Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning och arbete i IT-projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning och arbete i IT-projekt"— Presentationens avskrift:

1

2 Projektledning och arbete i IT-projekt
Institutionen för informatik

3 Projektledning och projektarbete
Dagens föreläsning Presentation av mig, och er Kort om informatik Om kursen Förväntade studieresultat Arbetsformer Schema Examination Litteratur Tidigare kursvärderingar Övning: Om vår föreställning om projekt 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

4 Projektledning och projektarbete
Vem är jag? Lektor vid informatik Disputerade 2009 Aktiv inom en rad projekt Historia, fotboll, film och familj Kontakt Telefon: Rum: B463 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

5 Projektledning och projektarbete
Vad är informatik? Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Vi utvecklar hjälpmedel, metoder, teorier och utvärderar informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Våra största forskningsområden är digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign. En stor del av vår forskning bedrivs inom det Vinnovafinansierade VinnVäxt-programmet, ProcessIT Innovations (www.informatik.umu.se) 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

6 Vad betyder det egentligen?
Annakarin Nyberg, sexuell exponering på nätet Carl Johan Orre, IT-användning i hemtjänsten Karin Danielsson, edutainmentspel Kalle Jegers, pervasive games Rikard Harr, IT-användning i skolan 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

7 Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska ni kunna: föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform urskilja olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål formulera och lösa problem till olika situationer där projekt som organisationsform beskrivs 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

8 Projektledning och projektarbete
Arbetsformer Studerandeaktiv pedagogik 1 föreläsning (Om projektorganisation vs…) 4 seminarier 3 case 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

9 Projektledning och projektarbete
Schema Datum Tid Lokal Aktivitet Läsanv. 30/8 10-12 MA 378 Om kursen, dess planering och undervisning - 1/9 13-15 Om projektorganisation vs annan organisation 3/9 MA 226 Sem: Om en första projektmodell Lööw 6/9 MA 206 Sem: Om projektorganisationens mytbildning Blomberg, kap 1- 3 14/9 Samm. Gästföreläsning Case 1 Se särskild information 16/9 MA 156 Sem: Om en andra projektmodell Blomberg, kap 8 20/9 Case 2 23/9 Sem: Om tre projektstrategier Blomberg, kap 27/9 Case 3 30/9 Redovisning av gruppuppgift 1/10 10.00 Inlämning av individuell examination 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

10 Projektledning och projektarbete
Examination Individuella essäfrågor Delas ut en bit in på kursen Tidskrävande Lämnas in senast 1/10 kl 10 Betygsätts VG, G, U Grupparbete Instruktioner lämnas under kursen Intervjuer med projektarbetare Muntlig och skriftlig redovisning (30/9) Betygsätts G eller U 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

11 Projektledning och projektarbete
Litteratur Blomberg, Jesper (2003). Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi (Adlibris 306kr) Lööw, Monica (2003). Att leda och arbeta i projekt: En praktisk handbok om att lyckas i projekt. Malmö: Liber Ekonomi, 3: upplagan (Adlibris 284 kr) 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

12 Projektledning och projektarbete
Kursutvärderingar Höga betyg för kursen som helhet (5,4,5) Nedlagd tid per vecka (20,20,30) Bemötande under kursen (5,5,3-4) Minnen från kursen ”Blombergs avsnitt om förhållningssätt” Grupparbetet Särskilt värdefulla inslag ”Alla föreläsningar och case” ”Lööws bok var en bra inledning” Vilka förändringar som behövs ”Denna kurs är nog den jag lärt mig mest på” ”Case i mindre grupper då man tvingas prata mer” 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

13 Om vår föreställning om projekt
Låt oss värma upp oss inför studiet av projekt som organisationsform med att undersöka våra egna föreställningar, vår förförståelse av vad projekt är och kan vara, genom att diskutera dessa frågor i grupper Vad är ett projekt? Har termen projekt en positiv eller negativ klang? I vilka sammanhang används projekt som organisationsform? Varför kallar man vissa arbetsformer för projekt? 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

14 Olika röster om vad projekt är
”Framförallt handlar projekt om att inom en viss bestämd tid nå ett tydligt mål med bestämda resurser.” (Lööw s. 13) ” Alla projekt har ett bestämt mål och är avgränsade i tid, rum och omfattning. En förutsättning för ett lyckat projekt är att det finns resurser i form av personer, tid och ekonomi. Projektet som arbetsform används för att uppnå en förändring eller en utveckling i verksamheten och det måste ses som en del i verksamhetens helhet.” (ABF) “Projekt får inte förväxlas med förvaltning av produkter eller andra pågående och i viss mån statiska uppgifter. Projektet ska ha tydliga mål, budget och tidsram, helst föregås av riskanalyser och ska ledas av en person som är bra på att delegera, motivera och självklart också följa upp projektets resultat.” (Computer Sweden) 4/7/2017 Projektledning och projektarbete

15 Projektledning och projektarbete
Avslutning Skaffa böckerna och börja läsa direkt Hör av er om ni funderar över något 4/7/2017 Projektledning och projektarbete


Ladda ner ppt "Projektledning och arbete i IT-projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser