Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen"— Presentationens avskrift:

1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen
Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per Linnér, FyrBoDal Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen Chalmerska huset Göteborg

2 Delprojekt: Bredbandstrategi för VG-län 2.0
Saker att göra i uppdateringsarbetet Restanalys av fast bredbands utbyggnad Restanalys av befintlig mobil utbyggnad Uppdatering befintlig kunskapsmaterial i GIS Leverantörsmöten kring utveckling inom 5-10 år. Tätortsutveckling i villor. Enkät till kommunerna i VG-län och internt VGR? Scenarioplaneringsworkshop Samhällsekonomisk analys av fiberutbyggnad Utkast klart Q2-Q3-2014 Remiss via kommunalförbunden

3 Till BHU för remiss 28 maj

4 Regionnätbolag: Vårt syfte och mål
Ubit fick ett uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari 2013. Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag. Samverkan syftar till Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät Öka kvaliteten i befintliga fibernät Tänkbar hemvist för ”fiberföreningarnas förening” i VG-län

5 Vision och affärside Vision
Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Affärside Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber. Lägg in Netwest logga

6 Källor för siffrorna PTS Bredbandskartläggning. PTS-ER-2014:12
Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät. PTS-ER-2014:11 Svensk telemarknad första halvåret PTS-ER-2013:21 Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum augusti 2013 Bredbandsforum, Fiber till villa, rapport nr 3 PTS Bredbandstrategi uppföljning. PTS:ER-2013:10 Kalkyler från befintliga fiberföreningsbyggen

7 Bakgrundsstatistik, bredbandstillgång, VG län
Fibertillgång: 43 % VDSL: 20 % 100 Mbit/s: 49 % (mål 2020: 90 %) 30 Mbit/s (EU:s digitala agenda): 73,5 % (mål 2020:100 %) Mobilt 4G, 30 Mbit/s befolkning: 64 % Mobilt 4G, 30 Mbit/s yttäckning: 6 % Mobil taltäckning befolkning 4G, 99,97 % Mobil taltäckning yta, 99,9 %

8 Restanalys Antal hushåll i VG län år 2013: 707 000
Antal hushåll som har tillgång till fiber (43 % av ): Antal hushåll som inte har fiber: Antal småhus totalt: Antal småhus med permanentboende:

9 Finansiering hittills och uppskattning fram till 2020
Hittills har ca 210 Mkr använts i stöd. Kön idag uppskattas behöva ca 300 Mkr i stöd. VGR´s bredbandsstöd, rambeslut på 150 Mkr, varav 90 finns budget och 70 är förbrukade. 80 Mkr kvar. Kommunalt, minst detsamma som VGR-stödet Summa hittills inkl statligt stöd, ca 350 Mkr. Statligt och EU: 3,25 Mrd nationellt kr fram till VG-län får 16 %. Innebär drygt 500 Mkr i VG län. Från marknaden, Telia, ca 5 Mrd kr, IPO pratar om 25 Mrd kr, vi antar i de kommande beräkningarna 5 Mrd kr. Från slutkunderna, anslutningsavgifter och fiberföreningspengar. Hittills ca 390 Mkr. Trolig kommande volym ca 7-800? Mkr. 70 % själva.

10 Antagande 50: Hushållen bidrar med 50 % av kommersiell investering
Telia 1 785 Mkr 19,4 % IPO Kommunala stadsnät Privata hushåll 2 678 Mkr 29,1 % Kommersiellt totalt 8 033 Mkr 87,4 % VGR + kommunerna 160 Mkr 17,4 % Staten 500 Mkr 5,4 % Hushåll Övriga totalt 1 160 Mkr 12,6 % Summa 9 193 Mkr 100 % Telia + IPO + Stadsnät 5,35 Mrd kr tillsammans fram till enligt Fiber till villa, Bredbandsforum. Värden kommer från Bredbandsforums och PTS gällande kommersiella marknadens investeringar t o m 2012

11 Hur mycket räcker detta till? 50 % privat medfin.
Förutsättningar Snittpris: 170 kr/meter. Ca 200 kr/m i kommersiell utbyggnad 8 033 Mkr delat på 200 kr/meter = mil fiber Ca 100 kr/m i fiberföreningsutbyggnad 1 160 Mkr delat på 100 kr/meter = mil fiber Räcker till totalt mil fibernedläggning Snitt förläggning per hushåll: 250 meter? Räcker alltså till hushåll ( enligt kr/hushåll = fiberföreningssnitt i landsbygd) hushåll minskar med till (alt ) Totalt hushåll har då fiber (alt ) Total andel hushåll med fiber ökar i så fall till 72 % år 2020 (alt 88 %) Varje procentenhets (7070 hushåll) ökning kostar 317 Mkr (alt 204 Mkr) Snittkostnad totalt för hushållen, ca kr/hushåll

