Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metoder och slingor Metoder och dess typ Slingor med while och for-satser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metoder och slingor Metoder och dess typ Slingor med while och for-satser."— Presentationens avskrift:

1 Metoder och slingor Metoder och dess typ Slingor med while och for-satser.

2 Metoder Dela upp en problemlösning i dellösningar. Uppgift: Skriv ett litet program som tar första argumentet och tolkar det som ett aritmetiskt uttryck ( term operator term ) där termerna är heltal och operatorn + eller -. se Eval.java, Eval2.java

3 Slingor eller ”loopar” for, while, do-while,

4 while-loopar while( villkorsuttryck ){ programsatser } while( true ){ programsatser } while( i < array.length ){ array[i].doWork() }

5 doWhile-loopar Denna loop körs alltid minst en gång innan villkoret prövas. Hur många stjärnor skrivs ut? int x = 0; do{ System.out.println(”*”); x++; } while(x < 5)

6 for-loop På svenska för varje gång i < 10 så gör detta: Börja öka i gör nytta Sluta Java for( int i = 0; i < 10; i++){ görNytta(); }

7 Klasser i java Klass Object Datatyp klassen Person instansen lisa instansen anders instansen maria instansen pelle


Ladda ner ppt "Metoder och slingor Metoder och dess typ Slingor med while och for-satser."

Liknande presentationer


Google-annonser