Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-Repetition -Variabler -Primitiva typer (+ boolean) -Operatörer +, ++, --, -Typ konvertering -Wrapper klasser -Jämförelse operatörer,(==, =,,!=, !) -String.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-Repetition -Variabler -Primitiva typer (+ boolean) -Operatörer +, ++, --, -Typ konvertering -Wrapper klasser -Jämförelse operatörer,(==, =,,!=, !) -String."— Presentationens avskrift:

1

2 -Repetition -Variabler -Primitiva typer (+ boolean) -Operatörer +, ++, --, -Typ konvertering -Wrapper klasser -Jämförelse operatörer,(==, =,,!=, !) -String hur man använder API:n -if, if-else -Block { }, och readLine() -for -while Övning2

3 Program Ett tillfälle Annat tillfälle indatautdata 20 22 24.5 26.5 Program och data

4 Primitiva datatyperClasser i API och egna classer int double byte float char boolean short long … String BufferedReader InputStreamReader Datatyper

5 Heltal byte : -256…0…255 short: -32 768…0….32 767 int: -2 147 483 648…0... 2 147 483 647 long:-9 x10^18…0... 9 x 10^18 Flyttal float:-3.4 x 10^38…0…3.4 x 10^38 double:-1.7 x 10^308 …0… 1.7 x 10^308 Primitiva datatyper

6 Tecken char : ’a’, ’b’, ’1’, ’2’, ’~’, ’@’, ’&’, ’\n’, ’\t’, ’\”’,... följande tecken betyder: ’\n’ : detta betyder radbyte  ’\t’ : detta betyder tabb ’\”’ : detta är teckenet ” Boolsk boolean: true, false Primitiva datatyper

7 Variabel det är de namn i ett program som deklareras och kan innehålla ett värde. Obs! Variabelnamn väljs av programmeraren. t.ex: double längd; int ålder; boolean isEmpty; Variabeldeklaration Variabler

8 Med hjälp av cast kan man omvandla typer till varandra bara om det är möjligt. t.ex: int x = 3; double y = 4.6; x = y ger kompilerings fel men x = (int) y; Alltså x får värdet 4 y = x, blir det fel här också? eller? Typ konvertering

9 String till int str = ”tjohoo”; omöjligt att konvertera till int String str = ”144”; int ettTal; ettTal= Integer.parseInt(str);

10 int till String String str; int ettTal = 144; str = Integer.toString(ettTal); Alla heltal kan konverteras till String

11 double till String String str; double ettTal = 144.47; str = Double.toString(ettTal); Alla flyttal kan konverteras till String

12 String till double str = ”johoo 14.3”; omöjligt att konvertera till double String str = ”144.47”; double ettTal; ettTal = Double.parseDouble( str );

13 +x+y+=x+=2, x+=y -y-x-=x-=3, x-=y *x*y!!isEmpty /x/y*=x*=2, x*=y ++x++ eller ++x/=x/=2, x/=y --y-- eller --y %x%y ==x==y !=x!=y OpExempelOpExempel Operationer

14 % (modulo) beräknar det som blir kvar av en division int tal1 = 25; int tal2 = 29; int resultat = tal2 % tal1; // resultat får värdet ? resultat = tal1 % tal2; // resultat får värdet ? lika = (tal1== tal2); //lika får värdet ? lika = (tal1 != tal2); //lika får värdet ? lika= !lika; // lika får värdet ? Negations operatorn ! Boolean lika = false; jämförelse operatorer == och != int tal1 = 25; int tal2 = 35; boolean lika;

15 Operationer jämförelse operatorer =, int tal1 = 25; int tal2 = 35; int tal3 = 25; boolean lika; lika = (tal1 = tal2); //lika får värdet ? lika = (tal1 = tal3); //lika får värdet ? lika = (tal1 tal2); //lika får värdet ? true false true false

16 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje deluppgift. int w = 10; int y = 3; a. w%y 1 b. y %w 3 b. y %2 1 Uppgift 1

17 if if-else for sats while sats do-while sats Satser

18 En if-sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) Tex: if (villkor-sats) uttryck; if-sats Villkor Uttryck Kod efter if satsen... falskt sant

19 if ( bokPris > 500 ){ System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); } bokPris>500 System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); Kod efter if satsen... falskt sant

20 En if-else sats består av följande delar 1.if 2.villkor-sats (Condition) 3.uttryck (statement) 4. else 5. uttryck (statement) Tex: if (villkor-sats) uttryck1 else uttryck2 if-else sats Villkor uttryck1 Kod efter if-else... falskt sant uttryck2

21 if ( bokPris > 500 ) System.out.println(”dyr bok, ingen affär”); else System.out.println(”billig bok, jag köper”); bokPris>500 System.out.println(”dyr…”); Kod efter if-else... falskt sant System.out.println(”billig…”);

22 for-sats består av följande delar 1.for 2.(A;B;C) A är oftast deklaraton och initiering av veriabel B är ett villkor-sats (Condition) C oftast är en stegning-sats 3. uttryck (statement) for sats for ( int i=0 ; i< 10; i++ ) { System.out.println(”Java är enkelt”); }

23 while-sats består av följande delar: 1. while 2. Villkor-sats (condition) 3. uttryck (statement) while sats int i=0; while (i<10) { System.out.println(”programmering är kul”); i++; }

24 Modell för for- och while-sats falskt sant Villkor uttryck... kod före for eller while Kod efter for eller while...

25 Modell för loop falskt Kod efter for eller while... i<10 System.out.println(”hej”); i++; int i=0; sant i = 0i = 1i = 2i = 3i = 4i = 5i = 6i = 7i = 8i = 9i = 10


Ladda ner ppt "-Repetition -Variabler -Primitiva typer (+ boolean) -Operatörer +, ++, --, -Typ konvertering -Wrapper klasser -Jämförelse operatörer,(==, =,,!=, !) -String."

Liknande presentationer


Google-annonser