Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

We need to address our collective inability to vision the future we actually want…. Transition Training 2007 Vi måste ta itu med vår kollektiva oförmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "We need to address our collective inability to vision the future we actually want…. Transition Training 2007 Vi måste ta itu med vår kollektiva oförmåga."— Presentationens avskrift:

1

2 We need to address our collective inability to vision the future we actually want…. Transition Training 2007 Vi måste ta itu med vår kollektiva oförmåga att skapa en vision av den framtiden vi egentligen vill ha

3 Vatten Kortvarig användning slängs Inte lyckligare Stor ojämlikhet Fisk Mineraler Olje & gas Ut Land Avfall I deponi Matjord Kemikalier Gaser Radioaktiv avfall Skog Mat Transition Training 2007 InIndustriell tillväxt systemet

4 1800s Start of oil age Peak Oil production per capita 1979 2008 Runaway oil price Food price hike Ecological and Climate System destabilisation? Peak of Oil Discovery 1968 Activities surpass biocapacity 1988 Peak soil, phosphorous, water, etc The end of the oil age has been coming a long time Oil production surpasses discovery 1980 2005 Peak of cheap oil production Global Economic downturn Oil production per capita globally in time Warning for Peak oil 1946 USA PEAKS 1970 OECD CONSUMPTION Surpassed by developing countries 2006

5 Industrial Ascent (Modernism) Energy & Resource Use Population Pollution Pollution Climax Techno-Fantasy Green-Tech Stability Earth stewardship Mad Max Great Grand Children Agriculture 10.000yrs BP IndustrialRevolution Baby Boom Pre-industrial sustainable culture Historical Time Future Time Creative Descent ( Creative Descent (Permaculture) Vart är vi på väg? Förträngning Förhandling Vrede Acceptans Förträngning Förhandling

6 Vilka antaganden och tankar ligger bakom det industriella ekonomin?

7 Tänkar som ligger bakom den industriella tillväxt samhälle SårandeSymtomKompensation BristKvalitat är oviktig. Mer är bättre. Tillväxt ofrånkomlig Överflöd Värdlöshet Modern samhället är det mest utvecklande. Status från ägodelar och utseende. Status MaktlöshetExperter kan svaren. Män över kvinnnor; vit äver svart. Makt över OtrygghetKrig är oundvikligt. Att ömsesid förintelse säkerställer tygghet Försvaret SeparationVi är separat från natur och varandra… Falsk anknytning Rikedom medfödde värden makt Kärlek Koppling mellan oss själva och naturen

8 Den mänskliga hjärnans tudelade natur Osäker: slåss, fly eller frys Säker: avspänd, säker att upptäcka världen, allt är bra

9 Erfarenheter från barndomen Positiva erfarenheterNegativa erfarenheter  Försummad  Attackerad  Hungrig  Kritiserad/ värdelös  Misslyckande avs. empati  Säker  Säkert omhänder- tagen  Jag tillhör  Det finns tillräckligt  Värderad och accepterad som jag är

10 Respons och anpassning Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Lära beteenden som leder till att lyckas delvis Undertryckt minne av skillnad gott/ont Svårigheter med känslor, glädje, kreativitet, närvaro Anpassat beteende  Försummad  Attackerad  Hungrig  Kritiserad/ värdelös  Misslyckande avs. empati  Säker  Säkert omhändertagen  Jag tillhör  Det finns tillräckligt  Värderad och accepterad som jag är

11 Från erfarenheter till världsuppfattning  Världen är säker och man kan lita på andra  Jag är behövd och älskad som jag är  Känslor är välkomna och räknas  Livet är rikt och stöder mig Bra verklighetDålig verklighet För att accepteras måste jag anpassa mig Det är bäst att inte känna (smärta, ånger, glädje) Jag gömmer min glädje, kreativitet, uppriktighet Anpassad uppfattning  Världen vill inte ha mig som jag är  Det finns inte tillräckligt  Andra har makt  Livet är farligt

12 Resulterar i personlighetsstruktur Potential Kränkt, sårad, lidande Förmågan att uppleva kränkning / lidande resp. potential hör samman Medveten närvaro Anpassad personlighet

13 Resulterar i personlighetsstruktur Potential Kränkt, sårad, lidande Försvarsmeka- nismer håller potential och kränkning / lidande utanför vårt medvetande Medveten närvaro Anpassad personlighet Gå inte dit!! Inte känna så!!

