Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdag."— Presentationens avskrift:

1 Riksdag

2 Riksdagens bildande Det är val till riksdagen i September vart fjärde år. Till riksdagen väljs 349 ledamöter från olika partier från hela Sverige. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Enbart de partier som i valet uppnår minst 4 % av rösterna tilldelas riksdagsmandat. Varje parti får mandat i förhållande till det antal röster de fått i valet.

3 Valresultat 2010

4 Riksdagens sammansättning

5

6 Parti Mandat Socialdemokraterna (S) 112 (130) Moderata samlingspartiet (M) 107 (97) Miljöpartiet de gröna (MP) 25 (19) Folkpartiet liberalerna (FP) 24 (28) Centerpartiet (C) 23 (29) Sverigedemokraterna (SD) 20 (0) Kristdemokraterna (KD) 19 (24) Vänsterpartiet (V) 19 (22)

7 Riksdagens uppgifter Stiftar lagar. Beslutar om statsbudgeten.
Utser statsminister och kontrollerar regeringen. Beslutar om utrikespolitiken tillsammans med regeringen. Arbetar med EU-frågor.

8 Votering Beslut fattas i riksdagen genom omröstning (votering).
En majoritet (mer är 50%) av riksdagsledamöterna måste rösta för förslaget för att det ska gå igenom. Omröstningsresultaten är offentliga, man kan alltså se hur varje ledamot har röstat. Alla sammanträden i kammaren är offentliga. Allmänheten kan ta del av debatten från åhörarläktaren.

9 Riksdagens aktörer Ledamöterna: Förbereder ärenden i utskotten, skriver motioner, ställer frågor, fattar beslut genom omröstningar. Utskotten: Presenterar förslag till riksdagsbeslut som hela riksdagen kan ta ställning till. Förvaltningen: Hjälper riksdags-ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag. Talmannen: Leder sammanträdena i kammaren och organiserar riksdagens arbete. Han har en viktig roll när ny statsminister väljs. Partierna: De ledamöter som tillhör samma parti formar tillsammans en partigrupp, (men är inte formellt skyldiga att vara partilojala).

10 Den lagstiftande processen
Förslag från regeringen (PROPOSITION) eller Förslag från riksdagsledamöter (MOTION) Riksdagen röstar Remiss skickas till utskotten Utskotten arbetar med förslagen Betänkande skickas tillbaka till riksdagen Riksdagen debatterar och beslutar Regeringen verkställer riksdagens beslut


Ladda ner ppt "Riksdag."

Liknande presentationer


Google-annonser