många alternativ if(villkor) switch(variabelnnamn) { { sats; case 1: sats; } break; else if (uttryck)...................... { case n: sats; sats; break; } default: sats; else break; { } sats; } exempel

4 class KlassNamn { 1.instansvariabler - variabler som kommer att förvara data när objekt skapas - kan vara av grunlägande datatyp eller referens variabler 2.konstruktor -anropas med new när objekt skapas - konstruktor kan vara tom - brukar ha parametrar som tilldelas till instansvariablerna 3.metoder public -brukar ändra instansvariablernas värde (då bör metoden ha parametrar -brukar läsa instansvariablerna (då metoderna måste returnera värdet i instansvariablerna private - brukar användas som hjälpmetoder till de publika och bara i de klasserna de finns definierade -kan inte användas i en annan klass genom anrop protected - i samband med arv fungerar de som publika i subklasser } class KlassNamn extents EnAnnanKlassSomRedanFinns { metoderna och variablerna från EnAnnanKlassSomRedanFinns har du ärvt här här metoder och variabler som den nya klassen du skapar ska ha } KLASSDEFINITIONKLASSDEFINITION

5 class Person { private int ålder; private String namn; private Konto personKonto; public Person(int a,String n, Konto k) { ålder=a; namn=n; personKonto=k; } public Person() { } public void ändraNamn(String nyNamn) { namn=nyNamn; } public int getÅlder() { return ålder; } private boolean omMyndig() { if(ålder>=18) return true; else return false } public void fåKöpaSprit() { boolean result = omMyndig(); if(result= =true) System.out.println("Personen får köpa sprit"); else System.out.println("Personen ska köpa läsk"); }} 1. Instans variabler 2. Konstruerare 3. Metoder KLASSDEFINITIONKLASSDEFINITION

6 Arrayer är objekt i Java. Används för att förvara stor mägd data av samma typ Array deklaration: datatyp [ ] arrayNamn ; Ex: int[ ] array1; char [ ] array2 ; String[ ] array3; Person[ ] lista; Skapa själva array objektet: new datatyp[antal_element]; Ex: array1=new int[3]; array2= new char [ 1000 ] ; array3=new String[ 5 ]; lista=new Person[ 10 ]; eller skappa array med innehåll : int myArray=new int {3,5,7,1}; Tilldela värde till ett enda element i arrayen: array1[0 ]=3; array3[0]= "Kalle"; lista[3]=new Person(); arrayNamn.length, ger storleken på arrayen For-loopar används då man indexerar arrayer : for(int i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/9/2604622/slides/slide_6.jpg", "name": "Arrayer är objekt i Java.", "description": "Används för att förvara stor mägd data av samma typ Array deklaration: datatyp [ ] arrayNamn ; Ex: int[ ] array1; char [ ] array2 ; String[ ] array3; Person[ ] lista; Skapa själva array objektet: new datatyp[antal_element]; Ex: array1=new int[3]; array2= new char [ 1000 ] ; array3=new String[ 5 ]; lista=new Person[ 10 ]; eller skappa array med innehåll : int myArray=new int {3,5,7,1}; Tilldela värde till ett enda element i arrayen: array1[0 ]=3; array3[0]= Kalle ; lista[3]=new Person(); arrayNamn.length, ger storleken på arrayen For-loopar används då man indexerar arrayer : for(int i=0;i

7 Program design: Programm består av flera klasser. 1.Klassen som startar programmet-alltså klassen som innehåller main() metoden, sk.- Controler klasser 2.Klasser för inläsning av data, sk- Input view klasser 3.Klasser för utmatning av data, sk -Output view klasser 4.Klasser som behandlar data eller gör beräkningar mm, sk.-Model klasser class Program { main(...) { Scanner scan=new Scanner( System.in); Person p=new Person(); p.ändraNamn(s); System.out.println(s); } class Scanner { …………… } class System {.......... } class Person {........... } class String {........ } 1 2 3 4 4


Ladda ner ppt "Variabler: Datatyp - grundläggande : int, double, char, boolean eller skapade som: String, Random, Car, Student, Konto k…. Variabel deklaration - datatyp."

Liknande presentationer


Google-annonser