Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och utvecklingsteorier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och utvecklingsteorier"— Presentationens avskrift:

1 Och utvecklingsteorier
EVOLUTION Och utvecklingsteorier

2 Livets historia… … började för ca 15 miljarder år sen i ”the Big Bang”.

3 Livets historia Under ca 10 miljarder år bildades alla de grundämnen vi idag kan se. Dessa slog sig samman i stjärnor och planeter bildades. För ca 4,6 miljarder år sen bildades vårt solsystem och vår planet Jorden.

4 Livets historia För ca 4 miljarder år sen uppstod det första livet på jorden. Det var enkla bakterier (celler utan cellkärna) som var det första livet. För ca 3 miljarder år sen hade vissa bakterier fått klorofyll och kunde därför tillverka syre med hjälp av solen (fotosyntes).

5 Livets historia Under den här tiden utvecklades musslor o andra djur med skal i havet. Nu uppstod också de första flercelliga växterna – algerna. Fiskar med ryggrad. De första växterna (sporväxter) tar sig upp på land. Landdjuren blir fler: insekter, groddjur och kräldjur utvecklas. Ormbunksväxter bildar stora skogar. De första barrträden.

6 Livets historia Dinosaurierna utvecklas från kräldjuren.
För ca 200 miljoner år sen utvecklades även de första fåglarna o däggdjuren från olika grupper av kräldjur. Blomväxter och träd som björk och ek. För ca 65 miljoner år sen dör dinosaurierna ut, troligtvis p g a att en asteroid krockade med jorden. Efter dinosaurernas död utvecklades de mindre djuren som fåglar och däggdjur. Apor och människor utvecklas.

7 Människans utveckling
Sydapor: 1,5-4 miljoner år sen Homo Sapiens sapiens: Den moderna människan. Större hjärna, annorlunda kranium. Mer avancerade redskap, omsorg om sjuka, ritualer, konst. Homo Erectus (första människorna): Använde redskap, eld o kunde ev tala. Till ca 2 miljoner år sen. Neanderthalare: Kraftigt byggda o starka. Använde eld, bodde i grottor, begravde de döda. Till ca år sen.

8 Människans utveckling

9 Darwin och evolutionen
”Survival of the fittest.” (den som bäst anpassar sig till miljön omkring, överlever och får mest avkomma. Mutationer (förändringar i generna) ger förändringar. De flesta förändringarna är till det sämre, men några ger bättre egenskaper. Ex: Björkmätaren (fjäril) Charles Darwin ( ), England Galapagosöarna 1859 publicerade han boken ”Om arternas uppkomst”


Ladda ner ppt "Och utvecklingsteorier"

Liknande presentationer


Google-annonser