Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION
SKOLHAGENSKOLAN

2 Praktisk arbetslivsorientering PRAO 9 – 20 februari v. 7-8
Skolhagenskolan

3 VARFÖR PRAO? I LGR 11 trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett nytt övergripande perspektiv i gymnasieutbildningen Skolhagenskolan

4 VARFÖR PRAO? Del av undervisningen som flyttas ut på företaget
Man lär sig hur de anställda har det på arbetsplatsen Vid redovisningen efter praon får man lära sig om olika yrken och arbetsplatser (so/sv) Underlag för valet till gymnasieskolan Skolhagenskolan

5 VARFÖR PRAO? Eleverna växer. Lär sig att ta ansvar.
Lär sig att ta kontakt. Lär sig att klara sig på egen hand. Får perspektiv på skolan Skolhagenskolan

6 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS?
Kommunen har platser som eleverna kan välja mellan. Platser i förskolor, affärer, restauranger mm Många i Täby Centrum men även i Arninge och Kyrkbyn Skolhagenskolan

7 HUR FÅR ELEVEN EN PRAO-PLATS?
Elever kan också ordna platser själva. Kan vara på en förälders arbetsplats men mamma eller pappa får inte var handledare Många går själva och frågar på den arbetsplats de är intresserade av Skolhagenskolan

8 PRAO I ÅK 8 Prao räknas som obligatorisk skoltid, lön utgår inte.
Elevens arbetstid ska anpassas efter arbetsplatsens tider Regler finns på Skolhagens hemsida Sjukdom/frånvaro ska alltid anmälas både till skolan och arbetsplatsen Skolhagenskolan

9 PRAO I ÅK 8 Eleven är försäkrad genom skolan
Matersättning utgår med 30 kr per dag Skolhagenskolan

10 PRAO I ÅK 8 Efter praoperioden skickar handledaren en närvaroredovisning och ett utlåtande till skolan. Spara det! Bra att ha i sin CV när man söker jobb. Skolhagenskolan

11 PRAO PÅ HÖSTEN ÅK 9 Samma sak som i åk 8
Bra om man provar en helt annan sorts arbetsplats Påminn era barn att fråga om sommarjobb Skolhagenskolan

12 PRAO Frågor? Skolhagenskolan

13 GYMNASIEVALET Nytt gymnasium 2011 Nytt betygssystem Ny skollag
Skolhagenskolan

14 VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN?
För många elever hoppade av eller avslutade gymnasiet utan att ha nått målen Det lokala friutrymmet användes, alltför ofta, för att sänka krav. Eleverna var inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet Skolhagenskolan

15 TOLV YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Skolhagenskolan

16 SEX HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolhagenskolan

17 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Yrkesprogram minst: Godkänt (E) i åtta ämnen totalt: E i svenska/svenska som andra språk Engelska Matematik Plus godkänt i ytterligare fem ämnen, de kan vara vilka som helst. Skolhagenskolan

18 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Högskoleförberedande program minst: E i svenska, engelska och matematik. E i minst ytterligare nio ämnen. Sammanlagt tolv ämnen Sam Hum Ek Ge, Hi, Sk och Re Na Tk BI, Fy och Ke Es Vilka som helst Skolhagenskolan

19 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Hur räknar jag fram mitt meritvärde (betygspoäng)? Summan av de 16 bästa betygen plus moderna språk! E = 10 poäng D = C = B = A = 20 Max 340 poäng Skolhagenskolan

20 VILKA GYMNASIER KAN ELEVERNA SÖKA?
Täbyelever blir förstahandsantagna på alla program i Stockholms län Förstahandssökande till alla friskolor i hela landet Skolhagenskolan

21 VILKA GYMNASIER SÖKER SKOLHAGENS ELEVER?
Åva Tibble Fristående gymnasium Täby Enskilda gymnasium Danderyds gymnasium Marina läroverket Viktor Rydbergs gymnasium Vallentuna M fl Skolhagenskolan

22 RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR
Riksidrottsgymnasium, ansökan ska ofta vara inne 15 oktober. Söks via specialförbundet Spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora Skolhagenskolan

23 VAR AKTIV TILLSAMMANS MED DITT BARN!
Gymnasiemässor och Öppet Hus-kvällar viktiga Skolhagenskolan

24 VAR AKTIV TILLSAMMANS MED DITT BARN!
Skolhagenskolan

25 LYCKA TILL! Skolhagenskolan


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION"

Liknande presentationer


Google-annonser