Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns."— Presentationens avskrift:

1 Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns att ladda ner eller bara studera på Järnvägsstyrelsens hemsida, det finns även en länk till dem på Banportalen. De nya blanketterna är numrerade från 21 – 31 kombinerat med en rubrik så som du ser dem på nästa sida.

2 Blanketter NummerRubrikKommentar 21Passage av signal i stoppNY 22InfrastrukturMotsvarar S10 i säo. 23Tågorder, hjälpfordon m.m.Motsvarar delar av S11 i säo. 24Körplan m.m. tågfärd – system HMotsvarar S5 i säo. 25Körplan m.m. tågfärd – system MMotsvarar delar av S8, S9 och S4 i säo. 26Uppgift till förare (Ej resande) Motsvarar ”uppgift till förare” i säo, dock något förändrad. 27Uppgift till förare (Resande) Motsvarar ”uppgift till förare” i säo, dock något förändrad. 28Checklista vid evakuering av tåg Motsvarar ”Checklista vid evakuering av tåg” i TF 999.015, dock något förändrad. 29Körplan för spärrfärdMotsvarar S1 och S1a i säo. 30ArbetsplanMotsvarar S2 i säo. 31DispositionsarbetsplanMotsvarar S15 i säo.

3 Här visas övre delen på blankett nr 21.

4 Nedre delen innehåller bokstaveringsalfabetet och hur siffror ska utläsas.

5 Nästa blankett heter 22 Infrastruktur.


Ladda ner ppt "Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns."

Liknande presentationer


Google-annonser