Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänt  Varför böjer sig en bräda mest på mitten?  Avstånd till förankringspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänt  Varför böjer sig en bräda mest på mitten?  Avstånd till förankringspunkter."— Presentationens avskrift:

1

2 Allmänt  Varför böjer sig en bräda mest på mitten?  Avstånd till förankringspunkter

3 Allmänt  Vad innebär ordet spann?

4 Allmänt  Vad är skillnaden mellan bro, viadukt och akvedukt?  Bro – över alla slags hinder  Viadukt – väg över väg  Akvedukt – vatten över land (med öppen yta)

5 Valvbroar  Första valvbroarna i Europa – Romarriket på 300-talet e.Kr.  Stenarnas form: Kilformade Slutsten / nyckelsten Stenarna pressas nedåt av gravitation. Dragningskraft/friktion skapar stabilitet. Stor kraft utåt kräver starka fästen.

6 Romersk valvbro

7 Balkbroar  Oftast stål eller armerad betong  Spann, pylon, balkar  Spannet i broar är självbärande = kräver inget extra stöd

8 Bågbroar Liknar valvbroar men är hållbarare än dem. Stål eller betong.

9 Hängbroar  Brons vikt bärs upp av en eller flera höga pelare (pyloner). Från toppen av dessa sträcker sig bärlinor mot marken. Från bärlinorna hänger lodräta linor som håller upp brobanan. Ofta har hängbroar två par pyloner nära brospannets ändar och brobanan bärs då upp av två grova bärlinor längs ömse sidor av brobanan.

10 Hängbroar

11 Fackverksbroar  Vidareutveckling av balkbron  Tål krafter åt många håll


Ladda ner ppt "Allmänt  Varför böjer sig en bräda mest på mitten?  Avstånd till förankringspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser