Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Aktiviteter och delaktighet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Aktiviteter och delaktighet”"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Aktiviteter och delaktighet”
KUR-projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Aktiviteter och delaktighet” Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2014

2 Målinriktade sinnesupplevelser
Lärande och att tillämpa kunskap (Kapitel 1) Målinriktade sinnesupplevelser lyssna på musik, titta på idrott, beröra, känna, smaka och lukta på föremål. Grundläggande lärande härma, repetera, lära sig läsa, skriva, räkna och beräkna Att tillämpa kunskap fokusera uppmärksamhet, tänka, läsa, skriva, räkna och beräkna, lösa enkla problem, lösa komplexa problem och att fatta beslut

3 Att företa en enstaka uppgift
Allmänna uppgifter och krav (Kapitel 2) Att företa en enstaka uppgift företa en enkel uppgift, en komplicerad uppgift företa en enstaka uppgift självständigt, i grupp Att företa mångfaldiga uppgifter genomföra mångfaldiga uppgifter, slutföra dessa, företa mångfaldiga uppgifter självständigt, i grupp Att genomföra daglig rutin klara daglig rutin, slutföra daglig rutin, att hantera sin egen aktivitetsnivå Att hantera stress och psykologiska krav hantera ansvarstagande, stress och kriser.

4 Att kommunicera - vara mottagare Att ta emot talade meddelanden
Kommunikation (Kapitel 3) Att kommunicera - vara mottagare Att ta emot talade meddelanden Att ta emot icke verbala meddelanden genom kroppsliga gester, allmänna tecken och symboler, teckningar, fotografier, teckenspråk och skrivna meddelanden. Att kommunicera - vara sändare Att tala Att uttrycka sig genom icke verbala meddelanden som kroppsspråk, tecken och symboler, teckningar, fotografier, teckenspråk och skrivna meddelanden.

5 diskussion med en person, med flera personer
Kommunikation fortsättning (Kapitel 3) Konversation att starta, hålla igång och avsluta en konversation. att konversera med en person, med många personer. Diskussion diskussion med en person, med flera personer Att använda kommunikationsutrustningar telekommunikationsutrustning, datorer, skrivmaskiner, punktskriftsmaskiner, alternativa kommunikationstekniker

6 ligga ner, sitta på huk, stå på knä, sitta, stå,
Förflyttning (Kapitel 4) Att ändra grundläggande kroppsställning ligga ner, sitta på huk, stå på knä, sitta, stå, böja och att förskjuta kroppens tyngdpunkt. Att bibehålla en kroppsställning bibehålla liggande, huksittande, knästående, sittande och stående ställning. Att förflytta sig förflytta sig i sittande ställning, liggande ställning Att lyfta och bära föremål att lyfta, bära i händerna, bära i armarna, på skuldror, höft eller rygg, på huvudet och att sätta ner föremål.

7 att skjuta på med benen, sparka Handens finmotoriska användning
Förflyttning fortsättning (Kapitel 4) Att flytta föremål med hjälp av benen att skjuta på med benen, sparka Handens finmotoriska användning att plocka upp, gripa, hantera eller manipulera med hjälp av händer och fingrar, släppa. Användning av hand och arm att dra, föra eller knuffa, räcka fram, vända eller vrida händer och armar, kasta, fånga.

8 Att röra sig omkring på olika sätt
Förflyttning fortsättning (Kapitel 4) Att gå att gå kortare sträckor, längre sträckor, gå på olika underlag, gå runt hinder. Att röra sig omkring på olika sätt att krypa, klättra eller gå i trappa, springa, hoppa, simma. Att röra sig omkring på olika platser att röra sig inom hemmet, inom andra byggnader, utanför hemmet och andra byggnader.

