Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats G E Svensson Miljövetenskapligt Centrum Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats G E Svensson Miljövetenskapligt Centrum Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Mats G E Svensson Miljövetenskapligt Centrum Lunds universitet
Erfaringer fra Sverige – Lund Universitets Web-baserede uddannelser indenfor miljøområdet Mats G E Svensson Miljövetenskapligt Centrum Lunds universitet

2 Slutsummering Vi når nya grupper av studenter
Studenterna inte vana vid web-baserade studier, och väljer lättaste vägen, dvs de hoppar av om det blir för jobbigt Allt måste vara förberett, och det tar tid Inte tillräckligt ”individualiserat” ännu Att få med kollegor på web-baserade kurser är MYCKET svårt

3 Miljøvetenskapligt Centrum, MICLU
Paraply-organisation før miljøvetenskap Research hub Tvärvetenskapliga frågor – Udhållighed Seminarie-verksamhet – ”Seven challenges for sustainability” Doktorand-kursus Internationell Masters-utdannelse i Miljøvetenskap - LUMES

4 Hur nå ud? – Hur arbejde med en lillle organisation mod en stor?
Centrum – Alle kommer in Uppsökande verksamhet – Vi kommer ud Pull – Övriga kommer med önskemål Push – Vi kommer med förslag

5 Web-baserede miljøuddannelser ved Lunds universitet
Environmental Systems Analysis, 5 credits Environmental Pollution and Human Health, 5 credits Humanøkologi – mänsklig försörjning, miljörättvisa och hållbar utveckling, 5 credits Introduction to Cleaner production and Sustainable development, 10 credits Alle kurser er halvfartskurser, dvs 5 credits på 10 uger.

6 MICLUs två kurser Environmental Systems Analysis
Environmental Pollution and Human Health Environmental Science System analysis Modeling Epidemiology Ecotoxicology Social science Natural science Humanities Law Technology

7 Environmental Systems Analysis
Systems analysis and modelling are emerging epistemological approaches that can be applied to almost any disciplines, but more importantly they are extremely powerful tools for communication between disciplines and for solving multi-disciplinary problems such as environmental problems. Everyone that is interested in environmental problems and solutions that covers several subject domains will be empowered with these tools for better understanding and analysis capabilities. Systems thinking - the approach to view the world as a set of related systems, as opposed to a reductionism approach. Systems thinking is the first step in which conceptual models of systems are formulated. In a conceptual model, teh emphasis is on the relationships between different entities rather than the function of each individual entity. Systems analysis - this is where qualitative conceptual models and quantitative mathematical models are introduced. Models are examined i details and understood. System dynamics - this is the most advanced levels where conceptual models are translated to fully-fledged mathematical models, run with real data and evaluated against real world information.

8 Fångar i vårt eget tänkande
Du kan inte lösa ett problem med samma tankesätt som skapade problemet Vi tenderar att tänka linjärt Systemets struktur influerar systemets beteende Lösningar kommer ofta genom att tänka nytt Reduktionistiskt tänkande är ofta begränsande 1. Structure influences behaviour Different people in the same structure tend to produce qualitatively similar results. When there are problems, or performance fails to live up what is intended, it is easy to find someone or something to blame. But, more often than we realize,systems cause their own crises, not external forces or individuals’ mistakes. 2. Structure in Human Systems is subtle We tend to think of “structure” as external constraints on the individual. But, structure in complex living systems, such as the “structure” in complex living systems, such as the “structure” of the multiple “systems” in a human body means the basic interrelationships that control behaviour. In human systems, structure includes how people make decisions – the “operating policies” whereby we translate perceptions, goals, rules, and norms into actions. 3. Leverage often comes from new ways of thinking In humans systems, people often have potential leverage that they do not exercise because they focus only on their own decisions and ignore how their decisions affect others. Avoid short-sightedness!

9 Att tenke er at modellere!
Utan modellering kan det inte finnas något rationellt tänkande

10 Environmental Systems Analysis - et Case-basered kursus

11 Det konstruktivistiska paradigmet
Studerandecentrerat Den studerande utgår från vad man redan kan Ingen talar om hur Gruppcentrerat Konstruera sin egen kunskap

12 LUVIT

13 Interaktioner Learning material 1 Case 2 Student 3 Student 4 Tutor

14 Interaktionstyper - möjligheter
Student – Learning material Envägs - Text, Bild, Diagram, Film Envägs, interaktivt – simulering Student – Case On-line, envägs - Text, Bild, Diagram, Film Off-line envägs, interaktivt – simulering Student-student Synkront – Chat, Instant message Asynkront – , Forum Student – Tutor Synkront – Chat, Instant message, telefon Asynkront – , Forum, inlämningsopgave