14 Från en missbruksvy

15 missbruksbeteende samhörighettillfredsställd Styrkt, berrätigad (empowered) isoleringmaktlös, värdelös tomhet ambition, “workaholism” Konsumera / äta / resa Relationsmissbruk, TV bort från smärta mot mål

16 Inte känna sig maktlös, värdelös Inte känna sig tom Inte känna sig ensam! nästa uppdrag nästa måltid, nya kläder nästa äktenskap/partner samhörighettillfredsställd styrkt isoleringmaktlöshettomhet ambition, “workaholism” konsumera / äta / resa relationsmissbruk missbruksbeteende Missbruksmönster har dubbla drivkrafter, bort från smärta och mot lättnad/ lindring. Drivkrafterna är omedvetna. Fokus är utsidan, men problemet finns på insidan.

17 läkande impuls vs försvar Anpassad personlighet Inte känna så!! Riskera inte det!! Läkande impuls Försvar

18 Vad hjälper läkandet? Läkande impuls Läkande hjälps av Acceptans Finns tillräckligt Säkerhet Tillhörighet Välvillig maktutövning Skapar en bra verklighet: Kränkning/lidande och potential är integrerade Jag är säker, behövd, uppskattad och känner samhörighet

19 Vad triggar försvar? Inte känna så!! Riskera inte det!! Försvar Triggas av Kritik eller attack Det finns inte tillräckligt Makt som miss- brukas Inte uppskattad och värderad Skapar dålig verklighet Jag är ej OK Jag är inte säker / trygg Jag kommer inte få det jag behöver Jag kan inte förändra något

20 hur ser vi det inom omställning? Potential Kränkt, sårad, lidande Komfortzon Att utföra, plantera, tillverka, bygga, planera, tänka…. Det är negativt och för oss inte framåt Det är nonsens, irrationellt, bara prat Känna smärta, oro för framtiden, desperation, dödsångest Tala om skönhet, sanning, kärlek, tillit, samhörighet

21 Inre omställning - territorium Medfödd visdom Platser att vara Stöd- grupper Känslor – JM-arbete Psykologiska förändringsmo- deller Grupp- dynamik Ritualer i närsam- hället Komfortzon – utföra, planera

22 arbetet som återanknyter Återanknuten / samhörig stärkt levande Rädsla, sorg, ånger, desperation Dålig anknytning / samhörighet, utan kraft förnekelse SHIFT!!

23 Aktiviteter som gynnar en bra verklighet Verkligheten är dålig Vad hjälper eller läker? Att skapa en bra verklighet Lägg till egna exempel på aktiviteter!! Finns inte nog Det finns massor!Dela måltider, utbytesdagar, cykling. Hitta sätt att ge bort saker!! Överhopad Tillhandahålla mötesplatser för att uppleva både fruktan och möjligheter Truth mandala och andra av Joanna Macy´s processer, stödja grupper Se upp för utbrändhet!! Otrygg Trygg plats för att ha roligt och vara kreativ Stödja grupper – att bygga tillit. Konst, musikevents, berätta historier SepareradVara med andra Anknyta till naturen Gruppaktiviteter, diskussioner efter filmer, samla vild mat, cykelturer, ritualer! VärdelösVärdera varje persons bidrag Fira framgångar och genomförande offentligt och vid möten. Publicera berättelser, konst, bilder, utfall KonkurrensSamarbeteUtbyten, dela projekt / arbeten, från antingen-eller till både-och

24 hemmagrupper vidmakthålla och stödja

25 the heart and soul of transition “ the psychological, spiritual and consciousness aspects of transition” discussion and talks about paradigm shift, individual and collective transformation home or other support groups activities in nature ceremony or ritual to reconnect with feelings, self, body, earth, other safe spaces to go outside the comfort zone, the work that reconnects


Ladda ner ppt "We need to address our collective inability to vision the future we actually want…. Transition Training 2007 Vi måste ta itu med vår kollektiva oförmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser