Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SwAMI – Status Trefpunkt Örebro – 2005-10-13 Torbjörn Wiberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SwAMI – Status Trefpunkt Örebro – 2005-10-13 Torbjörn Wiberg."— Presentationens avskrift:

1 SwAMI – Status Trefpunkt Örebro – 2005-10-13 Torbjörn Wiberg

2 The SwAMI Organisation

3 Aktuella aktivitetsområden  Kataloger  norEdu* best practice utvecklas till en norEdu-policy för SwAMI  katalogfrågor kring behörighetssamordning  norEduOrg  Federerad autentisering  bilda en identitetsfederation med policy-tillägg för cwaa, EduRoam och Shiboleth  SwUPKI-ng  vilka anpassningar behöver göras av SwUPKI för att möta den väntade utvecklingen mot identitetscertifikat  SwUPKI workshop 29/9 på Su  Vision om komponentbaserad arkitektur att kommunicera  CWAA produktifiering  api-er, installationsbeskrivning  SPoCP  adm verktyg för regeladministration

4 Genomförda och pågående aktiviteter 2005  Bildande av SwAMI  Förankrat i Förv-chefsgrupperna, Unitcf, Hitcf  Invitation to become a member sent to Unitcf, Hitcf  Members today: Chalmers, HG, GU, KTH, SU, UmU, UU, VU  Website: swami.se  SPOCP  Utvecklat en prototyp för regeladministration  Förvaltning  Dokumentationen revideras från scratch  Codex  en retreat -> Bilda en ID-federation  Codex retreats and other activities will be organised by Swami  OM - OpenMetadir  Ett metakatalogverktyg har utvecklats och är i early adoption-drift  OM kan även användas för andra prenumerationer på förändringar  Project to productify OM discussed with Internet2

5 Genomförda och pågående aktiviteter 2005  Identity federation for cwaa, Shiboleth and eduroam  Project started oct 3  GÉANT2 – jra5  Huvudredaktörsansvar för kravspec för AA-infrastruktur  Ansvar för delprojektet future technology som startar 2006  Eduroam  Konstruktiv kritik för att trygga säkerheten -> speciell klient  Pådrivare för att skapa en policy för Eduroam-medlemskap  Eduroam is still a pilot, started by Terena – TF-mobility  Further development is done within GEANT2 – jra5  The pilot has grown quickly. see eduroam.org  The momentum is so strong that it has to be developed into a global service  We will setup a Swedish test node and join the european test-eduroam  Will accept swedish university test nodes  We will join the european pilot as soon as the federation has been setup  Members of Swami Id Fed may then join the Swedish eduroam pilot

6 Samordningsaktiviteter  SwAMI, Codex, SwUPKI, SPoCP, cwaa, OM  SwAMI = paraply för dessa  Internationell samordning  eIRG, Terena, Eunis, EUA, Internet2, Gnomis  Geant2 – jra5,  tf-mobility - EduRoam,  tf-emc2 – AAI, Schema coord  Eunis – projekt för att stödja Bologna-processen  Internet2 – projekt kring OM

7 Medlemskap i alliansen  Aktivt delta i att realisera målet  En harmoniserad Infratjänstinfrastruktur i svenska högskolan som stödjer samverkan och integration  Medverka i projekt för utveckling o drift  100ksek per år för universitet (unitcf)  50ksek för högskolor (hitcf)  avropbara personella resurser >25%  Experter

8 Icke-medlemmar  Medverka i projekt  Målgrupp för harmoniseringspolitik  Utnyttja resultatet av SwAMI  Deploymentstöd


Ladda ner ppt "SwAMI – Status Trefpunkt Örebro – 2005-10-13 Torbjörn Wiberg."

Liknande presentationer


Google-annonser