15 Kundskabsnivåer 1. 2. 3. 4. 5.

16 Enkelte-loop-lærende
Upptäcka Konkret upplevelse Abstrahera Reflektera Kolb 1978 Argyris & Schön 1984

17 Dobbel-loop-lærende Mental modell Problem Strategi och beslut
Utfall & Reflektion Virtuell värld Verkligheten

18 Alla är olika Vi er alle ulike

19 Lærende modeler Just-in-time Interactive learning
Collaborative learning F2F Learning with web support

20 Flexibilitet vs interaktivitet
1 2 3 4

21 Konklusioner (igjen) Web-baseret lærende viser god potential
Man rekker till nye grupper Det er ikke billigere enn campus-baseret lærende Det kræver speciell kompetance Alle kurs-momenter er svære at ”webbicere” Udviklingen er iterativ

22 Tak for opmærksamheden!
Spörsmål? Send meg et

23 Vår nye kursmotor

24 Exempel från kursmotorn - Meny formas efter önskemål

25 Exempel från kursmotorn - Dynamiskt uppläst data till mall

26 Exempel från kursmotorn - Flerspråkig ordlista med möjlighet att förklara med animationer och bilder. Antingen fristående eller direkt från textinnehållet.

27 Exempel från kursmotorn - Enkelt att skapa nya mallar för kursinnehåll

28 Exempel från kursmotorn - Råmaterialet ligger i filsystemet

29 LUs webbaserede kurser
Allmän språkvetenskap, internetbaserad introduktionskurs 5 Ancient Egypt: Land of the Pharaohs  5 Antikens kultur o samhällsliv, allmän kurs (1-20)20 Barnlitteratur - en introduktion 5 Cult Fiction  5 Datoriserad ekonomistyrning med kalkylering  5 Engelsk grammatik och översättning 5 Environmental Systems Analysis 5 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel10  Finansiell ekonomi  3 Flygkommunikation  1 Fysik, internetbaserad elektronik 5 Fördjupning - projektkurs i sjukgymnastik 10p   Fördjupning - projektkurs i sjukgymnastik 20p Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess10 Geologi, klimat och miljöhistoria i ett geologiskt perspektiv 5 Geologi, landskapets historia från istid till nutid10 Geologi, Skandinavisk faunahistoria 5 Globalisation and Transformation in a Comparative Perspective (41-60) 20 Globalisation and Transformation in a Comparative Perspective (61-80) 20 Humanekologi, ekologiska och fysiska förutsättningar för mänsklig försörjning 5 Humanekologi, global miljörättvisa (1-5) 5 Humanekologi, industrisamhällets förutsättningar och begränsningar - perspektiv på ”hållbar utveckling”  5 Internationell ekonomi  3 Internetbaserad juridisk introduktionskurs10 Introduction to Cleaner production and Sustainable Development10 Italienska, baskurs ( ) 10 Kinas historia 10 Konstvetenskap, designteori (1-10) 10 Litteraturvetenskap (1-20) 20 Litteraturvetenskap (21-40)20Makroekonomi ( )  5 Makroekonomi, Internationell ekonomi och Finansiell ekonomi ( ) 11 Matematik för ekonomer  3Matematik för ekonomer och mikroekonomi 9 Medicinsk antropologi 5 Medicinsk antropologi med särskild inriktning på moderna farsoter 5 Medicinsk antropologi: reproduktion, kropp, kön 5 Medicinsk strålningsfysik, medicinsk fysik för lärare 5 Mellanösternkunskap, introducerande perspektiv 5 Mikroekonomi  6 Mänskliga rättigheter (1-20) 20 Nationalekonomi 20 Naturgeografi, GIS i samhället 5 Naturgeografi, GIS i samhället II 5Nordens musikhistoria (1-5p) 5 Nätburen kurs i boenderätt 5 Nätburen kurs i EG-rätt 10 Praktisk filosofi, miljöetik 5 Psykologi, introduktionskurs (1-10) 10 Psykologiska perspektiv på människa - datorinteraktion 5 Reklam och media ur ett genusperspektiv  5 Religionsbeteendevetenskap, globalisering 5 Religionsvetenskap, religionsbeteendevetenskap  8 Rättssociologi 20 Science fiction - feministiska perspektiv på utopier/dystopier 5 Socialpsykologi - grupprocesser 5Socialpsykologi - människan i interaktion med sin sociala omgivning 5 Socialt arbete (1-20p) 20 Socialt arbete (21-40) 20 Socialt arbete (61-80p)20 Socialt arbete med äldre (51-70p)20 Sociologi (1-20)20 Sociologi (21-40)20 Sociologi (41-60)20 Sociologi (61-80) 20 Sociologi, kriminologi, internetbaserad distanskurs10 Specialistutbildning till distriktssköterska 50 Statsvetenskap: Politik och styrelse 10  Teori och metod 10 The global economy 10  Tyska med ekonomisk inriktning (1-10) 10 Utvärdering i offentlig verksamhet 10 Vårdvetenskap - omvårdnad B 20 Vårdvetenskap - omvårdnad C 10 Kurser höstterminen 2004


Ladda ner ppt "Mats G E Svensson Miljövetenskapligt Centrum Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser