Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om."— Presentationens avskrift:

1 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om specifikt mänskliga beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka, som exempelvis, fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholbruk, mat-, sömn- och sexualvanor. Samhället kan skapa goda förutsättningar för individer att själv påverka val som berör de egna levnadsvanorna. Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och levnadsförhållandena

2 Hälsans bestämningsfaktorer

3 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Stillasittande fritid – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå Fysisk aktivitet

4 Stillasittande fritid – län/landsting - kvinnor 

5 Stillasittande fritid – län/landsting - män 

6 Stillasittande fritid – kommuner - totalt Rikets värde: 13 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 7 - 33 Kvinnor: 6 - 22 Män: 8 - 34

7 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå Fysisk aktivitet

8 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – län/landsting - kvinnor 

9 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – län/landsting - män 

10 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – kommuner - totalt Rikets värde: 66 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 50 - 73 Kvinnor: 53 - 72 Män: 48 - 77

11 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – i landet utveckling över tid tjejer, killar och unga kvinnor/män Fysisk aktivitet

12 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – län/landsting – tjejer och unga kvinnor 

13 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – län/landsting – killar och unga män 

14 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – kommuner - totalt Rikets värde: 30 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 3 - 71 Kvinnor: 1 - 49 Män: 4 - 92

15 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Konsumtion av frukt och grönt – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå Matvanor

16 Konsumtion av frukt och grönt – län/landsting - kvinnor 

17 Konsumtion av frukt och grönt – län/landsting - män 

18 Konsumtion av frukt och grönt – kommuner - totalt Rikets värde: 24 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 15 - 35 Kvinnor: 19 - 46 Män: 7 - 23

19 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Daglig rökning – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå Tobaksvanor

20 Daglig rökning – län/landsting - kvinnor 

21 Daglig rökning – län/landsting - män 

22 Daglig rökning – kommuner - totalt Rikets värde: 11 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 3 - 17 Kvinnor: 4 - 20 Män: 5 - 19

23 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Rök- och snusvanor bland blivande mammor – i landet utveckling över tid kvinnor Tobaksvanor

24 Rök- och snusvanor bland blivande mammor – län/landsting - kvinnor 

25 Rök- och snusvanor bland blivande mammor – kommuner - kvinnor Rikets värde: 7 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner Kvinnor: 2 - 26

26 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Riskkonsumtion av alkohol – i landet utveckling över tid kvinnor/män resp åldrar Alkoholvanor

27 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Riskkonsumtion av alkohol – i landet kvinnor/män utbildningsnivå Alkoholvanor

28 Riskkonsumtion av alkohol – län/landsting - kvinnor 

29 Riskkonsumtion av alkohol – län/landsting - män 

30 Riskkonsumtion av alkohol – kommuner - totalt Rikets värde: 16 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: 8 - 26 Kvinnor: 4 - 21 Män: 11 - 26

31 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor – i landet kvinnor/män resp. utbildningsnivå Patientrapporterade erfarenheter Fler patienter inom primärvården har i alla landsting diskuterat sina levnadsvanor under ett läkarbesök jämfört med tidigare

32 Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor – län/landsting - kvinnor 

33 Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor – län/landsting - män 

34 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Gynekologisk cellprovtagning – i landet utveckling över tid kvinnor Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

35 Gynekologisk cellprovtagning – län/landsting - kvinnor 

36 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Oskyddat sex – Klamydia – i landet utveckling över tid kvinnor/män Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

37 Oskyddat sex – Klamydia – län/landsting - kvinnor 

38 Oskyddat sex – Klamydia – län/landsting - män 

39 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Oskyddat sex – Tonårsaborter – i landet utveckling över tid kvinnor Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

40 Oskyddat sex – Tonårsaborter – län/landsting - kvinnor 

41 Oskyddat sex – Tonårsaborter – kommuner - kvinnor Rikets värde: 20 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Kvinnor: 3 - 44


Ladda ner ppt "Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om."

Liknande presentationer


Google-annonser