Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering

2 Exempel: // Ett gratulerande program import java.io.*; class Grattis { public static void main (String[] args) { String namn = ”Elon Kann”; int n = 2; System.out.print(”Grattis ” + namn + ” på”); System.out.println(n + ”-årsdagen!”); }

3 Ett javaprograms uppbyggnad Ett program består av en eller flera klasser Varje klass innehåller en eller flera metoder Varje metod består av satser Metoden main utförs när programmet körs

4 Kommentarer En kommentar beskriver vad programmet gör. Enradkommentar //Detta är en enradskommentar Flerradskommentarer /* Denna kommentar går över flera rader*/

5 Reserverade ord Följande ord finns definierade i Java: abstract boolean break byte (byvalue) case (cast) catch char class (const) continue default do double else extends false final finally float for (future) (generic) (goto) if implements import (inner) instanceof int interface long native new null (operator) (outer) package private protected public (rest) return short static super switch synchronized this throw throws transient true try (var) void volatile while

6 Javas API API står för Application Programmer Interface En samling klasser som man kan använda vid behov Hämtas till programmet med import, t ex import java.io.*; print och println finns i API:n java.io Se Appendix O i boken!

7 Identifierare Identifierare är orden som du själv inför i ditt program Kan bestå av bokstäver, siffror, _ och $ Får inte börja med en siffra Java skiljer på VERSALER och gemena. T ex är Summa och summa olika identifierare

8 Litteraler En litteral är ett värde som skrivs direkt i programkoden, t ex heltal: 17 -42 4711 flyttal: 3.14159 -12.5 2.9E12 tecken: ’A’ ’?’ ’8’ strängar: ”Vad heter du?” logiska: true false

9 Variabler En variabel är en identifierare som representerar ett minnesutrymme för en viss typ av data Variabler måste deklareras innan dom används Exempel: int antal;

10 Operatorn + Operatorn + används både för att slå ihop strängar och för att addera tal Exempel 1: ”Grattis” + namn –två strängar slås ihop till en Exempel 2: ” på ” + n –talet i n omvandlas till en sträng och strängarna slås ihop Exempel 3: x + y –talen i variablerna x och y adderas

11 Kompilering och interpretering Programmet måste översättas till maskinkod för den dator du använder För Javaprogram görs översättningen i två steg: –Kompilering: programmet översätts till maskinoberoende bytekod –Interpretering: bytekoden tolkas för den aktuella datorn och körs

12 Hur gör man? För att kompilera Grattis.java skriver du >javac Grattis.java varvid filen Grattis.class (bytekod) skapas. Den interpreteras och körs när man skriver >java Grattis


Ladda ner ppt "Föreläsning 1 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."

Liknande presentationer


Google-annonser