Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 7 Repetition Sammansatta datatyper –vektor (hakvektor, array) –matris.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 7 Repetition Sammansatta datatyper –vektor (hakvektor, array) –matris."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 7 Repetition Sammansatta datatyper –vektor (hakvektor, array) –matris

2 Olika sorters variabler Lokala variabler Instansvariabler –tillgängliga utanför klassen ( public ) –tillgängliga bara i klassen ( private ) Klassvariabler ( static )

3 Olika sorters metoder Instansmetoder –tillgängliga utanför klassen ( public ) –tillgängliga bara i klassen ( private ) Klassmetoder ( static )

4 Överladdade metoder Flera metoder kan ha samma namn förutsatt att de har olika parameteruppsättning. Till exempel kan man ha metoder som alla ritar ett streck public void line(int x1, int y1, int x2, int y2) public void line(double x1, double y1, double x2, double y2) public void line(int x1, int y1, int x2, int y2, int width)

5 Vektor (array) En vektor är en numrerad lista med värden. Varje värde kallas för ett element; värdets nummer kallas för ett index. temp En vektor med N element har index från 0 upp till N-1. 37.5 38.8 39.2 38.4 39.0 Ovan har vi 0 1 2 3 4 double[] double[5]-objekt

6 Element Man kan komma åt ett visst element i vektorn via dess index: temp[3] Varje element fungerar som en variabel. Exempel: temp[3]=37.9; System.out.println(temp[3]);

7 Skapa vektor En vektor är ett objekt. Därför använder man normalt new när man skapar en ny vektor. Man måste också ange antal element. Exempel: double[] temp = new double[7]; Alternativ: Ge vektorn värden från början: int[] v = {29, 36, 25, 32};

8 Hur ser man längden? Ett vektorobjekt har en fix längd - använd konstanten length för att få fram den. Exempel: for (int i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/12/3977872/slides/slide_8.jpg", "name": "Hur ser man längden.", "description": "Ett vektorobjekt har en fix längd - använd konstanten length för att få fram den. Exempel: for (int i=0; i

9 Vektorer som parametrar Man kan skicka med en hel vektor som parameter till en metod. int[] sum = new int[m];... // ge värde åt hela sum int max = best(sum); Eftersom en vektor är ett objekt kan metoden ändra på elementen.

10 Vektor som parameter - exempel static int best(int[] v){ int best = 0; for(int i = 1; i < v.length; i++){ if(v[i] > v[best]) best = i; } return best; }

11 Matris En vektor med flera index kallas en matris. int[][] matris = new int[4][4]; Dubbla for-slingor krävs vid t ex utskrift: for(int i = 0; i < 4; i++){ for(int j = 0; j < 4; j++){ System.out.print(matris[i][j] + " "); } System.out.println(); }

12 Hur ser matrisen ut? int[][] int[4][4]-objekt matris


Ladda ner ppt "Föreläsning 7 Repetition Sammansatta datatyper –vektor (hakvektor, array) –matris."

Liknande presentationer


Google-annonser