Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieutredningen Gymnasieutredningen U 2007:01 Anita Ferm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieutredningen Gymnasieutredningen U 2007:01 Anita Ferm."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieutredningen Gymnasieutredningen U 2007:01 Anita Ferm

2 Gymnasieutredningen Varför utreda gymnasieskolan?

3 Gymnasieutredningen Nya förutsättningar Nuvarande gymnasium från början av 1990- talet Utvecklingen i arbetslivet ställer högre krav Internationalisering

4 Gymnasieutredningen Problem i dagens skola 16 % av eleverna i åk 1 i kommunala skolor går på IV Endast 2/3 av dem som börjar på ett nationellt program får högskolebehörighet Drygt 30 000 ungdomar, 16-20 år, rör sig mellan olika ”åtgärder” i kommunen men sällan i gymnasieskolan

5 Gymnasieutredningen Regeringens utgångspunkter Utbildning med kvalitet, möjlighet till fördjupning Gymnasieskolan bygger vidare på grundskolan Yrkesutbildningen ska stärkas

6 Gymnasieutredningen Tre vägar Studieförberedande program som ger grundläggande behörighet till högskolan Yrkesförberedande program – garanti Lärlingsutbildning - garanti

7 Gymnasieutredningen Struktur och innehåll

8 Gymnasieutredningen Studieförberedande program Vilka behövs och vilka inriktningar? Högre krav och grundläggande högskolebehörighet Samverkan med lärosäten

9 Gymnasieutredningen Yrkesförberedande program Vilka program behövs i dag och i framtiden? Mer karaktärsämnen APU ett krav? Regionalt perspektiv?

10 Gymnasieutredningen Lärlingsutbildning Studieväg för alla sektorer Mer tid i arbetslivet än annan yrkesutbildning Ansvar, styrdokument och ev. ersättning?

11 Gymnasieutredningen Valfrihet Lokala kurser? Specialutformade program? Valfrihet inom programmen (skolans val/individens val)?

12 Gymnasieutredningen Ingång och utgång Hur ska behörighetskraven se ut för de olika programmen? Hur skall examen i gymnasieskolan för tre studievägar utformas?

13 Gymnasieutredningen Betygen – tre alternativ 1. Kursbetyg där alla ingår i slutbetyget 2. Slutbetyget motsvarar sista kursens betyg i ämnet 3. Slutbetyget är en sammanvägning av kurserna i ämnet

14 Gymnasieutredningen … fler frågor att utreda ”Gråzonsprogrammen” Gymnasialt och eftergymnasialt Frisökning på lokala inriktningar samt riksrekrytering Fler lektorer i gymnasieskolan Konsekvensanalyser för vuxenutbildning, jämställdhet och flexibel skolstart Finansiering

15 Gymnasieutredningen Våra utgångspunkter Ungas rätt till en god utbildning Tydlighet: Vad innehåller utbildningen och vart leder den? Öppenhet i utredningsarbetet – samråd och fokuskommuner Ingen skillnad mellan fristående och kommunala gymnasieskolor

16 Gymnasieutredningen Några frågeställningar Branscherna är olika – hur olika kan programmen/inriktningarna bli? Hur kan vägen till högskolebehörighet se ut på de yrkesförberedande programmen – en inriktning? Yrkesförberedande program och lärlingsvägen – en flytande gräns? Var finns de nya branscherna?

17 Gymnasieutredningen Fler frågor… Skall kommunen vara skyldig att erbjuda tillräckligt många platser? Hur skapar man regional samverkan? Var finns kommunen som arbetsgivare?

18 Gymnasieutredningen Några intryck Brister i informationen om gymnasieskolan Finns öppenhet inför förändringar (men nuvarande struktur sitter stark) Möjlighet till behörighetsgivande studier är viktig

19 Gymnasieutredningen Andra utredningar Lärarauktorisation Kommunal fristående vuxenutbildning Grundskolans mål och styrning Tillträdesregler till högskolan Skollagsberedning Betygsstegen …


Ladda ner ppt "Gymnasieutredningen Gymnasieutredningen U 2007:01 Anita Ferm."

Liknande presentationer


Google-annonser