Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 3 Sannolikhet och statistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 3 Sannolikhet och statistik"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 3 Sannolikhet och statistik
manada.se

2 STATISTIK

3 Statistik Det finns tre slags lögner:
lögn, förbannad lögn och statistik Ursprunget till denna ramsa sägs vara hämtat från premiärminister Benjamin Disraeli och som senare föfattare Mark Twain populariserade Benjamin Disraeli föddes den 21 december 1804 och dog den 19 april brittisk politiker och författare. Mark Twain föddes den 30 november 1835 och dog den 21 april pseudonym för Samuel Clemens, amerikansk författare och humorist.

4 TABELLER eller DIAGRAM
En sammanställning av uppgifter av något slag eller resultat av en undersökning redovisas i form av TABELLER eller DIAGRAM Detta gäller alla ämnesområden Tabeller eller diagrammet innehåller ett budskap

5 Sportaktiviteter i klass 8A på fritiden
TABELLER Sportaktiviteter i klass 8A på fritiden Kolumner Tabellhuvud Rader

6 DIAGRAMTYPER

7 används när man vill visa en fördelning
CIRKELDIAGRAM används när man vill visa en fördelning Cirkeldiagrammet visar hur stor andel av den totala konsumtionen av bananer som befolkningen i Svealand, Götaland respektive Norrland står för.

8 används när det man undersöker inte är tal
STAPELDIAGRAM används när det man undersöker inte är tal Det spelar ingen roll i vilken ordning man placerar staplar Stapeldiagrammet visar resultatet från ett prov i Matematik. Vi ser bland annat att 14 elever fick betyget E. Det spelar ingen roll i vilken ordning man placerar staplar.

9 används när det man undersöker är tal
STOLPDIAGRAM används när det man undersöker är tal När tolv matcher var spelade i en bandyserie var antalet matcher med visst antal mål fördelade enligt diagram.

10 används när man vill visa hur ett värde ändras med tiden
LINJEDIAGRAM används när man vill visa hur ett värde ändras med tiden Linjediagrammet visar hur försäljningen av CD-skivor varierat under flera månader

11 Används när man för ihop materialet i grupper eller intervaller
HISTOGRAM Används när man för ihop materialet i grupper eller intervaller Längd (cm) Antal elever 5 15 25 30 8 140 cm Histogram är stapeldiagram där staplarna ”sitter ihop” Ett mätvärde som ligger på gränsen mellan två staplar tillhör alltid den högra stapeln. Längden 140 cm tillhör den andra stapeln.

12 LÄGESMÅTT Typvärde Medelvärde Median

13 Typvärde Typvärde (kallas även modalvärde) i ett statistiskt datamaterial det värde som förekommer flest gånger 1, 12, 9, 16, 10, 9, 2, 4, 9, 10, 9, 9, 9, 12 1, 12, 9, 16, 10, 9, 2, 4, 9, 10, 9, 9, 9, 12 Typvärde är 9

14 Medelvärde 𝑀 𝑥 = 𝑥 1 + 𝑥 2 +…+ 𝑥 𝑛 𝑛
Ett medelvärde är ett värde som används för att representera ett genomsnitt för en mängd värden. 𝑀 𝑥 = 𝑥 1 + 𝑥 2 +…+ 𝑥 𝑛 𝑛 På räknaren slår man ( )/7 = 6, …

15 MEDIAN Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger i mitten. Av talen 1, 7, 9, 10, 17 Medianen = 9 Medelvärdet = 8,8 För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medelvärdet av de två tal som ligger i mitten

16 MEDIAN 4 2 0 2 6 7 7 12 18 Svar: Medianen till dessa talrad är 6
Följande värden är givna: 𝟔 , 𝟕 , 𝟎 , −𝟒 , 𝟏𝟐 , 𝟕 , 𝟏𝟖 , −𝟐 , 𝟐 Bestäm medianen 4  Svar: Medianen till dessa talrad är 6

17 MEDIAN Svar: Medianen till dessa tal är 4,5
Följande värden är givna: 7, 0, 4, 12, 7, 18, 2, 2 Bestäm medianen 4  4,5 ? Svar: Medianen till dessa tal är 4,5

18 Vilseledande statistik
Vilket diagram är bäst? Källa:

19


Ladda ner ppt "Kapitel 3 Sannolikhet och statistik"

Liknande presentationer


Google-annonser