9 Att förflytta sig med hjälpmedel
Förflyttning fortsättning (Kapitel 4) Att förflytta sig med hjälpmedel att förflytta hela kroppen från plats till plats med hjälp av specifika hjälpmedel. Att använda transportmedel som passagerare att använda mänskligt drivna fordon, motoriserat transportmedel, offentligt transportmedel. Att vara förare att föra mänskligt drivna transportmedel, köra motoriserade fordon, köra djurdrivna fordon, rida på djur för transport.

10 att tvätta delar av kroppen, hela kroppen, torka sig. Kroppsvård
Personlig vård (Kapitel 5) Att tvätta sig att tvätta delar av kroppen, hela kroppen, torka sig. Kroppsvård hudvård, tandvård, hårvård, att sköta fingernaglar, tånaglar. Att sköta toalettbehov att kontrollera urinering, avföring, menstruation. Att klä sig att klä på sig, klä av sig, sätta på fotbeklädnad, ta av sig fotbeklädnad

11 äta den mat som serveras på ett kulturellt acceptabelt sätt.
Personlig vård fortsättning (Kapitel 5) Att äta äta den mat som serveras på ett kulturellt acceptabelt sätt. Att dricka dricka den dryck som serveras på ett kulturellt acceptabelt sätt. Att sköta sin egen hälsa att försäkra sig om sin egen fysiska bekvämlighet avseende skydd, bekväm kroppsställning, värme, kyla och belysning. att ta hand om sin diet på ett näringsriktigt sätt. att upprätthålla sin egen hälsa, uppmärksamma hälsorisker, förebygga ohälsa genom att söka professionell hjälp, följa medicinska och andra hälsoråd och undvika hälsorisker.

12 att köpa bostad, hyra, möblera en bostad Att skaffa varor och tjänster
Hemliv (kapitel 6) Att skaffa bostad att köpa bostad, hyra, möblera en bostad Att skaffa varor och tjänster att handla, skaffa dagliga förnödenheter Att bereda måltider att bereda enkla, sammansatta måltider Hushållsarbete att tvätta och torka kläder, städa köksutrymmen/köksredskap, städa bostad, använda hushållsapparater, förvara förnödenheter för det dagliga livet, avlägsna avfall

13 Att ta hand om hemmets föremål att tillverka och laga kläder,
Hemliv fortsättning (kapitel 6) Att ta hand om hemmets föremål att tillverka och laga kläder, att underhålla bostad, möblemang, hushållsapparater, fordon, hjälpmedel. att ta hand om växter inomhus och utomhus, att ta hand om djur. Att bistå andra att bistå andra med personlig vård, förflyttning, kommunikation, mellanmänskliga relationer, näringstillförsel, att sköta sin hälsa.

14 Grundläggande mellanmänskliga relationer
Mellanmänskliga relationer (kapitel 7) Grundläggande mellanmänskliga relationer respekt och värme i relationer, uppskattning, tolerans, kritik, sociala signaler, fysisk kontakt i relationer. Sammansatta mellanmänskliga relationer att bygga upp relationer, avsluta relationer. att reglera beteenden i relationer, interagera i överensstämmelse med sociala regler. att bibehålla socialt utrymme. Formella relationer att ha kontakt med makthavare, med underordnade, med jämställda

15 Informella sociala relationer
Mellanmänskliga interaktioner/relationer forts. Informella sociala relationer informella relationer med vänner, grannar, bekanta, personer man delar boende med, kamrater, Familjerelationer Förälder – barnrelation, barn – förälderrelation syskonrelation, utvidgade familjerelationer, Intima relationer romantiska relationer, äktenskapsrelationer, sexuella relationer, andra intima relationer, specificerade eller ospecificerade.

16 informell utbildning, förskoleutbildning,
Viktiga livsområden (kapitel 8) Utbildning informell utbildning, förskoleutbildning, skolutbildning, yrkesutbildning, högre utbildning, Arbete och sysselsättning lärlingskap att söka anställning, behålla ett arbete, sluta ett arbete, betald sysselsättning som egen företagare, deltidssysselsättning, heltidssysselsättning, obetald sysselsättning.

