Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Page 1 Informationsmöte i Borås 28 november 2011 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Regionutvecklingssekretariatet Västra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Page 1 Informationsmöte i Borås 28 november 2011 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Regionutvecklingssekretariatet Västra."— Presentationens avskrift:

1 Page 1 Informationsmöte i Borås 28 november 2011 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen

2 Page 2 Kommunernas region – 49 kommuner – en region

3 Page 3 Bredbandsbrister i Västra Götaland  1. Kvarvarande vita och gråa fläckar utan bredband alls. 75 områden i länet. Ca 11.500 invånare.  2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 57 områden i länet.  I ovanstående områden bor det totalt ca 33.000 invånare  3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin.  I område 1,2 och 3 ovan bor det ca 110.000 invånare totalt. Drygt 7 % av invånarna.

4 Page 4 Landsbygdsprogrammet – Fördelningen klar. Nu kan vi börja jobba med de över 40 ansökningar som fått stå i kö i väntan på mer pengar. Vi kommer också att samordna stödhanteringen med Västra Götalandsregionen som kommer att få mer pengar till kanalisationsstödet. Vi vill tillsammans göra det lättare för föreningarna fastslår Peter Svensson., Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen.

5 Page 5 Statliga nya bredbandsstödet

6 Page 6 Kanalisationsstödet

7 Page 7 Stödberättigade kostnader

8 Page 8 VGR bredbandstöd  Regionutvecklingsnämnden har tagit fram ett bredbandstöd:  Inriktning på 5 års satsning  RUN beslut på 30 mkr 2010, 30 mkr 2011 och 30 mkr 2012 klart  Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel  Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer  Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster  Tankar kring hantering;  Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen  Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget  Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns  Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram  Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt  Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad.  Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll.  Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

9 Page 9 Exempel på finansieringsupplägg Befintlig fiberstruktur AP Fiberanslutningspunkt VGR bredbandsstöd (Kommun/VGR delar finansiering) Lbp-stöd Kommun medfinansierar Ny fibersträckning Fiberförening i landsbygd Ev. mobilmast

10 Page 10 Websajter att använda och få hjälp av  www.vgregion.se/bredband  Ansökningsblanketter för VGR´s bredbandsstöd och kanalisationsstödet  Mall för IT-infrastrukturarbete  Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd  Förfrågningsunderlag och avtalsmall för VGR´s bredbandsstöd  www.ledningskollen.se  Av de stora grävarna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige  Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras.  Öppet för frågare, ägare, projektörer  www.nätkollen.se  Svarar på frågan var närmaste fiberpunkt är  Inte alltid möjligt att ansluta på men ger en känsla för var fibernät finns.  Bredbandsbrist  Där de hushåll/arbetsställen kan anmäla sig som saknar bredband helt från alla leverantörer  http://www.pts.se/sv/Internet/Bredband-ADSL/Utan-bredband/Webbformular/


Ladda ner ppt "Page 1 Informationsmöte i Borås 28 november 2011 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Regionutvecklingssekretariatet Västra."

Liknande presentationer


Google-annonser