Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Forskarutbildning Grundutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Forskarutbildning Grundutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Forskarutbildning Grundutbildning

2 Lund Tekniska Högskola 2012 “Science should be performed in isolated communities away from economic pressures.” (Einstein) LTH påverkas av en rad yttre krafter: LU, departement, forskningsråd, omgivande samhälle, andra högskolor, forskningsinstitut. Samverkan mellan institutioner såväl som mellan högskolor är nödvändig samtidigt som konkurrens är oundviklig Ekonomisk osäkerhet

3 Lund Tekniska Högskola 2012 Utbildning –Nya utbildningar utvecklas för att uppfylla krav både från presumtiva studenter och samhället –Kopplingen mellan starka forskningsområden och utbildningar bör utnyttjas –Försörjningen av forskningskompetens till utbildningen måste bevakas –Interdisciplinära kurser och utbildningar utvecklas, vilket ibland skapar problem för organisationen som inte är utvecklad för att hantera detta

4 Lund Tekniska Högskola 2012 Grundutbildning Program – mål, syfte –baserat på programmets behov kan man identifiera vilka ämnesområden som måste finnas för att programmet ska ha bra kvalitet - forskning ska finnas inom området Forskningsdriven utbildning: –program skapas baserat på kompetenser. Utbildning kan ges baserad på välutvecklad forskning - framförallt på avancerad nivå men även på grundläggande nivå

5 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskarutbildning Forskningsnämnderna tillsammans med vicerektor för forskarutbildningen bevakar forskarutbildningsfrågor Institutionerna/avdelningarna har ansvar för forskarstudenterna Forskarutbildningen är institutionernas och LTH:s gemensamma intresse och ansvar Diskussion krävs inom fakulteten (och LU) för att skapa en gemensam grund för forskarstudenterna

6 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning –LTH har 18 institutioner –I dessa miljöer drivs forskningen av forskargrupper och enskilda forskare –Hög kvalitet –Forskningsnämnder är forum för diskussioner kring gemensamma frågor

7 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning –Institutionerna äger till stor del inriktningen på forskningen (i förhållande till LTH) –Finansiärerna kan påverka inriktningen på forskningen, gäller både industrins och forskningsrådens satsningar. –LTH måste ta strategiska beslut i vissa fall om att stödja forskningssatsningar, exempelvis motfinansiering, satsningar på nya områden och stöd till områden som anses viktiga för LTH men där yttre stöd kan vara svårt att få

8 Lund Tekniska Högskola 2012 Samverkan Hur ska organisationen samverka för att uppnå bästa möjliga resultat?

9 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Erkänd forskning av hög kvalitet Forskarutbildning Forskarutbildningar av hög kvalitet Grundutbildning Utbildningar av hög kvalitet MÅL

10 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Forskningsnämnderna är arenor för diskussioner inom fakulteten (en representant för varje institution i FN) Forskarutbildning Forskningsnämnderna har ansvar för kvalitetsarbete inom forskarutbildningen Grundutbildning Utbildningsnämnderna är arenor för diskussioner kring utbildningsutbudet.

11 Lund Tekniska Högskola 2012 Strategiska satsningar Forskningsnämnderna ska arbeta med att ta fram underlag för forskningsstrategi samt prioriteringsberedning I detta arbete bör utbildningsorganisationen vara en del. Samverkan mellan F- och U-beredningar och -nämnder kan ge underlag för strategiska beslut om framtida satsningar.

12 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Strategiska satsningar på nya områden (och befintliga). Avvägningar mot andra områden. Grundutbildning Nya kurser/program kan utvecklas. Öka konkurrenskraften.

13 Lund Tekniska Högskola 2012 Grundutbildning Nya program utvecklas, ställer krav på nya konstellationer bland forskarna UN och programledningar kan beställa önskade kurser Forskning Nya samarbeten mellan forskargrupper kan skapas baserat på diskussioner från programutveckling

14 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Genom kontakter mellan forskarstudenter och/eller lärare i kurser kan nya idéer om samverkan komma fram Forskarutbildning Genom att tydliggöra forskarkurser på samma sätt som grundutbildningskurserna möjliggörs ett större utbyte mellan olika områden Kvalitetssäkring Grundutbildning Arbetat med kvalitetsfrågor under lång tid, kursutvärderingar, arbete med progression.

15 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Strategiska diskussioner kring kompetensförsörjning till utbildningarna Rekryterings- och Karriärnämnder Utbildning Behov av forskningsanknytning och kompetensförsörjning identifieras

16 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Avslutande specialiseringar med god förankring i starka forskarmiljöer Forskarutbildningen Studenterna från grundutbildningen kan följa forskarkurser Studenter från forskarutbildingen kan följa grundutbildningskurser Grundutbildning Avancerade kurser och examensarbete med forskningsanknytning

17 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Projekt, kontakter – samverkan med omgivande samhälle och näringsliv Forskarutbildning Forskningsprojekt i samverkan med industri, Industridoktorander Grundutbildning Praktik och examensarbete i samverkan med omgivande samhälle och näringsliv

18 Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Synlighet för forskning och utbildning Grundutbildning Synlighet för utbildning och forskning

19 Lund Tekniska Högskola 2012 Kommentar Organisationen är uppdelad i –Forskning –Grundutbildning Men –De är delar av LTH som är lika viktiga och som inte kan klara sig utan de övriga delarna

20 Lund Tekniska Högskola 2012 Institutionernas roll? I princip utförs allt arbete inom forskning och utbildning vid institutioner. Dessa är alltså inte en motpart i förhållande till figurerna ovan utan en delmängd av alla rutor. Viktigt att strategiska beslut har en förankring och att skälen till besluten är tydliga för verksamheten.

21 Lund Tekniska Högskola 2012 Slutligen LTH är framstående när det gäller Forskning och Utbildning. Detta måste vi vara medvetna om och utnyttja till vår fördel. Vi måste också arbeta tillsammans med strategiska frågor. Det som sker ska inte bero av en slumpmässig kombination av yttre krafter utan styras av medvetna val.

22 Lund Tekniska Högskola 2012 LTH ForskningUtbildning Omvärlds -kontakt Vi är alla en del av LTH


Ladda ner ppt "Lund Tekniska Högskola 2012 Forskning Forskarutbildning Grundutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser