Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bygger du ett argumenterande tal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bygger du ett argumenterande tal"— Presentationens avskrift:

1 Så bygger du ett argumenterande tal

2 Argumentation ger en god grund för att övertyga
Tes Argument Motargument

3 TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående (Det är viktigt att införa skoluniform) - en retorisk fråga (Är det inte dags att vi inför skoluniform?)

4 Argument Skälen för din tes Svarar på frågan varför din tes är rimlig?
Argumenten måste vara hållbara och relevanta

5 Mall för argumenterande tal
Inledning Bakgrund Tes Argumentation Argument 1 + stöd (exempel, fakta) Argument 2 + stöd (exempel, fakta) Motargument Bemöt motargument med ditt bästa argument Avslutning

6 1. Inledning (Exordium) Något som omedelbart väcker intresse Skapa förtroende och välvilja Nämn gärna att du respekterar publiken och vet att de är kloka människor. Var dock inte för frikostig med lovorden innan du känner dem – det kan uppfattas som smicker. Lagom är bäst.

7 Så kan du inleda: En kort berättelse med koppling till ämnet.
Genom att citera vad någon känd person har sagt Fråga till publiken – kan vara retorisk fråga Använd föremål eller bilder för att väcka nyfikenhet.

8 2. Bakgrund (narratio) Sätta in lyssnaren i ämnet/situationen/problemet Vad behöver vi veta för att förstå argumentationen Kan vara en personlig anknytning Jag var på tjurfäktning när jag var på semester i Spanien förra året. Där fick jag veta att tjurfäktning är en gammal företeelse och en tradition man värnar om. Syftet med narratio är att publiken ska känna till vad som hänt tidigare och målet är att skapa mottagare som har sådana kunskaper och är i sådant känslotillstånd så de kan påverkas

9 3. Tesen (propositio) Talarens åsikt, förslag, uppmaning: Jag anser att tjurfäktning bör förbjudas Mot bakgrund av dessa fakta menar jag att det är rimligt att utöka antalet timmar för idrott i skolan

10 4. Argumentation (argumentatio)
Argument 1 – ditt näst starkaste argument Argument 2 – ditt svagaste argument Bemöt motargument

11 5. Avslutning (peroratio)
Återknyta till inledningen Sammanfatta kort dina viktigaste argument Uppmaning och vädja till publikens känslor (pathos)

12 Argumenttyper Faktaargumentet/förnuftsargument Undersökningar, statistik, forskningsresultat - Var källkritisk: Hur aktuell är källan? - Källhänvisa Fakta: Du har kanske en utredning som visar svart på vitt att 200 cyklister har omkommit p.g.a. att de inte hade hjälm.

13 Argumenttyper Auktoritetsargument Flera forskare har i sina studier visat att … Nyttoargument (plånboksargument) Till exempel den ekonomiska nyttan för den enskilda människan, en grupp eller hela mänskligheten. Trygghet och hälsa Vilka argument du väljer beror på publiken.

14 Argumenttyper Händelseargument
Ta t.ex. fallet med tremånadersbabyn från Tranås som trillade ur sin vagn när barnvagnsbältet inte var fastspänt. Hade de använt detta bälte, hade denna olycka kunnat undvikas.

15 Argumenttyper Känsloargument
- Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… - Effektivt i slutet av argumenterande tal

16 Argument att undvika och genomskåda
Personangrepp och ”pajkastning” Ensidigt faktarurval: En undersökning visade att nästan alla tjejer valde naturprogrammet på gymnasiet, så det måste vara bästa programmet. Majoritetsargument: Alla mina kompisar får åka på festival när de går i nian ….

17 Argument att undvika och genomskåda
Generalisering: De som är födda på 90-talet är så bortskämda Auktoritetsargument: Det gör väl inget om man kör för fort, till och med kungen gör det. Vaga uttryck: ”många svenskar och ”de flesta elever”


Ladda ner ppt "Så bygger du ett argumenterande tal"

Liknande presentationer


Google-annonser