17 Grundläggande ekonomiska transaktioner
Ekonomiskt liv (kapitel 8) Grundläggande ekonomiska transaktioner att engagera sig i att använda pengar för att köpa mat, idka byteshandel med varor eller tjänster, sparande. Komplexa ekonomiska transaktioner att engagera sig i ekonomiska transaktioner som innefattar byte av kapital, egendom för att skap värde. Ekonomisk självförsörjning egna ekonomiska resurser, allmänna ekonomiska rättigheter

18 informella sammanslutningar, lokala föreningar
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (kapitel 9) Samhällsgemenskap informella sammanslutningar, lokala föreningar formella sammanslutningar, yrkesföreningar ceremonier som t.ex giftermål. Rekreation och fritid lek och spel, sport och idrott, kont och kultur, konsthantverk, hobbies, umgänge med andra.

19 Religion och andlighet (kapitel 9 forts.)
Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (kapitel 9) Religion och andlighet (kapitel 9 forts.) organiserad religion – engagemang i religiösa ceremonier, aktiviteter och händelser. andlighet – engagemang i andliga aktiviteter eller händelser utanför en organiserad religion. Mänskliga rättigheter åtnjutande av nationellt och internationellt erkända rättigheter som delaktighet, jämlikhet, självbestämmande. Politiskt liv och medborgarskap engagemang i socialt politiskt och statligt liv. Yttrande -, förenings- och religionsfrihet.

20 Utbildning/ Försörjning d 810-899
Viktiga livsområden (ICF) Mellanmänskliga Relationer d Hemliv d Samhällsgemenskap d Utbildning/ Försörjning d Lärande/ tillämpa kunskap d Personlig vård d Kommunikation d Förflyttning d Allmänna uppgifter/krav d

21 Sjukdom och dess konsekvens
Viktiga livsområden (ICF) Sjukdom och dess konsekvens Hemliv d Mellanmänskliga Relationer d Samhällsgemenskap d Utbildning/ Försörjning d Lärande/ tillämpa kunskap d Personlig vård D Kommunikation d Förflyttning d Allmänna uppgifter/krav d

22 Hälsodomäner för aktivitet/delaktighet
med olika bedömningsunderlag (ICF) Aktivitet/delaktighet - fritt vald självbild bedömt visat och känt Aktivitet/delaktighet - kapacitet Aktivitet/delaktighet - genomförande

23 Nyckelfunktioner, -förmågor av betydelse för arbetsförmåga
Upprätthålla uppmärksamhet förenligt med arbetet Behålla och skifta fokus förenligt med arbetet Förstå/kunna/klara av de arbetsuppgifter som finns Uthållighet i genomförandet av arbetsuppgifter Social kompetens Fungerande centrala livsroller ger stöd för dessa nyckelfunktioner, -förmågor

24 Diskussionsteman om ICF centrala livsområden
Vilka aktiviteter har personen kunnat genomföra före insjuknandet? Vilka aktiviteter klarar personen av idag? Är aktivitetsbegränsningarna en konsekvens av en eller flera sjukdomar? Har sjukdomen/sjukdomarna de funktionsnedsättningar som förklarar den aktivitetsbegränsning som personen har? Är aktivitetsbegränsningarna en konsekvens av läkemedelsbiverkningar? Är aktivitetsbegränsningarna en konsekvens av att personen utvecklat undvikandebeteende? Om så är fallet - när började detta och hur såg livssituationen ut vid den tiden? Vilken grad av tillit i handling har personen till att göra bruk av jagfunktionen ”sunt självhävdande, jädrar anamma, kan själv”? Vilken grad av tillit i handling har personen till att göra bruk av jagfunktionen ” sympati, tillit till stöd och reflektion med annan person”?


Ladda ner ppt "Utbildning ICF som redskap vid samverkan ”Aktiviteter och delaktighet”"

Liknande presentationer


Google-annonser