Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Man tar en pallplats, då man placerar sig bland de tre bästa. metafor? metonymi? synekdoke?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Man tar en pallplats, då man placerar sig bland de tre bästa. metafor? metonymi? synekdoke?"— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Man tar en pallplats, då man placerar sig bland de tre bästa. metafor? metonymi? synekdoke?

8 Metonymi

9 kronan för monarkin eller staten pressen för nyhetstidningar

10 metonymi Ersättande av namnet på det åsyftade tinget med namnet på ett nära associerat ting.

11 Ur Nationalencyklopedin: metonymi´ (senlat. metonymi´a “namnbyte”), stilistisk figur där ett uttryck ersätts av ett annat, som står i viss relation till det gängse. Det kan gälla orsak mot verkan, del mot helhet, material mot föremål, beröring i rummet eller tiden etc. Personerna i en lokal utbyts mot lokalen själv: “hela salongen brast i skratt”, ett verks författare används om verket: “läsa Strindberg”.

12 Man "läser Kundera" när man läser litteratur skriven av Kundera. Man "lyssnar på Chopin" när man lyssnar på musik komponerad av Chopin. Man kör "en Fiat" när man kör en bil tillverkad av bolaget Fiat. (Brand är dock numera ofta frikopplade från tillverkaren.) skapare för skapat

13 Bryssel för EU Auschwitz för folkmordet på judarna Rom för katolska kyrkan Vatikanen för påven Vita huset för USA:s president Watergate för Watergateskandalen Waterloo för slaget vid Waterloo Moskva, Ekudden, Fabriksgatan Berlinmurens fall (metonymi och metafor) ort eller byggnad för makthavare eller händelse

14 Caesar gick över Rubicon (en å/gräns). Napoleon red in i Tyskland. Usama bin Ladin anföll USA. Nixon bombarderade Vietnam. (även ansvarig) dramatisering

15 former, kurvor tvätta händerna toilette, badrum, restroom, damrum sauna, massage ligga, sleep Förskönande uttryck kan förbrukas genom att etableras eller bli för frekventa. taktfulla, opreciserade uttryck, eufemismer

16 Där metaforen säges basera sig på likhet säges metonymin basera sig på närhet, t.ex. orsak och verkan.

17 Synekdoke

18 England för Konungariket Storbritanien och Nordirland Holland för Nerderländerna Ryssland för Sovjetunionen

19 synekdoke Ersättande namnet på det åsyftade tinget med namnet på en del av detta ting. Tolkas ofta som variant av metonymi.

20 blekansikten för vita människor femton huvuden för femton personer hjälpande hand för hjälp smör på brödet för välstånd vårt dagliga bröd tjugo vårar

21 Helheten kan även representera delen. (metonymi?) Finland för Finlands landslag Hbl för Hufvudstadsbladets reporter parti för enskilda politiker marknaden för aktörer på marknaden

22 Delen har en egenskap som anses vara karakteristisk eller essentiell för helheten. (White) magar att mätta huvud, ansikte, ögon, öron, händer, mage för en hel människa

23 Vulgära synekdoker kan lyfta fram det som metonymier är ämnade till att undanskymma. Vulgära synekdoker kan blekna. vulgära uttryck


Ladda ner ppt "Man tar en pallplats, då man placerar sig bland de tre bästa. metafor? metonymi? synekdoke?"

Liknande presentationer


Google-annonser