Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avlyssning i civil kommunikation Mark Klamberg, doktorand 1 september 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avlyssning i civil kommunikation Mark Klamberg, doktorand 1 september 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Avlyssning i civil kommunikation Mark Klamberg, doktorand 1 september 2008

2 2 Vi människor lämnar elektroniska fotspår efter oss, i form av kortbetalningar, hemsidebesök, telefonsamtal och e-mail. Föreställ er att någon kunde samla ihop allt detta och samköra det i en kraftfull dator. Med rätt verktyg kan man då finna mönster som ingående beskriver vilken typ av person du är. Dessa mönster beskrivs med så kallade sociogram.

3 3 I lagen står det ”operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns [är] skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter” och i propositionen står det ”De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkans- punkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns…. En samverkanspunkt är den plats där trafiken överlämnas från den trådägande operatören till myndigheten.”

4 4 Individ Ett sociogram är ett diagram som avbildar relationer mellan individer, organisationer, hemsidor etc. i syfte att kartlägga personers sociala nätverk, maktställning, åsikter och annan personlig information.

5 5 Olika människor har olika sociogram. Vi rör oss på olika sätt i vår vardag och har olika sociala relationer, intressen och åsikter vilket avspeglar sig i vår elektroniska kommunikation. Det gör att vi med en kraftfull dator och rätt analysverktyg skulle kunna urskilja den ensamstående mamman, pensionärsparet, tonårspojken, bögparet, datahackern, den gömda flyktingen, bidragsfuskaren och den politiske aktivisten.

6 6 Vi skulle också - teoretiskt sett- kunna hitta pedofilen, terroristen och narkotikasmugglarna vars brottslighet ofta överskrider nationsgränser. Om vi därtill har transittrafik från andra länder så kan vi - fortfarande i teorin - identifiera socio- grammet för valutaspekulanten, främmande staters politiska och militära ledare. Men det är ett känt faktum att övervakning fungerar bäst mot dem som inte vet att de är över- vakade, samt mot dem som saknar förmåga att värja sig mot övervakningen.

7 7 Sociogrammet är det bearbetade resultatet av en enskilds trafik som presenteras i form av ett beteendemönster. Trafiken i form av analysresultat sparas i en uppgiftssamling för analyser (analysdatabasen). Analysdatabasen

8 8 Det stora problemet är att data måste samlas in under väldigt lång tid och vi kan inte i förväg veta vem som uppfyller kriterierna för en "avvikande" person kopplad till ett yttre hot. Därför måste FRA spara på sociogram över en stor mängd människor, med andra ord en omfattande kartläggning av helt oskyldiga människor.

9 9 Vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fack- förening, hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp om vissa villkor är uppfyllda. Person- uppgifter insamlade av FRA får föras över till andra länder.

10 10 Storbritanniens inrikes underrättelsetjänst MI5: ”De som blir terrorister är olika individer och passar inte in i samma demografiska profil. Det finns ingen typisk bana in i våldsam extremism.” Slutsats DN Debatt: ”Medan den kunnige terroristen vet hur man döljer sina spår, står den vanlige medborgaren hjälplös inför en sådan kartläggning.”

11 11 Signalspaning är någonting annat än avlyssning av civil kommunikation och kan pågå oförändrat

12 12 Teleavlyssning ska ske i enlighet med de ordinarie reglerna i rättegångsbalken som har krav på brottsmisstanke och domstols- beslut

13 13 Frågor?

14 14 Tack!


Ladda ner ppt "1 Avlyssning i civil kommunikation Mark Klamberg, doktorand 1 september 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser