Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnesportaler och SBIGs SBIGs som idé Gertrud Berger, Bibliotekstjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnesportaler och SBIGs SBIGs som idé Gertrud Berger, Bibliotekstjänst."— Presentationens avskrift:

1 Ämnesportaler och SBIGs SBIGs som idé Gertrud Berger, Bibliotekstjänst

2 SBIGs som idé: Kärt barn har många namn Ämnesingång till kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet Kvalitetskontrollerad ämnesportal Ämnesportal Portal Subject Based Information Gateway Quality-controlled Subject gateway Subject Gateway SBIG

3 SBIGs som idé: Vad? Sökbar och ämnesstrukturerad samling av Internetresurser Kvalitetsgranskat urval Ett eller flera ämnen Valt med hänsyn till målgrupp och ämne

4 SBIGs som idé: SST Samla Strukturera Tillgängliggöra

5 SBIGs som idé: Varför? Kvalité är svårt Stora träffmängder Finner inte allt

6 SBIGs som idé: Utmärkande drag 1 Urval SBIG: I/M Söktj: A Metadata SBIG: I/M Söktj: A Aktualitet SBIG: Hög Söktj: Låg Antal resurser SBIG: Begränsat Söktj: Stort

7 SBIGs som idé: Utmärkande drag 2 Tidsåtgång SBIG: Hög Söktj: Låg Kostnad/resurs SBIG: Hög Söktj: Låg Kvalité SBIG: Hög Söktj: Låg Struktur SBIG: Anpassad Söktj: Förekommer

8 SBIGs som idé: Exempel SamWebb http://www.ub.gu.se/samwebb/ ADAM: The Art, Design, Architecture & Media Information Gateway http://www.adam.ac.uk/ Renardus http://www.renardus.org/

9 SBIGs som idé: Metadatamodell För att hantera information Beskriva Strukturera Återsöka Administrera Presentera

10 SBIGs som idé: Metadatamodell: Exempel Rättskällan http://www.sub.su.se/rattskallan/

11 SBIGs som idé: Metadatamodell: Exempel Detektor http://detektor.deichman.no/

12 SBIGs som idé: Metadatamodell: Exempel Bibliotek.se http://bibliotek.se/

13 SBIGs som idé: Dublin Core 1 http://dublincore.org/

14 SBIGs som idé: Dublin Core 2 Förh till innehållFörh till upphovFörh till version TitelUpphovsmanDatum ÄmneUtgivareFormat BeskrivningMedarbetareIdentifikator KällaRättigheterTyp Språk Relation Täckning

15 SBIGs som idé: Dublin Core 3 Enkelhet, bara 15 element Inget element är tvingande Alla element är upprepningsbara Förfina med Elements refinements och Encoding schemes Tillräckligt för att återsöka och identifiera dokument

16 SBIGs som idé: Ämneselementets särställning http://www.kb.se/bus/DC/Dc_Sv1_1.htm

17 SBIGs som idé: Ämneselementets särställning, Exempel Beyond Bookmarks http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/ CTW.htm http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/ CTW.htm

18 SBIGs som idé Genom att beskriva en webbplats med kvalificerad metadata möjliggörs effektiv sökning och hög kvalité.

19 SBIGs som idé: Inmatningsformulär Exempel OCLC Connexion http://www.oclc.org/connexion/images/screens/in terfaces/connexion_interface_640_01.htm

20 SBIGs som idé: Inmatningsformulär Exempel Fagenes Infoguide http://www.infoguide.dk/

21 SBIGs som idé: Inmatningsformulär http://agora.ub.uu.se/bidrag.cfm

22 SBIGs som idé: Inmatningsformulär Exempel Svenska miljönätet Svenska miljönätet http://www.svenskamiljonatet.se/ http://www.svenskamiljonatet.se/

23 SBIGs som idé: Sammanfattning 1 En SBIG består av kvalitetsvärderade och strukturerade resurser, vanligtvis webbresurser. Resurserna är selekterade utifrån bestämda urvals- och kvalitetskriterier samt försedda med adekvata beskrivningar - ungefär som katalogposter i en OPAC. Hela informationsstrukturen är anpassad efter ämne och målgrupp. De ständigt pågående urvals- kvalitets- och underhållsprocesserna garanterar en aktuell och kvalitativt högtstående produkt. Arbetssättet är tidskrävande och därmed kostsamt.

24 SBIGs som idé: Sammanfattning 2 Resurserna i en SBIG beskrivs/katalogiseras med metadata som i sin tur har stor betydelse för sökning och administration av en SBIG. Beskrivningens omfattning hjälper dessutom användaren att selektera i en träfflista utan att först behöva gå vidare till den aktuella resursen. Den bibliografiska kontrollen underlättas också genom att användaren kan identifiera ett visst objekt. För att kunna bygga upp den hierarkiska ämnesstrukturen i en SBIG är klassifikationsuppgiften nödvändig.


Ladda ner ppt "Ämnesportaler och SBIGs SBIGs som idé Gertrud Berger, Bibliotekstjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser