Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns."— Presentationens avskrift:

1 Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns att ladda ner eller bara studera på Järnvägsstyrelsens hemsida, det finns även en länk till dem på Banportalen. De nya blanketterna är numrerade från 21 – 31 kombinerat med en rubrik så som du ser dem på nästa sida. JTF Blanketter 01 Lärarhandledning Förslag till Grupparbete: Skriv ut alla blanketter som finns på JvS hemsida i Pdf-format. Dela ut dem bland deltagarna, dela in deltagarna i grupper och be dem ta reda på vilka de nya blanketterna motsvarar, ersätter eller ersätter delar av, bland de gamla blanketterna. Berätta: De gamla S blanketterna i SÄO samt order och uppgift till förare slopas. Ny blanketter finns redovisade i JTF bilaga 5 Blanketter. De nya blanketterna är numrerade från 21 till 31 och numreringen kombineras med en rubrik som beskriver vad blanketten används till. Det är inte alltid man kan hänvisa till att den nya blanketten ersätter någon av de blanketter vi använder idag.

2 Blanketter Nummer Rubrik Kommentar 21 Passage av signal i stopp NY 22
Infrastruktur Motsvarar S10 i säo. 23 Tågorder, hjälpfordon m.m. Motsvarar delar av S11 i säo. 24 Körplan m.m. tågfärd – system H Motsvarar S5 i säo. 25 Körplan m.m. tågfärd – system M Motsvarar delar av S8, S9 och S4 i säo. 26 Uppgift till förare (Ej resande) Motsvarar ”uppgift till förare” i säo, dock något förändrad. 27 Uppgift till förare (Resande) 28 Checklista vid evakuering av tåg Motsvarar ”Checklista vid evakuering av tåg” i TF , dock något förändrad. 29 Körplan för spärrfärd Motsvarar S1 och S1a i säo. 30 Arbetsplan Motsvarar S2 i säo. 31 Dispositionsarbetsplan Motsvarar S15 i säo. JTF Blanketter 02 Lärarhandledning Anvisning: Gå igenom alla blanketter som redovisas i tabellen.

3 Här visas övre delen på blankett nr 21.
Berätta: Den nya blanketten för ”passage av signal i stopp” är skapad för att förtydliga och skärpa upp förfarandet vid signal i stopp. Den är ett bra komihåg för det tillfälle då man får passera en signal i stopp med efterföljande växlars läge angivet.

4 Berätta: Nedre delen på den nya blanketten för ”passage av signal i stopp” visar det internationella sättet att bokstavera bokstäver och siffror. Det är bra att komma ihåg, blanketten ska man som förare eller tillsyningsman ha med sig. Det är uppställt precis som det står i bilaga Dialog och ordergivning. Nedre delen innehåller bokstaveringsalfabetet och hur siffror ska utläsas.

5 Nästa blankett heter 22 Infrastruktur.
Berätta: Denna blankett ersätter gamla S10 Fortsättning: På samma sätt kan du gå igenom alla blanketterna med deltagarna. Fråga dem inför varje ny blankett du visar om känner igen vad motsvarande blankett heter i det gamla regelverket och om de ser någon skillnad på dem.


Ladda ner ppt "Blanketter De gamla blanketterna i SÄO, S1 – S16 samt order och uppgift till förare slopas. Nya blanketter redovisas i JTF bilaga 5 Blanketter. De finns."

Liknande presentationer


Google-annonser