Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om specifikt mänskliga beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka, som exempelvis, fysisk aktivitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om specifikt mänskliga beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka, som exempelvis, fysisk aktivitet,"— Presentationens avskrift:

1 Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om specifikt mänskliga beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka, som exempelvis, fysisk aktivitet, tobaks- och alkoholbruk, mat-, sömn- och sexualvanor. Samhället kan skapa goda förutsättningar för individer att själv påverka val som berör de egna levnadsvanorna. Levnadsvanorna påverkas av livsvillkoren och levnadsförhållandena

2 Hälsans bestämningsfaktorer

3 Fysisk aktivitet Stillasittande fritid – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå

4 Stillasittande fritid – län/landsting - kvinnor

5 Stillasittande fritid – län/landsting - män

6 Stillasittande fritid – kommuner - totalt
Rikets värde: 13 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

7 Fysisk aktivitet Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå

8 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen– län/landsting - kvinnor

9 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen– län/landsting - män

10 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen – kommuner - totalt
Rikets värde: 66 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

11 Fysisk aktivitet Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – i landet utveckling över tid tjejer, killar och unga kvinnor/män

12 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar– län/landsting – tjejer och unga kvinnor

13 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar– län/landsting – killar och unga män

14 Deltagande i sammankomster anordnade av idrottsföreningar – kommuner - totalt
Rikets värde: 30 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

15 Matvanor Konsumtion av frukt och grönt – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå

16 Konsumtion av frukt och grönt– län/landsting - kvinnor

17 Konsumtion av frukt och grönt– län/landsting - män

18 Konsumtion av frukt och grönt– kommuner - totalt
Rikets värde: 24 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

19 Tobaksvanor Daglig rökning – i landet utveckling över tid, kvinnor/män, åldrar resp. utbildningsnivå

20 Daglig rökning – län/landsting - kvinnor

21 Daglig rökning – län/landsting - män

22 Daglig rökning – kommuner - totalt
Rikets värde: 11 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

23 Tobaksvanor Rök- och snusvanor bland blivande mammor – i landet utveckling över tid kvinnor

24 Rök- och snusvanor bland blivande mammor – län/landsting - kvinnor

25 Rök- och snusvanor bland blivande mammor – kommuner - kvinnor
Rikets värde: 7 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner Kvinnor:

26 Alkoholvanor Riskkonsumtion av alkohol – i landet utveckling över tid kvinnor/män resp åldrar

27 Riskkonsumtion av alkohol – i landet kvinnor/män utbildningsnivå
Alkoholvanor Riskkonsumtion av alkohol – i landet kvinnor/män utbildningsnivå

28 Riskkonsumtion av alkohol– län/landsting - kvinnor

29 Riskkonsumtion av alkohol– län/landsting - män

30 Riskkonsumtion av alkohol – kommuner - totalt
Rikets värde: 16 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Totalt: Kvinnor: Män:

31 Patientrapporterade erfarenheter
Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor – i landet kvinnor/män resp. utbildningsnivå Fler patienter inom primärvården har i alla landsting diskuterat sina levnadsvanor under ett läkarbesök jämfört med tidigare

32 Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor– län/landsting - kvinnor

33 Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor– län/landsting - män

34 Gynekologisk cellprovtagning – i landet utveckling över tid kvinnor
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Gynekologisk cellprovtagning – i landet utveckling över tid kvinnor

35 Gynekologisk cellprovtagning – län/landsting - kvinnor

36 Oskyddat sex – Klamydia – i landet utveckling över tid kvinnor/män
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Oskyddat sex – Klamydia – i landet utveckling över tid kvinnor/män

37 Oskyddat sex – Klamydia – län/landsting - kvinnor

38 Oskyddat sex – Klamydia – län/landsting - män

39 Oskyddat sex – Tonårsaborter – i landet utveckling över tid kvinnor
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Oskyddat sex – Tonårsaborter – i landet utveckling över tid kvinnor

40 Oskyddat sex – Tonårsaborter – län/landsting - kvinnor

41 Oskyddat sex – Tonårsaborter– kommuner - kvinnor
Rikets värde: 20 Variationer – minsta resp högsta värdet i kommuner: Kvinnor:


Ladda ner ppt "Levnadsvanor Levnadsvanor handlar om specifikt mänskliga beteenden i vardagliga aktiviteter som individen själv kan påverka, som exempelvis, fysisk aktivitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser