Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OOP F3:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 3 Iteration Många variabler av samma sort – Arrayer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OOP F3:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 3 Iteration Många variabler av samma sort – Arrayer."— Presentationens avskrift:

1 OOP F3:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 3 Iteration Många variabler av samma sort – Arrayer

2 OOP F3:2 Marie Olsson Iteration Iteration betyder upprepning. Iteration genom loopar. Hur många gånger det blir en upprepning bestäms av ett villkor. Tre olika sätt att skapa upprepning i ett Java-program: - while-loopen - do while-loopen - for-loopen

3 OOP F3:3 Marie Olsson while - loopen while ( ) ; - booleskt uttryck - valfri programsats om flera satser inom { } - block villkor sats true false

4 OOP F3:4 Marie Olsson while - loopen class Test{ public static void main(String[] args){ int x=2, y=2; while(x<6) x++; while(x>3){ y*=x--; } System.out.println(y); }

5 OOP F3:5 Marie Olsson do while - loopen do ; while ( ); - booleskt uttryck - valfri programsats om flera satser inom { } - block villkor sats false true

6 OOP F3:6 Marie Olsson do while - loopen class Test { public static void main(String args[]){ int x= 1; do{ System.out.println("Talet är : " + x ); x++; }while( x < 4 ); }

7 OOP F3:7 Marie Olsson for-loopen for ( ; ; ) ; initiering villkor programsats uppräkning true false OBS for-loopen finns även i andra varianter från Java 1.5

8 OOP F3:8 Marie Olsson for - loopen class Test{ public static void main(String[ ] args){ int x=7; for(int i=0; i<=4; i++){ System.out.println(i + ":\t" + x*i); }

9 OOP F3:9 Marie Olsson Flera variabler av samma sort - arrayer Varje variabel som deklareras får ett utrymme i primärminnet. int tal; double d; tal=43; d=7.85; En array deklareras som [ ] int[] arr; arr (inget utrymme finns...) Utrymmet måste skapas, görs med new arr = new int[5]; arr int max=arr.length; 43 tal 7.85 d 28431219193 0 1 2 3 4

10 OOP F3:10 Marie Olsson Skapa en array och läs in 10 tal i den: int[] arr = new int[10]; Scanner sc = new Scanner(System.in); for (int x=0; x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2827062/slides/slide_10.jpg", "name": "OOP F3:10 Marie Olsson Skapa en array och läs in 10 tal i den: int[] arr = new int[10]; Scanner sc = new Scanner(System.in); for (int x=0; x

11 OOP F3:11 Marie Olsson Om vi vill representera mer komplexa objekt? T ex bilar som har ett bilmärke, ett registreringsnummer, en färg samt en mätarställning. Volvo ABC 123 Röd 7300 Saab XYW 987 Vit 3800 Fiat MSQ 545 Svart 12900 Att ”samla ihop” flera attribut på detta sätt görs i klasser. Vi behöver alltså nu en klass Bil som skall ha attributen märke, regnummer, färg och mätarställning. Mer om klasser, objekt och OOP på föreläsning 5.

12 OOP F3:12 Marie Olsson Ett program som läser in 10 heltalsvärden och skriver ut ett stapeldiagram: import java.util.Scanner; class Stapel{ public static void main(String[]args){ int[]arr = new int[10]; Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Ange "+arr.length+" stycken tal: "); for (int x=0; x { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2827062/slides/slide_12.jpg", "name": "OOP F3:12 Marie Olsson Ett program som läser in 10 heltalsvärden och skriver ut ett stapeldiagram: import java.util.Scanner; class Stapel{ public static void main(String[]args){ int[]arr = new int[10]; Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print( Ange +arr.length+ stycken tal: ); for (int x=0; x

13 OOP F3:13 Marie Olsson Ungefär så här: 7******* 12************ 3*** 22********************** 8******** 13************* 1* 19******************* 11*********** 4**** Hur gör man om man ibland vill ha fler eller färre antal staplar?


Ladda ner ppt "OOP F3:1 Marie Olsson OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 3 Iteration Många variabler av samma sort – Arrayer."

Liknande presentationer


Google-annonser