Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny antagning till högskolan hösten 2010 Tillträdesregler – Behörighet Meritvärdering Urvalsgrupper Antagning Alternativt urval Britt-Marie Nilsson 2010-04-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny antagning till högskolan hösten 2010 Tillträdesregler – Behörighet Meritvärdering Urvalsgrupper Antagning Alternativt urval Britt-Marie Nilsson 2010-04-29."— Presentationens avskrift:

1 Ny antagning till högskolan hösten 2010 Tillträdesregler – Behörighet Meritvärdering Urvalsgrupper Antagning Alternativt urval Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

2 Grundläggande behörighet fr.o.m. 2010 Slutbetyg från fullständigt program i gymnasiet/kom.vux – lägst G i 2250 gymnasiepoäng (tidigare 90% godkända kurser) Reducerat program ger ej grundläggande behörighet Godkänt i kärnämnena Sv/Sv som andra språk A+B, Eng A samt Ma A 25/4- regeln är borttagen men gäller t.o.m 31 dec 2011 Övergångsregler - fortsatt behörighet Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

3 Särskild behörighet Tidigare: Standardbehörighet (det fanns 44 standardbehörigheter) Nu: Områdesbehörighet (det finns 17 områdesbehörigheter) Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

4 Områdesbehörigheter Britt-Marie Nilsson 2010-04-29 13; Läkarprogrammet + Biomedicin Behörighetskurser: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B 16; Sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- audionom- och logopedprogrammet Behörighetskurser: Ma B, Nk B, Sh A 17; Sjukgymnastprogrammet Behörighetskurser: Ma B, Nk B, Sh A, Idrott och hälsa A

5 Nyhet - meritpoäng! Meritpoäng införs för ämnesfördjupning och vissa områdeskurser Ämnesfördjupning: Moderna språk: max 1,5 p Engelska B + C: max 1,0 p Matematik: max 1,0 p (för nivå över behörighet) Områdeskurser: max 1,0 p Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

6 ….fortsättning Områdeskurser för områdesbehörighet 16: Bild och form - fördjupning, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Psykologi A, Etik och livsfrågor, Hälsopedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Samhällskunskap B, Social omsorg, Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation, Utveckling, livsvillkor och socialisation Max poäng från gymnasiet 22,5 (20,0 + max 2,5 meritpoäng) Meritpoäng får räknas in för betyg utfärdade 2003 och senare Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

7 Urvalsgrupper Betygsurval blir 4 grupper – Grupp 1 ”direktkvot” slutbetyg från gymnasium** – Grupp 2 ”kompletteringskvot” kompletterade betyg – Grupp 3 utländska betyg – Grupp 4 betygsomdöme från Folkhögskola ** omfattar även betyg från IB, Europaskolan EB, Åland samt Lycée International Högskoleprovet Ev. Alternativt urval (max 1/3 av platserna tillåts från ht-2010) Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

8 Urval och Antagning Anmälningar till sjuksköterskeprogrammet på studera.nu GY-betyg Grupp 1 Grupp 2 (direktgr) (kompl.gr) Utländska Gy-betyg Grupp 3 Folkhögskola Grupp 4 Högskoleprov Grupp 1Grupp 2 steg1 Steg 2 Grupp 1+ 1/3 fr. grupp 2 Grupp 2 – 1/3 av platser Grupp 3Grupp 4 Högsk.prov Steg 3 Proportionell fördelning Britt-Marie Nilsson 2010-04-29

9 Antagning sjuksköterskeprogrammet HT2010 82 platser fördelas enligt Högskoleprov Grupp 1 direktgrupp Grupp 2 komplettering Grupp 3 utländska Grupp 4 folkhögsk Britt-Marie Nilsson 2010-04-29 Betygsurval 2/3, 55 platser** Prop. Fördelning i gr 1- 4 Provurval 1/3, 27 platser ** Högskoleprovet är skiljekriterium i samtliga grupper vid lika meritvärde Högskoleprovet är en bra väg in!!

10 Alternativt urval – en möjlighet?! Alternativt urval tillåts fr.o.m. hösten 2010 till max en tredjedel av platserna, eller till färre platser Alternativt urval är en möjlighet att bredda rekryteringen. Britt-Marie Nilsson 2010-04-29


Ladda ner ppt "Ny antagning till högskolan hösten 2010 Tillträdesregler – Behörighet Meritvärdering Urvalsgrupper Antagning Alternativt urval Britt-Marie Nilsson 2010-04-29."

Liknande presentationer


Google-annonser