Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundutbildning Arbetsplatsombud. 5 Skyddsvallar som skyddar Det fackliga löftet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundutbildning Arbetsplatsombud. 5 Skyddsvallar som skyddar Det fackliga löftet."— Presentationens avskrift:

1 Grundutbildning Arbetsplatsombud

2 5 Skyddsvallar som skyddar Det fackliga löftet

3 Det Fackliga Löftet Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

4 De fem värnen är: Full sysselsättningFull sysselsättning Aktiv arbetsmarknadspolitikAktiv arbetsmarknadspolitik Hög arbetslöshetskassaHög arbetslöshetskassa Starkt anställningsskyddStarkt anställningsskydd Rikstäckande kollektivavtalRikstäckande kollektivavtal

5 Kommunals Organisation

6 Kommunals organisation Arbetsplatsombud Arbetskamraterna på arbetsplatsen lämnar förslag. Väljs av sektionen. Arbetsplatsombuden utgör den viktigaste länken mellan medlemmarna och organisationen.

7 Kommunals organisation Klubbar/Förhandlingsorganisationer Dessa är oftast yrkesbaserade. Klubbarna är ett komplement till sektionerna men ersätter dem inte. Högsta beslutande är sektionens årsmötet.

8 Kommunals organisation Sektioner Vissa sektioner är yrkesbaserade medan andra har olika yrkesgrupper med en eller flera arbetsgivare Högsta beslutande är Årsmötet

9 Kommunals organisation Avdelningar Har i uppgift att samordna sektionernas arbete länsvis Högsta beslutande representantskapet (Repskap)

10 Kommunals organisation Förbundet Förbundsledningen är Kommunals verkställande ledning bestående av sex personer Förbundsstyrelsen 12 ledamöter sammanträder varannan vecka Högsta beslutande: Kongressen

11 Valberedning Länsavdelning Avdelningsstyrelse Representantskap Årsmöte Representantskap Höstmöte Valberedning Anställda Medlemmar Arbetsplatsombud Sektion Sektionsstyrelse Nomineringsmöte Årsmöte Höstmöte Förbundet Kongress Förbundsmötet Förbundsledning Förbundsstyrelse Valberedning Anställda Kommunals organisation

12 Kollektivavtalets värde Medlem – Icke medlem

13 Medlem med avtal Medlem utan avtal Ej Medlem utan avtal Ej Medlem med avtal Kan själv hävda avtalet Löneskydd Löneökning Förhandlingsstöd Medbestämmande Rättshjälp Tolkningsföreträde Rättshjälp Skadestånd Kollektiva försäkringar Fackliga försäkringar Vi jobbar nakna! Vi har inga rättigheter! Medbestämmande

14 Lag - Avtal Pacta Sunt Servana Avtal Ska Hållas

15 Vad är en Lag Vad är ett avtal Gäller alla Riksdagen Brott – Påföljder Tvingande Dispositiva Mellan parterna Kollektivavtal Samverkansavtal Muntligt avtal Hyresavtal Köpeavtal

16 Samtalet På Arbetsplatsen

17 Tänk igenom vad du vill säga om Kommunal Förberedelser: Vad är Kommunals värdegrund? Vad är vår styrka? Hård fakta Mjuk fakta Hur bygger vi hop till en bra helhet

18 Avtala tid och passa den Vad ska jag ha med mig för material? Hur lång tid får det ta? Var ska vi samtala? (Enskilt är att föredra. Boka hellre plats och tid än att göra det här och nu.)

19 Genomförande Se till att ni är ostörda. Var öppen och lyssnande. Ställ motfrågor och följdfrågor. Gör klart att samtalet endast sker mellan er två. Ingen annan behöver få veta vad ni pratar om.

20 Genomförande Börja med väder och vind Börja inte argumentera för kommunal. Faktafrågor – Vad har du gjort tidigare? Vad vet du om Kommunal? Har du varit med i facket tidigare? Har du haft kontakt med fackliga företrädare tidigare?

21 Genomförande Lyssna in läget och ställ öppna frågor som: Hur menar du? Hur upplevde du det? Vad tycker du är viktigt? Hur skulle du vilja ha det?

22 Genomförande Följdfrågor – Då markerar du och fördjupar ditt och Kommunals intresse för personen. Vad menar du när du säger så? Berätta lite mer om detta? Har jag uppfattat det rätt att du är tveksam eller?

23 Argumentation Här kan det vara bra att som utgångspunkt använda det som den andre har svarat. Börja med att reda ut missförstånd och redogör för fakta - Försvara dig inte! Tänk på att det är upplevelser och de är alltid sanna för de som upplevt den.

24 Erbjudandet Lägg fram erbjudandet om medlemskap Ja Nej Nja Bestäm om uppföljning, ny träff - När och hur

25 Uppföljning Se till att uppföljning görs. Ta dig tid att träffa personen igen oavsett om han / hon gått med eller inte.


Ladda ner ppt "Grundutbildning Arbetsplatsombud. 5 Skyddsvallar som skyddar Det fackliga löftet."

Liknande presentationer


Google-annonser