Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Page 1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Page 1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per."— Presentationens avskrift:

1 Page 1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per Linnér, FyrBoDal Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen Chalmerska huset Göteborg

2 Page 2 Delprojekt: Bredbandstrategi för VG-län 2.0  Saker att göra i uppdateringsarbetet  Restanalys av fast bredbands utbyggnad  Restanalys av befintlig mobil utbyggnad  Uppdatering befintlig kunskapsmaterial i GIS  Leverantörsmöten kring utveckling inom 5-10 år.  Tätortsutveckling i villor.  Enkät till kommunerna i VG-län och internt VGR?  Scenarioplaneringsworkshop  Samhällsekonomisk analys av fiberutbyggnad  Utkast klart Q2-Q3-2014  Remiss via kommunalförbunden

3 Page 3 Till BHU för remiss 28 maj

4 Regionnätbolag: Vårt syfte och mål  Ubit fick ett uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari 2013.  Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag.  Samverkan syftar till  Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland  Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland  Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv  Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät  Öka kvaliteten i befintliga fibernät  Tänkbar hemvist för ”fiberföreningarnas förening” i VG-län

5 Vision och affärside Vision Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Affärside Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

6 Källor för siffrorna  PTS Bredbandskartläggning. PTS-ER-2014:12  Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät. PTS-ER-2014:11  Svensk telemarknad första halvåret 2013. PTS-ER-2013:21  Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum augusti 2013  Bredbandsforum, Fiber till villa, rapport nr 3  PTS Bredbandstrategi uppföljning. PTS:ER-2013:10  Kalkyler från befintliga fiberföreningsbyggen Page 6

7 Bakgrundsstatistik, bredbandstillgång, VG län  Fibertillgång: 43 %  VDSL: 20 %  100 Mbit/s: 49 % (mål 2020: 90 %)  30 Mbit/s (EU:s digitala agenda): 73,5 % (mål 2020:100 %)  Mobilt 4G, 30 Mbit/s befolkning: 64 %  Mobilt 4G, 30 Mbit/s yttäckning: 6 %  Mobil taltäckning befolkning 4G, 99,97 %  Mobil taltäckning yta, 99,9 % Page 7

8 Restanalys  Antal hushåll i VG län år 2013: 707 000  Antal hushåll som har tillgång till fiber (43 % av 707 000): 304 000  Antal hushåll som inte har fiber: 403 000  Antal småhus totalt: 344 000  Antal småhus med permanentboende: 287 000 Page 8

9 Finansiering hittills och uppskattning fram till 2020  Hittills har ca 210 Mkr använts i stöd. Kön idag uppskattas behöva ca 300 Mkr i stöd.  VGR´s bredbandsstöd, rambeslut på 150 Mkr, varav 90 finns budget och 70 är förbrukade. 80 Mkr kvar.  Kommunalt, minst detsamma som VGR-stödet  Summa hittills inkl statligt stöd, ca 350 Mkr.  Statligt och EU: 3,25 Mrd nationellt kr fram till 2020. VG-län får 16 %. Innebär drygt 500 Mkr i VG län.  Från marknaden, Telia, ca 5 Mrd kr, IPO pratar om 25 Mrd kr, vi antar i de kommande beräkningarna 5 Mrd kr.  Från slutkunderna, anslutningsavgifter och fiberföreningspengar. Hittills ca 390 Mkr. Trolig kommande volym ca 7-800? Mkr. 70 % själva.

10 Page 10 Värden kommer från Bredbandsforums och PTS gällande kommersiella marknadens investeringar t o m 2012 Telia1 785 Mkr19,4 % IPO1 785 Mkr19,4 % Kommunala stadsnät1 785 Mkr19,4 % Privata hushåll2 678 Mkr29,1 % Kommersiellt totalt8 033 Mkr87,4 % VGR + kommunerna160 Mkr17,4 % Staten500 Mkr5,4 % Hushåll500 Mkr5,4 % Övriga totalt1 160 Mkr12,6 % Summa9 193 Mkr100 % Antagande 50: Hushållen bidrar med 50 % av kommersiell investering

11 Hur mycket räcker detta till? 50 % privat medfin.  Förutsättningar  Snittpris: 170 kr/meter.  Ca 200 kr/m i kommersiell utbyggnad  8 033 Mkr delat på 200 kr/meter = 4 016 mil fiber  Ca 100 kr/m i fiberföreningsutbyggnad  1 160 Mkr delat på 100 kr/meter = 1 160 mil fiber  Räcker till totalt 5 176 mil fibernedläggning  Snitt förläggning per hushåll: 250 meter?  Räcker alltså till 207 000 hushåll (317 000 enligt 29.000 kr/hushåll = fiberföreningssnitt i landsbygd)  403 000 hushåll minskar med 207 000 till 196 000 (alt 86 000)  Totalt 511 000 hushåll har då fiber (alt 621 000)  Total andel hushåll med fiber ökar i så fall till 72 % år 2020 (alt 88 %)  Varje procentenhets (7070 hushåll) ökning kostar 317 Mkr (alt 204 Mkr)  Snittkostnad totalt för hushållen, ca 12-18.000 kr/hushåll Page 11