12 Scenario 1, 50: 50 % tillskott från hushållen även i kommersiella satsningar
Fiber: vi når upp till 72 % (88 %) anslutning med dagens metoder och medel Mobilutbyggnad: ökar så att i stort sett 100 % har tillgång till 30 – 75 Mbit/s nedströms år 2020 enligt Stelacons rapport Mobila tekniker tillför dock endast 4 – 6 procentenheter till 100 Mbit/s-målet enligt samma rapport Vart når vi då? Fiber + mobilt? = 78 % (alt = 94 %)

13 Utveckling fram till 2020, 3 olika antaganden

14 Utveckling fram till 2020, inkl mobilt bredband

15 Kan vi få pengarna att räcka längre?
Inspirera kommersiella aktörer till ”Bygg hos oss!” Hur? Rationell hantering hos kommunerna Tillståndshantering Återställningskostnader Få samhällsbyggnad mer intresserade Förbättra dokumentation av befintlig kanalisation Fastighetsinformation delas ut Bygga ännu billigare Fräsning i asfalt Öka aggregeraing av efterfrågan Mobilt Samplanering mobilmaster, aggregering läns- eller kommunförbundsvis Kan vi med offentliga insatser få mobila tekniker att nå längre än 6 % bidrag till bredbandsmålet?

16 Kan vi få mer pengar? Skillnad 72 % till 90% ger behov av 5,7 Mrd ytterligare. Skillnad 88 % till 90% ger behov av 0,6 Mrd ytterligare. Varifrån? VGR Kommunerna Offentliga satsningar där man räknar hem investeringen i minskade kostnader? Vår samhällsekonomiska analys, vad kommer den att säga? Satsning i: NetWest gör kommersiella satsningar i mindre kommersiellt intressanta områden? Mer offentligt stöd? Privatpersoner får betala mer i anslutningsavgift Går verkligen gränsen numera vid kr? Totalt 43 poäng Från 65 % till 90 % kostar 6,1 Mrd kr om varje procentenhet kostar 243 Mkr enligt bild > 90 % kostar då 3,6 Mrd kr. Från 69 % till 90 % kostar 6,3 Mrd kr om varje procentenhet kostar 302 Mkr enligt bild > 90 % kostar då 2,7 Mrd kr. Från 72 % till 90 % kostar 5,7 Mrd kr om varje procentenhet kostar 317 Mkr enligt bild > 90 % kostar då 0,6 Mrd kr.

17 Tänkbara mål för bredbandsstrategi 2.0 (år 2020)
Nationella mål 90 % har 100 Mbit/s 100 % har 30 Mbit/s (EU/DA) 50 % ska ha köpt 100 Mbit/s (EU/DA) Regionala alternativ? Samma som de nationella målen 95 % har 100 Mbit/s (Skåne) 90 % har 100 Mbit/s symmetriskt 50 % ska ha köpt 1000 Mbit/s 95 % av VG:s yta ska ha mobilt bredband på minst 30 Mbit/s Nu röstar vi!

18 Ubit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur
Ansvarig tjänsteman, Max Falk, VGR, Chef kommunikationer & IT/Bredband VGR, Tore Johnsson, Operativt och utvecklingsmässigt ansvarig VGR, Eric Åkerlund, Samordnare Ubit och delprojektledare Sjuhärad, Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås Stad Göteborgsregionen, Magnus Ludvigsson, IT-strateg, Lilla Edets Kommun FyrBoDal, Per Linnér, IT-strateg och fiberföreningssamordnare, Orust Kommun Skaraborg, Per Augustsson, IT-chef. Falköpings Kommun VGR, Leif Ytterström, VGRnet. Landstingets WAN-nät. VGR, Georgia Larsson, kanalisationsstöd, VGR stödet, handläggare Claes Bergquist, Hela Sverige skall leva Monica Remmerth-Ek, Länsstyrelsen, handläggare landsbygdsprogrammet Rolf Berg, Fiberlots FyrBoDal Per Persson, Bredbandssamordnare, Ale och Lilla Edets kommun Anders Lindauer, Coompanion, Sjuhärad Camilla Olsson, Coompanion, FyrBoDal Tomas Larsson, Coompanion, Skaraborg Ubit har telekomkompetens, kommunkompetens, upphandlingskompetens, ekonomiska föreningskompetens samt stödregelkompetens. Page 18

19 Målförslag, resultat av omröstning april 2014
Totalt 56 poäng Totalt 43 poäng Totalt 36 poäng Totalt 35 poäng Totalt 27 poäng Totalt 28 svarande


Ladda ner ppt "Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser