Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gör din anmälan på antagning.se 16 mars–15 april 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gör din anmälan på antagning.se 16 mars–15 april 2015"— Presentationens avskrift:

1 Gör din anmälan på antagning.se 16 mars–15 april 2015
Sista kompletteringsdag för behörighet: 18 juni Urval 1 → 1a Antagningsbeskedet den 9 juli med svarskrav Sista svarsdag Tacka JA eller NEJ till antagning och/eller reservplats senast 31 juli Urval 2 → 2a Antagningsbeskedet den 6 augusti (Ev. reserver) Obligatoriskt upprop 18 augusti Anders Obligatorisk närvaro!

2 Utbildningsplatserna fördelas i följande urvalsgrupper:
BI: direktgruppen BIex: gymnasieexamengruppen (sista gången HT2016) BII: kompletteringsgruppen (om basåret krävs för att du ska bli behörig) BF: folkhögskola HP: Högskoleprov ZBGAR: Garantiplats via tekniskt basår (Till vissa program gäller även Arkitektprovet eller Matematik och Fysikprovet) Urvalssnurran går runt…

3 Anmälan 2015 Följ din anmälan via dina sidor på antagning.se
Prioritera rätt! Du kan ändra dina val 16 mars – 15 april Kontrollera dina meriter (gymnasiebetyg)! Resultat från Chalmers basår förs över automatiskt Sista kompletteringsdag 18 juni Du konkurrerar om en plats i alla urvalgrupper som du har ett meritvärde i och kan antas i någon annan (urvalssnurran). När du svarat på AB1, kontrollera att ditt svar har registrerats korrekt! Uteblivet svar = ditt erbjudande om plats stryks. Eventuella reservplatser erbjuds tidigast efter uppropet (efter 18 augusti). Anders

4 Platser för basåret mer info finns i FAQ för 2015 på Studentportalen
Garantiplats på något högskole– eller civilingenjörsprogram (dvs ej Arkitektur, Affärsutveckling- och entreprenörskap eller Sjöfartsutbildningarna) Platser fördelas proportionerligt utifrån antalet basårsstudenter registrerade på vårterminen och totalt antal platser per program. Basårsplatser på program fastställs av vicerektor i mars och uträkningen av antalet basårsplatser är inte klart förrän i maj. Om konkurrens om platser uppstår görs urval utifrån medelbetyg från basåret. Bästa betyg från varje deltentamen som betygssätts med sifferbetyg räknas in. Kursen måste vara slutrapporterad (slutbetyget räknas dock inte med). Vid lika meritvärde tillämpas lottning. Garantiplatsen kan utnyttjas endast EN gång.

5 Statistik på chalmers.se

6 Statistik/lägsta antagningstal sedan flera år (efter urval 2)

7 TOTALT ANTAL PLATSER PÅ PROGRAMMET ANTAL GARANTIPLATSER H13
Exempel på antal garantiplatser/program (ex visar inte förra året) Antalet platser är proportionerligt utifrån antal platser på programmet och antal registrerade på Tekniskt basår termin 2 (VT15) PROGRAM TOTALT ANTAL PLATSER PÅ PROGRAMMET ANTAL GARANTIPLATSER H13 H12 Arkitektur och teknik 40 7 5 Automation och mekatronik 90 15 11 Bioteknik 65 8 Datateknik Elektroteknik 60 10 Industriell ekonomi 115 19 14 Informationsteknik 100 16 12 Kemiteknik Kemiteknik med fysik 35 6 4 Maskinteknik 150 25 18 Teknisk design 45 Teknisk fysik 120 20 Teknisk matematik Väg-och vattenbyggnad Byggingenjör Dataingenjör 63 Designingenjör 30 Elektroingenjör Ekonomi och Produktion Kemiingenjör 3 Maskiningenjör 75 9 Mekatronikingenjör 50 Totalt: 1548 253 190

8 Giltigt studieuppehåll? Ansök om anstånd och börja nästa läsår
Ansökan ska vara Antagningen tillhanda senast 18 juni 2015. Ansökningsblankett och instruktioner finns på chalmers.se, sök på anstånd eller kontakta din studievägledare. Inget skäl behöver anges eller styrkas vid ansökan. Gäller endast för det program som du står som antagen till efter urval 2! Kom ihåg att tacka ja i tid osv. Endast Antagningen på Chalmers beviljar anstånd. Den som beviljas anstånd kan inte påbörja studierna HT15. Den som beviljas anstånd måste göra ny anmälan på antagning.se i tid 2016! Samtliga villkor står på beslutet.

9 Din studievägledare och Chalmers antagning
FRÅGOR? Din studievägledare och Chalmers antagning Tel (måndag-fredag 10-11)

10 Exempel på uträkning av medelbetyg från basåret
Fysik, delkurs A 7,5 hp x 4 = 30 Matematik, delkurs A 7,5 hp x 3 = 22,5 Kemi 7,5 hp x 5 = 37,5 Matematik, delkurs B 7,5 hp x 4 = 30 Fysik, delkurs B 6,0 hp x 3 = 18 Matematik, delkurs C 4,5 hp x 4 = 18 (Projektkurs, 4,5 hp endast betyg U/G) Fysik, delkurs C 4,5 hp x 4 = 18 Matematik, delkurs D 10,5 hpx 4 = 42 TOTALT ,5 hp 216 delat med 55,5hp = 3,89 = medelbetyget

11 Hjälp inför valet V-15 Gå på alla informationstillfällen under våren
Programinfo för TB: 4 tillfällen under januari-februari Olika institutioner/program kommer att ha öppet hus i februari/april, blandat dag- och kvällstid Chalmersdagen på Kårhuset (Johanneberg) torsdagen den 26 mars, OBS: Frukost för er kl 08.00, med programteamen! Passa på att prata med studenter, studievägledare och ev programansvariga vid ovanstående tillfällen VÄLJ MINST 8 UTBILDNINGAR FRÅN CHALMERS för att vara säker på att få en garantiplats. Prioritera alternativen efter vad du helst vill!

12 PROGRAMINFORMATIONER FÖR TEKNISKT BASÅR, VÅREN 2015
Måndag 26 januari: Teknisk fysik, Teknisk matematik, 08.15 – Babord Kemingenjör, Kemiteknik, Kemiteknik m fysik, Bioteknik, Torsdag 5 februari: Samhällsbyggnadsteknik 180 hp och 300 hp, Affärsutveckling, – Styrbord Sjöprogrammen, Arkitektur och teknik                          Måndag 16 februari: Ekonomi o produktion, Industriell ekonomi 08.15 – Babord Dataingenjör, Elektroingenjör, Informationsteknik, Datateknik, Elektroteknik Torsdag 26 februari: Maskingenjör, Mekatronikingenjör, Maskinteknik, 15.15 – Styrbord Automation o mekatronik, Designingenjör, Teknisk design

13 Tips inför valet av program
Läs allt om de utbildningar som intresserar dig på vår hemsida – se cirkeldiagram betr andelen olika ämnen, matematik etc. Se flik “Fråga en student” där du kan maila frågor Se flik “Kursplan” i beskrivningarna och se om kursernas innehåll lockar dig. Läs om ingenjörsyrken på Klicka: För arbetssökande – Yrke o framtid – Yrkesinformation - Yrken A-Ö – Tekniskt arbete Marcus/Lena

14 Lycka till!


Ladda ner ppt "Gör din anmälan på antagning.se 16 mars–15 april 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser