Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingskonferens 2013. Dagens ord Förnuft Sunt förnuft Beslut på förnuftsmässiga grunder Några tankenötter Något om rättssäkerhet Val av påföljd vid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingskonferens 2013. Dagens ord Förnuft Sunt förnuft Beslut på förnuftsmässiga grunder Några tankenötter Något om rättssäkerhet Val av påföljd vid."— Presentationens avskrift:

1 Tävlingskonferens 2013

2 Dagens ord Förnuft Sunt förnuft Beslut på förnuftsmässiga grunder Några tankenötter Något om rättssäkerhet Val av påföljd vid regelöverträdelse Återkoppling till några vägledande beslut

3 Rubrik i Skogssport 2017 års SM inställt. SOFT har misslyckats i försöken att hitta en arrangör som kan garantera att regelverket följs.

4 Vem har ansvaret vid tävling... och för vad? Den tävlande att veta och kunna Tävlingsledningen att vara observant att agera Juryn att vara fristående att undersöka OF att dokumentera SOFT

5 Vilket är störst? Antalet regelbrott som begås.... a) av arrangören b) per 1000 tävlande vid samma tävling. Att feltolka eller inte kunna reglerna, eller hitta på egna, är också regelbrott.

6 Tävling på lika villkor – och olika: Vad är påverkbart? Vad är inte påverkbart? 3 minuter

7 Tävling på orättvisa villkor: Hur kan följderna av det ”icke påverkbara” lindras? Hjälpfrågor: Är ”slumpen” alltid slumpartad? Vad kan (rimligen) förutses? Vad kan (helt säkert) inte förutses? 3 minuter

8 Slutsatser: Det icke påverkbara kan ofta förutses ! Följderna av det icke påverkbara är påverkbara !

9 Höjdhopparen som är rädd för att riva kan bli rädd för att hoppa, och då blir det ofta rivning. Den som är rädd för att göra fel vågar inte tolka regler med stöd av förnuft, och då kan det ändå bli fel. Hjälpfråga: Varför och för vem tolkar jag regeln?

10 En revisor ställs ofta inför utmaningen att väga väsentlighet mot risk. Är det tillåtet att väga väsentlighet mot risk då vi avgör sportslig rättvisa? 3 minuter

11 Förnuft Väsentlighet – Bokstav – Risk Diskussion med anknytning till 10-milaärendet 2012 (Yttrande 2012-06-24)

12 Rättssäkerhet En viktig del av den demokratiska rättsordningen. Förhållandet mellan den enskilde och samhället. Syftet är att alla ska vara.... säkrade sina fri- och rättigheter skyddade från övergrepp från samhället

13 Rättssäkerhetens krav Att det finns en rättsordning. Att det finns skrivna och publicerade regler. Att reglerna är kända för dem de berör. Att reglerna tillämpas förutsägbart och effektivt. Att allmänt gällande normer tillämpas. Att individen ges skydd mot övergrepp från samhället och andra individer. Att straff, tvångsåtgärder och lagföringar ska vara förutsägbara och följa en enhetlig och systematisk ordning.

14 Rättssäkerhetens krav inom O-sporten Att det finns en fungerande tävlingsledning. Att tävlingsledningen är kunnig (”kompetent”). Att tävlingsledningen är fristående. Att funktionärerna kan (aktuell del av) regelverket. Att juryn är kunnig och självständig. Att det finns ett fungerande OF. Att beslutsmässigt OF beslutar i plenum. Protokoll, skriftlig motivering och besvärshänvisning.

15 Vilka av följande bör inte ingå i tävlingens jury? Tävlingsledaren TävlingskontrollantenTävlingscoachen BanläggarenBankontrollanten Ledamot av OF-styrelsen Funktionär inom OFTjänsteman inom OF Ledamot av SOFTs styrelseTjänsteman inom SOFT Någon ur regelgruppen Landslagsledaren

16 SM Sprint april 2009 (2009-08-12) Örebro maj 2009 (2009-10-16) Elitserie, Luleå juni 2010 (2010-08-xx) O-ringen 2011, E5 H13 (2011-12-29) Norrl-M Sprint augusti 2011 (2011-09-07) SM Stafett, september 2011 Silva League april 2012 (pågående) 10-mila 2012 (2012-06-24) SM Ultralång september 2012 (2012-12-30)

17 Vad är ett försök att skaffa otillåten fördel? Måste man ha ”vunnit något” på försöket? Måste löparen alltid veta sin position i terrängen? Kan vissa tävlande slippa påföljd? Kan tävlande och arrangör samtidigt begå regelöverträdelser på samma ställe?

18

19 Rättssäkerhetens krav inom O-sporten Att det finns en fungerande tävlingsledning. Att tävlingsledningen är kunnig (”kompetent”). Att tävlingsledningen är fristående. Att funktionärerna kan (aktuell del av) regelverket. Att juryn är kunnig och självständig. Att det finns ett fungerande OF. Att beslutsmässigt OF beslutar i plenum. Protokoll ! Utredning ! Motivering ! Besvärshänvisning !


Ladda ner ppt "Tävlingskonferens 2013. Dagens ord Förnuft Sunt förnuft Beslut på förnuftsmässiga grunder Några tankenötter Något om rättssäkerhet Val av påföljd vid."

Liknande presentationer


Google-annonser