Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Du skall icke strejka Arbetsgivarens 7 förbudord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Du skall icke strejka Arbetsgivarens 7 förbudord."— Presentationens avskrift:

1 Du skall icke strejka Arbetsgivarens 7 förbudord

2 Första förbudet Inför en proportionalitetsregel, det vill säga en stridsåtgärds omfattning och syfte måste stå i proposition till dess konsekvenser och vilka effekter den får för företaget och tredje man.

3 Andra förbudet Förbjud sympatiåtgärder, det vill säga säkerställ att utomstående arbetsgivare inte tvingas in i andras konflikter.

4 Tredje förbudet Inför en tvångs skiljedom via lag för att tvinga parter till ansvarsfulla avtal

5 Fjärde förbudet Ge medlare ökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder.

6 Femte förbudet Förbjud samhällsfarliga konflikter

7 Sjätte förbudet Förbjud organisationer som saknar kollektivavtal att vidta stridsåtgärder inom områden där det finns gällande kollektivavtal.

8 Sjunde Förbudet Inför förbud för fackliga organisationer att vidta stridsåtgärder mot företag där organisationen saknar medlemmar.

9 Mot detta står: Den som tror att man kan attackera den fackliga solidariteten, den gemensamma styrkan, sättet att förhandla fram kollektivavtal –gör en total felbedömning. Angrip detta och du angriper Sverige. Du angriper kärnan i den svenska modellen. För den kommer svensk arbetarrörelse, fack och parti, sida vid sida, att ta gemensam strid.


Ladda ner ppt "Du skall icke strejka Arbetsgivarens 7 förbudord."

Liknande presentationer


Google-annonser