Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolknings- och Företagsstatistik i Västmanland Källa SCB: SCBs företagsregister 2011-03-28 SCBs register över totalbefolkning 2010-12-31 Bearbetning:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolknings- och Företagsstatistik i Västmanland Källa SCB: SCBs företagsregister 2011-03-28 SCBs register över totalbefolkning 2010-12-31 Bearbetning:"— Presentationens avskrift:

1 Befolknings- och Företagsstatistik i Västmanland Källa SCB: SCBs företagsregister SCBs register över totalbefolkning Bearbetning: Indi Persson och Elisabeth Zimmer

2 Arboga tätort Finans- och företagssektorn är den dominerande branschen men offentlig förvaltning har flest anställda

3 Arboga landsbygd Jord- och skog är den dominerande branschen men handel och byggverksamhet har flest anställda

4 Befolkningen i Arboga kommun invånare män kvinnor

5 Befolkning i Arboga: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor på glesbygden i Arboga

6 Skinnskatteberg Jord- och skog är den dominerande branschen men tillverkning och utvinning har flest anställda

7 Befolkningen i Skinnskatteberg kommun invånare män kvinnor

8 Befolkning i Skinnskatteberg: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor på glesbygden i Skinnskatteberg

9 Västerås tätort Finans- och företagstjänster dominerar både till antal arbetsställen och antalet anställda. Värt att notera är även handelns och den offentliga sektorns stora betydelse för sysselsättningen

10 Västerås landsbygd Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men utbildning och forskning har flest anställda

11 Befolkningen i Västerås kommun invånare män kvinnor personer bor på landsbygden

12 Befolkning på landsbygden i Västerås: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor på glesbygden I Västerås tätorter är (80%) personer födda i Sverige och (20%) födda utanför Sverige.

13 Sala tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men vård och omsorg har flest anställda

14 Sala landsbygd Jord och skogsbruk är den dominerande branschen men byggsektorn, tätt följd av utbildning och forskning, har flest anställda

15 Befolkningen i Sala kommun invånare män kvinnor

16 Befolkning på landsbygden i Sala: personer födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige I Salas tätort finns det personer varav (12 %) är födda utanför Sverige. På glesbygden i Sala bor personer. Uppgifter om födelseland för boende på glesbygden saknas.

17 Norbergs tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men vård- och omsorg har flest anställda

18 Landsbygden i Norberg Jord- och skog är den dominerande branschen men handel tillsammans med byggverksamhet har flest anställda

19 Befolkningen i Norbergs kommun invånare 2876 män 2831 kvinnor

20 Befolkning i Norberg: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor i glesbygden i Norberg.

21 Fagersta tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men tillverkning- och utvinning har flest anställda

22 Landsbygden i Fagersta Jord- och skogsbruk är den dominerande branschen men handel- och kommunikation har flest anställda

23 Befolkningen i Fagersta kommun invånare män kvinnor

24 Befolkning i Fagersta tätort: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor i glesbygden.

25 Surahammars tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men tillverkning- och utvinning har flest anställda

26 Landsbygden i Surahammar Jord- och skog är den dominerande branschen men tillverkning- och utvinning har flest anställda

27 Befolkningen i Surahammars kommun invånare män kvinnor

28 Befolkning i Surahammar: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de 805 personer som bor på glesbygden i Surahammar

29 Hallstahammars tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men utbildning- och forskning har flest anställda

30 Landsbygden i Hallstahammar Jord- och skogsbruk är den dominerande branschen och dominerar även sett till antalet anställda tillsammans med utbildning- och forskning

31 Befolkningen i Hallstahammars kommun invånare män kvinnor

32 Befolkning i Hallstahammar: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor i glesbygden I Hallstahammars tätort bor personer, (79%) är födda i Sverige och (21 %) är födda utanför Sverige

33 Kungsörs tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men tillverkning- och utvinning har flest anställda

34 Landsbygden i Kungsör Jord- och skogsbruk är den dominerande branschen men handel- och kommunikation har flest anställda

35 Befolkningen i Kungsörs kommun invånare män kvinnor

36 Befolkning Kungsör : födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de1 953 personer som bor i glesbygden I Kungsör tätort bor personer, (87%) är födda i Sverige och 732 (13 %) är födda utanför Sverige

37 Köpings tätort Finans- och företagstjänster är den dominerande branschen men tillverkning- och utvinning har flest anställda

38 Landsbygden i Köping Jord- och skogsbruk är den dominerande branschen men handel och kommunikation tillsammans med utbildning- och forskning har flest anställda

39 Befolkningen i Köpings kommun invånare män kvinnor

40 Befolkning i Köping: födda i Sverige jämfört med födda utanför Sverige Uppgifter om födelseland saknas för de personer som bor i glesbygden I Köping tätort bor personer, (80%) är födda i Sverige och (20 %) är födda utanför Sverige


Ladda ner ppt "Befolknings- och Företagsstatistik i Västmanland Källa SCB: SCBs företagsregister 2011-03-28 SCBs register över totalbefolkning 2010-12-31 Bearbetning:"

Liknande presentationer


Google-annonser