Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Constitutional Laws in Sweden. Succesions- ordningen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihets- grundlagen Regerings- formen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Constitutional Laws in Sweden. Succesions- ordningen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihets- grundlagen Regerings- formen."— Presentationens avskrift:

1 The Constitutional Laws in Sweden

2 Succesions- ordningen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihets- grundlagen Regerings- formen

3  I författningen står de viktigaste reglerna för hur samhället ska styras.  Där stå även de friheter och rättigheter som medborgarna har.

4  Innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.  Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar.  För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten.

5  The Instrument of Government  ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.”  Regeringsformen utgör grunden för demokrati i Sverige.  Beskriver hur landet ska styras och hur den offentliga makten ska fördelas.  Beskriver vilka demokratiska friheter och rättigheter medborgarna i Sverige ska ha.

6  The Act of Succession  Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statschef.  Att Sverige ska ha en kung eller drottning som statschef slås fast i regeringsformen.  Reglerna för vem som kan ärva tronen finns i successionsordningen.

7  The Freedom of the Press Act  Tryckfrihetsförordningen betyder att man kan fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter.  Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det man skrivit.  Tryckfrihetsförordningen skyddar folket mot förtal och kränkningar (t.ex. hets mot folkgrupp, rasistiska inlägg eller bilder med inslag av sexuellt våld.)

8  The Fundamental Law on Freedom of Expression  I yttrandefrihetsgrundlagen står det om rätten att uttrycka dig i radio, i tv och på webben.  Liknande förbud mor censur som i tryckfrihetsförordningen.  Där står också vad man inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.

9  Riksdagsordningen innehåller regler om riksdagens arbetsformer.  Fram till 1974 var riksdagsordningen en grundlag.  Nu har den en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag.  Riksdagsordningen är mycket omfattande jämfört med motsvarande regler i andra länder.


Ladda ner ppt "The Constitutional Laws in Sweden. Succesions- ordningen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihets- grundlagen Regerings- formen."

Liknande presentationer


Google-annonser