12 Scenario 1, 50: 50 % tillskott från hushållen även i kommersiella satsningar  Fiber: vi når upp till 72 % (88 %) anslutning med dagens metoder och medel  Mobilutbyggnad: ökar så att i stort sett 100 % har tillgång till 30 – 75 Mbit/s nedströms år 2020 enligt Stelacons rapport  Mobila tekniker tillför dock endast 4 – 6 procentenheter till 100 Mbit/s- målet enligt samma rapport  Vart når vi då? Fiber + mobilt? 72 + 6 = 78 % (alt 88 + 6 = 94 %) Page 12

13 Utveckling fram till 2020, 3 olika antaganden Page 13

14 Page 14 Utveckling fram till 2020, inkl mobilt bredband

15 Kan vi få pengarna att räcka längre?  Inspirera kommersiella aktörer till ”Bygg hos oss!” Hur?  Rationell hantering hos kommunerna  Tillståndshantering  Återställningskostnader  Få samhällsbyggnad mer intresserade  Förbättra dokumentation av befintlig kanalisation  Fastighetsinformation delas ut  Bygga ännu billigare  Fräsning i asfalt  Öka aggregeraing av efterfrågan  Mobilt  Samplanering mobilmaster, aggregering läns- eller kommunförbundsvis  Kan vi med offentliga insatser få mobila tekniker att nå längre än 6 % bidrag till bredbandsmålet? Page 15

16 Kan vi få mer pengar?  Skillnad 72 % till 90% ger behov av 5,7 Mrd ytterligare.  Skillnad 88 % till 90% ger behov av 0,6 Mrd ytterligare.  Varifrån?  VGR  Kommunerna  Offentliga satsningar där man räknar hem investeringen i minskade kostnader?  Vår samhällsekonomiska analys, vad kommer den att säga?  Satsning i:  NetWest gör kommersiella satsningar i mindre kommersiellt intressanta områden?  Mer offentligt stöd?  Privatpersoner får betala mer i anslutningsavgift  Går verkligen gränsen numera vid 20.000 kr? Page 16 Totalt 43 poäng

17 Tänkbara mål för bredbandsstrategi 2.0 (år 2020)  Nationella mål  90 % har 100 Mbit/s  100 % har 30 Mbit/s (EU/DA)  50 % ska ha köpt 100 Mbit/s (EU/DA)  Regionala alternativ?  Samma som de nationella målen  95 % har 100 Mbit/s (Skåne)  90 % har 100 Mbit/s symmetriskt  50 % ska ha köpt 1000 Mbit/s  95 % av VG:s yta ska ha mobilt bredband på minst 30 Mbit/s  Nu röstar vi! Page 17

18 Page 18 Ubit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur  Ansvarig tjänsteman, Max Falk, VGR, Chef kommunikationer & IT/Bredband  VGR, Tore Johnsson, Operativt och utvecklingsmässigt ansvarig  VGR, Eric Åkerlund, Samordnare Ubit och delprojektledare  Sjuhärad, Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås Stad  Göteborgsregionen, Magnus Ludvigsson, IT-strateg, Lilla Edets Kommun  FyrBoDal, Per Linnér, IT-strateg och fiberföreningssamordnare, Orust Kommun  Skaraborg, Per Augustsson, IT-chef. Falköpings Kommun  VGR, Leif Ytterström, VGRnet. Landstingets WAN-nät.  VGR, Georgia Larsson, kanalisationsstöd, VGR stödet, handläggare  Claes Bergquist, Hela Sverige skall leva  Monica Remmerth-Ek, Länsstyrelsen, handläggare landsbygdsprogrammet  Rolf Berg, Fiberlots FyrBoDal  Per Persson, Bredbandssamordnare, Ale och Lilla Edets kommun  Anders Lindauer, Coompanion, Sjuhärad  Camilla Olsson, Coompanion, FyrBoDal  Tomas Larsson, Coompanion, Skaraborg Ubit har telekomkompetens, kommunkompetens, upphandlingskompetens, ekonomiska föreningskompetens samt stödregelkompetens.

19 Målförslag, resultat av omröstning april 2014 Page 19 Totalt 43 poäng Totalt 27 poäng Totalt 56 poäng Totalt 36 poäng Totalt 35 poäng Totalt 28 svarande


Ladda ner ppt "Page 1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per."

Liknande presentationer


Google-annonser