Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statens skatter, avgifter och andra fordringar följer särskilda regler för fastställelse, beräkningar och indrivning än privata fordringar Reglerna är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statens skatter, avgifter och andra fordringar följer särskilda regler för fastställelse, beräkningar och indrivning än privata fordringar Reglerna är."— Presentationens avskrift:

1 Statens skatter, avgifter och andra fordringar följer särskilda regler för fastställelse, beräkningar och indrivning än privata fordringar Reglerna är förmånliga för staten som fordringsägare SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

2 Privaträttslig fordring – hur går det till? Förfallen faktura, påminnelse 60 kr Inkassokrav 180 kr Betalningsföreläggande/fastställelse 340 kr (delgivning, invändning = domstol, återvinning = domstol) SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

3 Privaträttslig fordring – hur går det till? Ansökan om verkställighet/utmätning avgiftsansvar 600 kr/exekutionstitel/år Utmätning i lön med eftersatt rätt i förhållande till statliga fordringar SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

4 Statliga fordringar Beslut om skatt/avgift gäller omedelbart (SkFL 68:1) Restlängd utgör exekutionstitel (UB 3:24) Ansökan till Kfm sker automatiskt (UB 2:30) SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

5 Avgifter Förseningsavgifter skatt/avgifter 500 kr/1 000 kr/5 000 kr (SkFL 48:6) Andra och tredje avgifterna (SkFL 48:7) Skattetillägg 40 % eller 20 % på utebliven skatt SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

6 Avgifter Trängselskatt 500 kr/bil/månad Radio- och TV-avgifter 75 kr Omedelbart verkställbara beslut SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013, Fördelar för staten som borgenär

7 Kostnadsansvar Borgenären ska erlägga avgift och ansvara för avgiftens betalning Gäller ej staten/allmänna mål (UB 17:13) SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

8 Löneutmätning Företrädesrätt för statliga fordringar för det betalningsutrymme som finns hos gäldenären (UB 7:14) Förmånsrättskommittén och lagrådet har påtalat att företrädesrätten bör upphöra (..?) SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013 Fördelar för staten som borgenär

9 SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013, Fördelar för staten som borgenär

10 SVENSK INKASSO Anförande 23 april 2013, Fördelar för staten som borgenär

11 SVENSK INKASSO

12

13

14

15

16

17


Ladda ner ppt "Statens skatter, avgifter och andra fordringar följer särskilda regler för fastställelse, beräkningar och indrivning än privata fordringar Reglerna är."

Liknande presentationer


Google-annonser