Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så bygger du ett argumenterande tal. Argumentation ger en god grund för att övertyga Tes Argument Motargument.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så bygger du ett argumenterande tal. Argumentation ger en god grund för att övertyga Tes Argument Motargument."— Presentationens avskrift:

1 Så bygger du ett argumenterande tal

2 Argumentation ger en god grund för att övertyga Tes Argument Motargument

3  TESEN = DIN ÅSIKT Teser kan formuleras som: - en uppmaning (Inför skoluniform och minska mobbning) - ett påstående (Det är viktigt att införa skoluniform) - en retorisk fråga (Är det inte dags att vi inför skoluniform?)

4 Argument  Skälen för din tes  Svarar på frågan varför din tes är rimlig?  Argumenten måste vara hållbara och relevanta

5 Mall för argumenterande tal Tes Bakgrund Inledning Argumentation Argument 1 + stöd (exempel, fakta) Argument 2 + stöd (exempel, fakta) Motargument Bemöt motargument med ditt bästa argument Avslutning

6 1. Inledning (Exordium) Något som omedelbart väcker intresse Skapa förtroende och välvilja

7 Så kan du inleda:  En kort berättelse med koppling till ämnet.  Genom att citera vad någon känd person har sagt  Fråga till publiken – kan vara retorisk fråga  Använd föremål eller bilder för att väcka nyfikenhet.

8 2. Bakgrund (narratio) Sätta in lyssnaren i ämnet/situationen/problemet Vad behöver vi veta för att förstå argumentationen Kan vara en personlig anknytning Jag var på tjurfäktning när jag var på semester i Spanien förra året. Där fick jag veta att tjurfäktning är en gammal företeelse och en tradition man värnar om.

9 3. Tesen (propositio) Talarens åsikt, förslag, uppmaning: Jag anser att tjurfäktning bör förbjudas Mot bakgrund av dessa fakta menar jag att det är rimligt att utöka antalet timmar för idrott i skolan

10 4. Argumentation (argumentatio) 1. Argument 1 – ditt näst starkaste argument 2. Argument 2 – ditt svagaste argument 3. Bemöt motargument

11 5. Avslutning (peroratio)  Återknyta till inledningen  Sammanfatta kort dina viktigaste argument  Uppmaning och vädja till publikens känslor (pathos)

12 Argumenttyper  Faktaargumentet/förnuftsargument Undersökningar, statistik, forskningsresultat - Var källkritisk: Hur aktuell är källan? - Källhänvisa

13 Argumenttyper  Auktoritetsargument Flera forskare har i sina studier visat att …  Nyttoargument (plånboksargument) Till exempel den ekonomiska nyttan för den enskilda människan, en grupp eller hela mänskligheten.  Trygghet och hälsa

14 Argumenttyper  Händelseargument Ta t.ex. fallet med tremånadersbabyn från Tranås som trillade ur sin vagn när barnvagnsbältet inte var fastspänt. Hade de använt detta bälte, hade denna olycka kunnat undvikas.

15 Argumenttyper  Känsloargument - Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande… - Effektivt i slutet av argumenterande tal

16 Argument att undvika och genomskåda  Personangrepp och ”pajkastning”  Ensidigt faktarurval: En undersökning visade att nästan alla tjejer valde naturprogrammet på gymnasiet, så det måste vara bästa programmet.  Majoritetsargument: Alla mina kompisar får åka på festival när de går i nian ….

17 Argument att undvika och genomskåda  Generalisering: De som är födda på 90-talet är så bortskämda  Auktoritetsargument: Det gör väl inget om man kör för fort, till och med kungen gör det.  Vaga uttryck: ”många svenskar och ”de flesta elever”


Ladda ner ppt "Så bygger du ett argumenterande tal. Argumentation ger en god grund för att övertyga Tes Argument Motargument."

Liknande presentationer


Google-annonser