Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsfilm till Intensiv sommarkurs i spanska (SP1106)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsfilm till Intensiv sommarkurs i spanska (SP1106)"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsfilm till Intensiv sommarkurs i spanska (SP1106)

2 Introduktion Linda Flores (linda.flores@sprak.gu.se)linda.flores@sprak.gu.se Eduardo Jiménez Tornatore (eduardo.jimenez.tornatore@sprak.gu.se)eduardo.jimenez.tornatore@sprak.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

3 Kursinnehåll Kursen sträcker sig över fyra veckor: de tre sista veckorna i juni och den första veckan i juli. I augusti ges en vecka för upphämtning av icke godkända moment. Kursen är till 100% nätbaserad. Du behöver inte komma till universitetet, varken för undervisning eller examination. Kursen ligger på GUL, allt material du ska arbeta med finns på GUL och examinationen sker via GUL. Kursen består av tre ämnen som är mer eller mindre integrerade: Grammatik, Språkfärdighet och Text. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

4 Kursinnehåll INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

5 Webquest, vad är det? INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

6 Webquest: historia och definition Konceptet Webquest utvecklades 1995 av Bernie Dodge i samarbete med Tom March vid San Diego State University. Webquestkonceptet bygger på konstruktivistiska idéer om lärande. Webquest är en webbaserad modell för problembaserat- lärande där allt information hämtas ifrån internet. Det huvudsakliga syftet med Webquest är att kombinera informationssökning på Internet med pedagogiska strategier för lärande. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

7 Webquest: historia och definition Studenterna ska genom Webquest-modellen få djupare förståelse av den egna lärandeprocessen (metakognition) och omvandla inhämtad information till egen ny kunskap genom kritisk reflektion. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

8 Delar av en webquest En Webquest består av fem delar: 1. introduktion 2. uppgift/er 3. processbeskrivning eller/och handledning 4. informationsresurser 5. utvärdering och konklusion INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

9 Introduktion/uppgift Introduktion: uppgiften förklaras för studenterna och syfte samt målsättning tydliggörs. Studenten motiveras genom attraktiva och vänliga formuleringar i själva beskrivningen. Uppgiften/erna skall bestå av en kollaborativ verksamhet (t.ex. grupparbeten). Studenterna läser igenom uppgiften som ska vara kort och tydligt formulerad. Uppgiften kan lämnas in i flera olika format: powerpoint, blogg, web-sida, muntlig eller skriftlig presentation, bl.a. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

10 Process Processbeskrivning/handledning beskriver alla förberedande uppgifter som kan hjälpa eleven att utveckla de färdigheter som behövs för att genomföra Webquests huvudprojekt. Den innehåller alla resurser som behövs för att genomföra uppgifterna: länkar till arbets-instruktioner, aktiveteter och externa web-sidor. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

11 Informationsresurser/utvärdering och konklusion Under informationsresurser presenteras en uppsättning databaser och/eller andra för sökuppgiften lämpliga internetresurser. Länkarna måste vara pålitliga, aktuella och stabila. I utvärderingen förklaras för studenterna hur de ska bli bedömda. I utvärderingen ingår också ett formulär med betygskriterierna. Det här formuläret för utvärdering kan även fungera som stöd för studenten, till att göra egna reflektioner kring sitt lärande. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

12 Konklusion I konklusionen framgår klart och tydligt vad meningen med övningen är, och vilka målen är. Den fungerar också som morot för studenten. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

13 Kursupplägg Webquest: 4 kapitel, ett varje vecka på kursen. Varje kapitel innehåller fem steg, ett för varje dag (mån-fre). Varje dag nytt material: texter, övningar, filmer, osv. Webquestens tema är människan fysiska och mentala hälsa. (träning, kost, stresshantering, vikten av god sömn, osv). Varje vecka ges möjligheten att samarbeta med kurskamraterna. Samarbetet är frivilligt men ger dig möjlighet att lära dig mer. Samarbetet kan t.ex. bestå av att läsa och rätta en kurskamrats text eller att öva din muntliga presentation. Varje fredag = några obligatoriska/examinerande uppgifter. Det är dessa fredagsuppgifter du måste göra för att bli godkänd. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

14 Examination På kursens stängda sidor i GUL finner du detaljerad information om examinationsformerna. Fredag vecka 1: Muntlig presentation via Skype + litet grammatiktest i GUL. Fredag vecka 2: Inspelning och publicering av en film + litet grammatiktest i GUL. Fredag vecka 3: Skriftlig inlämning + litet grammatiktest i GUL. Fredag vecka 4: Muntlig diskussion via Skype + litet grammatiktest i GUL. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

15 Examination De två fredagar du ska medverka i en muntlig presentation via Skype kommer det att finnas flera olika tider att välja på, både morgon, lunch och eftermiddag/kväll fram till 18 eller 19. Dessa nätträffar är högst 30 minuter. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

16 Frivillig träff på universitetet Kursens sista fredag har du möjlighet att komma till universitetet och göra din muntliga presentation “live”. Om du inte kan eller vill komma till universitet, kan du göra den via Skype. För de som vill/kan komma till universitetet kommer vi att visa en film som vi också kommer att diskutera tillsammans. Efter filmvisningen organiserar vi middag på en restaurang för de som har lust. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

17 Tillgodoräkning av poäng Kursens 7,5 hp kan tillgodoräknas inom grundkursen i spanska (SP1103). Ämnet Grammatik examineras genom tre salstentor på grundkursen. Genom sommarkursen kan du tillgodoräkna dig det första av dessa tre tentamina. Ämnet Språkfärdighet examineras i Introduktionskursen genom muntliga presentationer. Genom sommarkursen kan du tillgodoräkna dig hela delen av Språkfärdighet i Introduktionskursen. Ämnet Text examineras genom gruppresentationer i Introduktionskursen på grundkursen. Genom sommarkursen kan du tillgodoräkna dig hela delen av Introduktion till studierna i spanskspråkig litteratur. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

18 Tillgodoräkning av poäng Med den intensiva sommarkursen kan du tillgodoräkna dig hela Introduktionsdelen på Grundkursen, dvs de första tre veckorna plus de första sex lektionerna och första salstentamen på grammatikkursen som startar efter Introduktionskursen. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

19 Viktigt att följa kursplaneringen Det är viktigt att du följer alla stegen i webquesten och gör de uppgifter som är planerade för varje dag. Det är så du på bästa sätt kan utnyttja den här kursen för att lära dig så mycket som möjligt på dessa fyra sommarveckor! Det är dock bara uppgifterna på fredagarna som är obligatoriska för att du ska kunna bli godkänd och få ut dina 7,5 hp. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA

20 Om du har frågor… Linda.flores@sprak.gu.se (kursansvarig och lärare i grammatik) Eduardo.jimenez.tornatore@sprak.gu.se (lärare i litteratur och språkfärdighet) INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA


Ladda ner ppt "Introduktionsfilm till Intensiv sommarkurs i spanska (SP1106)"

Liknande presentationer


Google-annonser