Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk sommarskola 2007 Biblioteks- og informationskompetens i Islands Universitet - Samarbete mellan bibliotek och universitet - Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk sommarskola 2007 Biblioteks- og informationskompetens i Islands Universitet - Samarbete mellan bibliotek och universitet - Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk sommarskola 2007 Biblioteks- og informationskompetens i Islands Universitet - Samarbete mellan bibliotek och universitet - Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir National librarian 15. juni 2007 National- och Universitetsbiblioteket i Island

2 Översikt Nationalbiblioteket och Universitetsbiblioteket förenades i 1994  Självständig Universitets Institution Ny bygning – 4 våningar + källare 13.000 m² 3 avdelningar  Service - information och utlåning  Nationella samlingar - preservation  Administration National biblioteket stiftades 1818 Universitetet stiftades 1911 och biblioteket 1940

3 Administration Ministeriet för undervisning, forskning och kultur  Lagstiftning från 1994  Regleringar från 1998 och 2003  Legal deposit lagar från 2002 Performance Management contract från 2005  Digitalisering av isländsk kulturarv  Access til utlänsk kunskap via IT technologi

4 Personell 98 anställda - 84 heltidsjob 37 utbildade bibliotekare 27 med annan universitets bakgrund 17 almänna bibliotekare 6 tekniska 11 assistanter och kontorpersonell 70% kvinnor och 30% män Mer än 50% är 50 år eller äldre

5 Kunskapscenter i Norden - vision The National and University library is to play a central role in the gathering, preservation and dissemination of knowledge about Icelandic society, the sciences and the arts. It will be a knowledge centre devoted to providing a professional information service on Icelandic society and ensure that Icelanders will keep abreast with other nations as regards access to knowledge and information of all types.

6 Service contract med HÍ 2004 Målsättning: Utveckling af biblioteket som kunskapscenter och kunskapsmedlare Adgang til vetenskaplig information, oberoende av bosättning – vikt på elektroniska resurser Brukerservice med vikt på informationskompetens Förstärkning av biblioteket som research institution i bibliotekskunskap och bibliografi

7 Fremtiden Revision av lagar om biblioteket och lagar om Statens Arkiv  En institution?  Samarbetsmöjligheter - bevaring, IT Förening av Islands Universitet och Lärarhögskolan - 2008  Nämder och utskott - 10-15 grupper IT - bibliotek – lärocenter (learning centers) Web – intranet – Ugla (webplats för studenter och lärare)

8 Service – 2006 Informations kompetens – program Nivå 141 (1190) Nivå 2 43 ( 680) Speciella program 8 ( 104) Personlig tjänst – ca. 30 min. – pågående Sök i databaser, websidor Mål – studenter som reder sig själva

9 Service Informations kompetans - webben www.landsbokasafn.is  Almänn information  Adgang til kataloger och databaser Dit fag - enskilda fagområden  Sökning - i detaljer  Vägledning i bruk av databaser  Omkring 60 brochyrer – (papper – webben)  http://www.hvar.is/upload/2/ProQuestOnePageIcelandic.pdf http://www.hvar.is/upload/2/ProQuestOnePageIcelandic.pdf  http://www.fva.is/safn/heimleitir/eboldb.pdf http://www.fva.is/safn/heimleitir/eboldb.pdf

10 Service – nytt 2007 15 fritstående program – alla kan anmälda sig  Undervisning och övningar i datorcenter http://www.landsbokasafn.is/id/1015569 Gegnir (samkatalog) TD-net (tidsskrifts-listor) Enstaka databaser f.x. Proquest, Web of Science

11 Fremtidsvisioner Förening av Lärarhögskolan og Islands Universitet  Universitetet skal uppdelas i 5-6,,skolor” Lärocenter konceptet i Lärarhögskolan Utveckla det i Islands Universitet Revision av Service contracten Extra personell (nu 8 heltids ställningar) Här finns stora möjligheter

12 Fremtidsvisioner Ökat utbildning i informations kompetens  Samarbete mellan IT, bibliotek och learning center och web  Biblioteks- eller Informations- nämd i varje skola  Kontakter i biblioteket och i varje skola  Ökat bruk af intranet och Ugla  Biblioteks- och informations kompetans i introduktionskurser i varje fag  Special tjänst for doktorander och masterstudenter  Program för lärare  Special program för nya lärare  Utveckling av elektroniska omgivelser  Men vilka krav ställer Universitetet?


Ladda ner ppt "Nordisk sommarskola 2007 Biblioteks- og informationskompetens i Islands Universitet - Samarbete mellan bibliotek och universitet - Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir."

Liknande presentationer


Google-annonser