Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 2, Kapitel 2 Att förstå klassdefinitioner Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 2, Kapitel 2 Att förstå klassdefinitioner Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 2, Kapitel 2 Att förstå klassdefinitioner Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael Kölling Replace this with your course title and your name/contact details. Fredric Ragnar Telefon Andreas Hedrén

2 Idag Fortsätta att gå igenom fler nya termer
Fält Konstruktorer Metoder Parametrar Titta på delar av Java-syntax – grammatiken i programmeringsspråket Tilldelningssatser Villkorssatser Introduktion till UML

3 Automatisk biljettmaskin – utifrån sett
Vi skall undersöka beteendet hos en typisk biljettmaskin. Vi kommer att använda ”naive ticket-machine” projektet. Maskinen ger biljetter till ett fast pris Hur matas pengar in i maskinen? Hur håller maskinen reda på hur mycket pengar som matats i?

4 Automatisk biljettmaskin – inifrån sett
Genom att interagera med objektet får vi en bild av vilket beteende det har Genom att titta inuti objektet ser vi hur objektet gör för att åstadkommma beteendet Alla Java-klasser ser liknande ut inuti

5 Grundläggande struktur för klasser
Det yttre skalet för TicketMachine public class TicketMachine { Inre delen av klassen visar vi inte } public class ClassName { Fält Konstruktorer Metoder } Innehållet en klass

6 Fält Fält lagrar värden för ett objekt
public class TicketMachine { private int price; private int balance; private int total; Konstruktor och metoder visas inte. } Fält lagrar värden för ett objekt De kallas också instansvariabler Använd Inspect för att titta på fälten i ett objekt Fältet definierar tillståndet hos objektet Synlighetsmodifierare variabelnamn typ private int price;

7 Konstruktorer Konstruktorer initierar ett objekt
De har samma namn som sin klass De lagrar startvärden/initialvärden i fälten De tar ofta emot värden i parametrar för detta public TicketMachine(int ticketCost) { price = ticketCost; balance = 0; total = 0; }

8 Skicka data med parametrar

9 Rekapitulering av termer
Klass Attribut Konstruktor Parameter Metod public class TicketMachine { private int price; private int balance; private int total; public TicketMachine(int ticketCost) price = ticketCost; balance = 0; total = 0; } public int getPrice() return price;

10 Tilldelning Värden lagras i fält och variabler med hjälp av tilldelningssatser. variable = expression; price = ticketCost; En variabel lagrar endast ett värde, så värden som lagrades i variabeln tidigare försvinner.

11 ”Accessor”-metoder Metoder implementerar beteendet hos objekt
”Accessor”-metoder (eng: ”accessors” eller ”getters”) ger information om objekt Metoder består av ett huvud och en kropp Huvudet definierar metodens signatur public int getPrice() Kroppen innehåller metodens satser

12 ”Accessor”-metoder, mer…
returtyp synlighetsmodifierare metodnamn public int getPrice() { return price; } retursats Början och slut på metodens kropp (block)

13 ”Mutator”-metoder Har en liknande struktur: huvud och kropp
Används för att mutera (ändra) ett objekts tillstånd (eng: ”mutators” eller ”setters”) Fixas genom att ändra värdet på ett eller flera fält Har typiskt tilldelningssatser Har typiskt parametrar

14 ”Mutator”-metoder, mer…
returtyp (void) synlighetsmodifierare metodnamn parameter public void insertMoney(int amount) { balance += amount; } tilldelningssats fält som ändras

15 Att skriva ut från metoder
public void printTicket() { // Simulate the printing of a ticket. System.out.println("##################"); System.out.println("# The BlueJ Line"); System.out.println("# Ticket"); System.out.println("# " + price + " cents."); System.out.println(); // Update the total collected with the balance. total += balance; // Clear the balance. balance = 0; }

16 Tankar om biljettmaskiner
Deras beteende är otillräckligt på flera sätt: Ingen koll på summor som matats i Ingen växel Ingen koll på att initieringen är vettig Hur kan vi fixa detta? Behöver ett mer sofistikerat beteende

17 Att göra val public void insertMoney(int amount) { if(amount > 0) {
balance += amount; } else { System.out.println("Use a positive amount: " + amount);

18 Att göra val, mer… Boolskt villkor som skall testas – ger resultatet sant eller falskt ‘if’ nyckelord Åtgärder om villkoret är sant if(gör något test) { Gör satserna här om testet ger resultatet sant } else { Gör satserna här om testet ger falskt som resultat Åtgärder om villkoret är falskt ‘else’ nyckelord

19 Lokala variabler Fält är en sorts variabler
De lagrar värden så länge som objektet lever De kan kommas åt från hela klassen Metoder kan ha mer kortlivade variabler De finns bar aunder tiden som metoden körs De kan bara kommas åt från metoden

20 Lokala variabler En lokal variabel public int refundBalance() {
int amountToRefund; amountToRefund = balance; balance = 0; return amountToRefund; } Ingen synlighets- modifierare

21 Introduktion till UML Vi har tittat på de centrala begreppen för de byggstenar som finns för en klass. Vi kommer att fortsätta med att beskriva system som består av fler klasser. Det blir ju fort många detaljer och då vill man många gånger kunna presentera en förenkling av systemet. Det gör man genom att beskriva en modell av systemet. Till vår hjälp har vi då UML (Unified Modeling Language). Det är ett antal diagram för att beskriva dessa modeller. Vi börjar att titta på klassdiagrammet.

22 Källkod vs. klassdiagram
public class TicketMachine { public int price; public int balance; public int total; public TicketMachine(int ticketCost) price = ticketCost; balance = 0; total = 0; } public int getPrice() return price;

23 Sammanfattning – klassers beståndsdelar
Klassers kroppar innehåller: fält, konstruktorer och metoder. Fält lagrar värden som bestämmer/definierar objektens tillstånd Konstruktorer initierar objekten. Metoder implementerar objektens beteende. Ett klassdiagram kan visa en förenklad bild av en klass.

24 Sammanfattning – fält, parametrar och variabler
Fält, parametrar och lokala variabler är variabler allihop Fält består under ett objekts livstid Parametrar används för att ta emot värden in till en konstruktor eller metod Lokala variabler används för att tillfälligt lagra värden.

25 Sammanfattning – styrande satser
Objekt kan ta beslut eller göra val med hjälp av villkors-satser (if-satser) Ett test som ger sant eller falskt tillåter att en av två alternativa händelseutvecklingar kan väljas. (En av två olika vägar väljs)


Ladda ner ppt "Föreläsning 2, Kapitel 2 Att förstå klassdefinitioner Kursbok: “Objects First with Java - A Practical Introduction using BlueJ”, David J. Barnes & Michael."

Liknande presentationer


Google-annonser