Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCADA Supervisory Control And Data Acquisition"— Presentationens avskrift:

1 SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
Supervisory = övervaknings- Control = reglering Acquisition = förvärva, samla in Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling

2 Vad behövs i alla industrier som är automatiserade?
Grafiskt gränssnitt Processpegling Realtid och historisk trendkurvor Alarmsystem Datainsamling och datalagring Dataanalys Rapportgenerator

3

4 Vad innehåller ett SCADA-system?
input-output signal hardware controllers human-machine interfacing ("HMI") Ett HMI-program kan vara första steget mot att gå vidare till en komplett SCADA-lösning networks communications databases software

5 Bakgrund Så länge man har använt PLCer har det funnits ett behov av att presentera processinformation för operatören och ett behov för operatören att kunna påverka och ändra processvärden i PLCn. Det har man löst på olika sätt; först med analoginstrument eller siffervisande displayer, senare med operatörsterminaler eller olika typer av PLC-specifika operatörsinterface. På senare tid har man mer allmänt börjat ersätta dessa med SCADA-system. SCADA är nu ingen helt ny företeelse; Svenska PC-Manager kom ut på marknaden redan under andra halvan av 80-talet. Flera av de övriga SCADA-fabrikaten har redan funnits på den svenska marknaden i tiotalet år. Tidigare har man ofta fortfarande betraktat SCADA-datorn som ett tillbehör till PLCn medan man nu ser den som en självständig nivå i styrhierarkin.

6 Allmänt Alla de större SCADA-fabrikaten har ett stort eller till och med mycket stort antal drivrutiner för alla upptänkliga PLC-typer. Dessutom har systemen drivrutiner för många andra komponenter också. Det finns alltså ingen anledning att välja ett visst SCADA-fabrikat bara för att man har ett visst PLC-fabrikat. Däremot så finns det stora fördelar med att standardisera på ett SCADA-system i fabriken.

7 Att välja SCADA Vilket SCADA-system man skall välja beror på flera faktorer, bl.a. : Kostnader Funktionalitet Support

8 Kostnader De flesta systemen prissätts utifrån antalet "Tags", d.v.s. antalet variabler. Sättet att räkna tags varierar dock, vilket kan ge olika effekter i olika fall. Vissa system tar extra betalt för tilläggsfunktionalitet t.ex. larmhantering eller loggning. Det finns i allmänhet ett grundutbud av kommunikationsdrivrutiner som ingår och övriga kostar extra.

9 Funktionalitet Grundfunktionerna, d.v.s. att kunna visa processdata som siffror, staplar, kurvor, trender eller som symboler som ändrar färg och storlek, finns hos alla systemen. Däremot så finns det skillnader i detaljer t.ex. vilka programspråk som man kan använda för att skriva script (d.v.s egna funktioner). Ex. Visual Basic. Det skiljer också i vilka databasformat som trendkurvor och larm lagras i. Det har betydelse om man vill kunna hantera lagrade värden utanför SCADAsystemet.

10 Support En viktig faktor är hur mycket support som man kan få från leverantören.

11 Fyra vanliga SCADA-paket
InTouch, Citect, Fix och WinCC är fyra SCADA system, som finns på marknaden idag Alla systemen baserar sina licenser på antal Tags, dvs antalet variabelpunkter i PLC:s som den kommunicerar med.

12 InTouch Tillverkare: Wonderware.
Säljs av; Wonderware svenska AB. Typfakta Wonderware InTouch är världsledande inom SCADA/HMI Gränssnittet hos InTouch är enkelt och gör det lätt för nybörjare att komma in.

13

14 CITECT Tillverkare; CITECT i Australien. Säljs av Beijer.
Stort antal drivers för olika system.

15

16 Fix Tillverkare; Intellution. Säljs av Novotek AB.
Liksom många program använder Fix sig av Visual Basic som scriptspråk. För att kunna börja skapa program med script i FIX är det bra att kunna Visual Basic.

17

18 WinCC Tillverkare; Siemens. Säljs av Siemens AB.
WinCC har en windowskänsla och utseende.  

19

20 Framtida trender Den större trenden tycks handla om att skapa en nivå mellan användaren och PLCn så att information om processen kan hämtas på ett enkelt sätt utan att man behöver störa processen och utan att användaren behöver ha någon djupare kunskap hur PLC:erna är organiserade. Det finns även en trend mot användning av SCADA i mindre applikationer; både Siemens och Wonderware marknadsför operatörsterminaler med WinCC resp. InTouch.

21 Fördelar med SCADA I ett PC-baserat system finns helt andra möjligheter att skapa överskådlighet. Möjligheterna för loggning, trendning och recepthantering begränsas enbart av datorns hårddisk. Den kanske största fördelen är att processdata blir tillgängliga på ett annat sätt än tidigare. Man kan på ett enkelt sätt t.ex. hämta loggade data till ett Excelark för att sammanställa en rapport.


Ladda ner ppt "SCADA Supervisory Control And Data Acquisition"

Liknande presentationer


Google-annonser