Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning och arbete i IT- projekt Institutionen för informatik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning och arbete i IT- projekt Institutionen för informatik."— Presentationens avskrift:

1

2 Projektledning och arbete i IT- projekt Institutionen för informatik

3 12/15/2014 Projektledning och projektarbete3 Dagens föreläsning Presentation av mig, och er Kort om informatik Om kursen –Förväntade studieresultat –Arbetsformer –Schema –Examination –Litteratur –Tidigare kursvärderingar Övning: Om vår föreställning om projekt

4 12/15/2014 Projektledning och projektarbete4 Vem är jag? Lektor vid informatik Disputerade 2009 Aktiv inom en rad projekt Historia, fotboll, film och familj Kontakt –Email: rharr@informatik.umu.serharr@informatik.umu.se –Telefon: 786 92 82 –Rum: B463

5 12/15/2014 Projektledning och projektarbete5 Vad är informatik? Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar. Vi utvecklar hjälpmedel, metoder, teorier och utvärderar informationsteknik i förhållande till individer, organisationer och samhälle. Våra största forskningsområden är digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign. En stor del av vår forskning bedrivs inom det Vinnovafinansierade VinnVäxt- programmet, ProcessIT Innovations (www.informatik.umu.se)

6 12/15/2014 Projektledning och projektarbete6 Vad betyder det egentligen? Annakarin Nyberg, sexuell exponering på nätet Carl Johan Orre, IT-användning i hemtjänsten Karin Danielsson, edutainmentspel Kalle Jegers, pervasive games Rikard Harr, IT-användning i skolan

7 12/15/2014 Projektledning och projektarbete7 Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska ni kunna: föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform urskilja olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål formulera och lösa problem till olika situationer där projekt som organisationsform beskrivs

8 12/15/2014 Projektledning och projektarbete8 Arbetsformer Studerandeaktiv pedagogik 1 föreläsning (Om projektorganisation vs…) 4 seminarier 3 case

9 12/15/2014 Projektledning och projektarbete9 Schema DatumTidLokalAktivitetLäsanv. 30/810-12MA 378Om kursen, dess planering och undervisning - 1/913-15MA 378Om projektorganisation vs annan organisation - 3/913-15MA 226Sem: Om en första projektmodellLööw 6/910-12MA 206Sem: Om projektorganisationens mytbildning Blomberg, kap 1- 3 14/9 10-12 13-15 MA 226 Samm. Gästföreläsning Case 1 - Se särskild information 16/913-15MA 156Sem: Om en andra projektmodellBlomberg, kap 8 20/910-12MA 378Case 2Se särskild information 23/910-12MA 226Sem: Om tre projektstrategierBlomberg, kap. 9-10 27/910-12MA 226Case 3Se särskild information 30/910-12MA 378Redovisning av gruppuppgift- 1/1010.00Inlämning av individuell examination -

10 12/15/2014 Projektledning och projektarbete10 Examination Individuella essäfrågor –Delas ut en bit in på kursen –Tidskrävande –Lämnas in senast 1/10 kl 10 –Betygsätts VG, G, U Grupparbete –Instruktioner lämnas under kursen –Intervjuer med projektarbetare –Muntlig och skriftlig redovisning (30/9) –Betygsätts G eller U

11 12/15/2014 Projektledning och projektarbete11 Litteratur Blomberg, Jesper (2003). Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi (Adlibris 306kr) Lööw, Monica (2003). Att leda och arbeta i projekt: En praktisk handbok om att lyckas i projekt. Malmö: Liber Ekonomi, 3: upplagan (Adlibris 284 kr)

12 12/15/2014 Projektledning och projektarbete12 Kursutvärderingar Höga betyg för kursen som helhet (5,4,5) Nedlagd tid per vecka (20,20,30) Bemötande under kursen (5,5,3-4) Minnen från kursen –”Blombergs avsnitt om förhållningssätt” –Grupparbetet Särskilt värdefulla inslag –”Alla föreläsningar och case” –”Lööws bok var en bra inledning” Vilka förändringar som behövs –”Denna kurs är nog den jag lärt mig mest på” –”Case i mindre grupper då man tvingas prata mer”

13 12/15/2014 Projektledning och projektarbete13 Om vår föreställning om projekt Låt oss värma upp oss inför studiet av projekt som organisationsform med att undersöka våra egna föreställningar, vår förförståelse av vad projekt är och kan vara, genom att diskutera dessa frågor i grupper Vad är ett projekt? Har termen projekt en positiv eller negativ klang? I vilka sammanhang används projekt som organisationsform? Varför kallar man vissa arbetsformer för projekt?

14 12/15/2014 Projektledning och projektarbete14 Olika röster om vad projekt är ”Framförallt handlar projekt om att inom en viss bestämd tid nå ett tydligt mål med bestämda resurser.” (Lööw s. 13) ” Alla projekt har ett bestämt mål och är avgränsade i tid, rum och omfattning. En förutsättning för ett lyckat projekt är att det finns resurser i form av personer, tid och ekonomi. Projektet som arbetsform används för att uppnå en förändring eller en utveckling i verksamheten och det måste ses som en del i verksamhetens helhet.” (ABF) “Projekt får inte förväxlas med förvaltning av produkter eller andra pågående och i viss mån statiska uppgifter. Projektet ska ha tydliga mål, budget och tidsram, helst föregås av riskanalyser och ska ledas av en person som är bra på att delegera, motivera och självklart också följa upp projektets resultat.” (Computer Sweden)

15 12/15/2014 Projektledning och projektarbete15 Avslutning Skaffa böckerna och börja läsa direkt Hör av er om ni funderar över något


Ladda ner ppt "Projektledning och arbete i IT- projekt Institutionen för informatik."

Liknande presentationer


Google-annonser