Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Speldag RSK 2014. Krisens psykologiska dimensioner Klar Bristande Personlig kontroll kontroll Oklar Toxisk / strålnings- olycka Gruvolycka, Kursk Mindre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Speldag RSK 2014. Krisens psykologiska dimensioner Klar Bristande Personlig kontroll kontroll Oklar Toxisk / strålnings- olycka Gruvolycka, Kursk Mindre."— Presentationens avskrift:

1 Speldag RSK 2014

2 Krisens psykologiska dimensioner Klar Bristande Personlig kontroll kontroll Oklar Toxisk / strålnings- olycka Gruvolycka, Kursk Mindre brand Kontaminering av vattendrag

3 Naturlig orsak, naturkatastrof Mänskliga misstag Mänsklig ondska, illvilja Mänsklig försummelse En risk tolkas också i relation till upplevda orsaksförhållanden (Enander 2005, efter Weisaeth, 2002) R e a k t i o n s s t y r k a

4 Inspel 1 a Dagen innan skolavslutningen, torsdag den 17 december på förmiddagen strax efter kl.10.30 går ett automatiskt brandlarm från ett större köpcenter i Kalmar län. På brandstationen som finns på orten går nu ett larm.. -”Nivå 5 Larm ” -”Automatiskt brandlarm” -” xxxxx Köpcentrum” Räddningstjänsten rycker ut, det tar bara några minuter att köra till platsen … det är tredje gången i år det automatiska brandlarmet går från köpcentrat……… Alla tittar på varandra i brandbilen under framkörning, är det någon idé och klä sig??

5 Inspel 1 b Precis när räddningstjänsten kommer fram till platsen så ropar SOS upp brandstyrkan och informerar om att det är flera som ringer från platsen och larmar om skottlossning.. Någon som skjuter….. Det första intryck räddningstjänsten får när de kommer till platsen är att de möts av panikslagna/förtvivlade människor, någon/några blodiga, De skriker om: -”Han är ju inte klok, han skjuter ju där inne”……… Räddningsledaren beslutar nu om att styrkan backar undan (tar skydd) och rapporterar tillbaka till SOS att det är något som händer och vad de ser.

6 Frågeställning 1A - gruppindelning Om ni nu får ”larmet” till er respektive organisation, vad är era första initiala åtgärder? (delge varandra kort) Var placerar ni larmet/händelsen på ”skalan” – för er organisation? – för ”allmänheten” /behovsgrupper?

7 Frågeställning 1B Tillämpa ”helhetsmetoden” – dokumentera era slutsatser för respektive steg Delge ert perspektiv från er organisation till helheten

8 En bit bort utanför köpcentrat börjar nu många gråtande människor samlas, oskadade och skadade, både vuxna och barn. Första polispatrullerna som anländer beger sig omedelbart in i byggnaden och påbörjar sin taktiska insats…… Flera polis och ambulansfordon kommer nu till platsen…. Polisen upprättar också nu en yttre avspärrning ut runt hela fastigheten…. Uppsamlingsplats för skadade utses.. Gemensam ledningsplats utses…… Inspel 2 a

9 Första lägerapporten som lämnas från platsen är b.l.a följande: Flertal personer skjutna/skadade, ca 10 skadade personer som har lyckats tagit sig ut från byggnaden, de vittnar om att det finns fler skadade, eventuellt döda kvar inne i köpcentrat och de har även sett en man som skjutit med pistol där inne……. Två polispatruller är nu inne i köpcentrat och söker efter gärningsmannen. Inspel 2 b

10 Området är nu avspärrat och man börjar samverka på ledningsplatsen… Polisen fortsätter och arbeta enligt sin taktik.. (Offensivt letande) Man försöker också nu skaffa en gemensam lägesbild av vad som egentligen hänt….. Inspel 2 c

11 Frågeställning 2 - storforum Förändras ansvarsbilden för någon aktör?

12 SOS och polis börjar nu få flera påringningar från platsen om att det är en man som är pistolbeväpnad och ev. kvar inne i köpcentrat… Köpcentrat verkar nu utrymt av de människor som kan utrymma och som hört utrymningslarmet/brandlarmet Massmedia börjar nu också få samtal till sig från allmänheten, samtal, sms, m.m men även MMS från någon som är kvar inne i köpcentrat.. Inspel 3 a

13 Läget verkar nu ”fryst” på utsidan…. Polisen har slagit en ”järnring” runt köpcentrat….. Piketen Skåne samt nationella insatsstyrkan är larmad och även förhandlare…….. Totalt nu så är 13 st skadade av varierande ålder och kön omhändertagna. Av de är 4 st svårt skadade…. Inspel 3 b

14 Frågeställning 3 - gruppindelning Förändras placeringen på ”skalan”? Förändras er analys enligt helhetskonceptet/snurran? Hur skulle en snabb samordnad information och lägesbild initialt kunna se ut? (ex kort om inriktning/fokus, kanal, praktiskt lösning etc)

15 Det kommer plötsligt ett telefonsamtal till SOS/ polisen från en person som säger att hon är tagen som gisslan av en pistolbeväpnad man.. Hon är ensam med mannen och de befinner sig på försäkringskassan som finns inne i köpcentrat… Mannen som är pistolbeväpnad har sagt till henne att ringa sina chefer och se till att ändra hans ärende…. Han har blivit orättvist behandlad, både av sin arbetsgivare och försäkringskassan. Han säger att han inte vill ”döda” någon utan bara skjutit för att skada.. Men att han och familjen kommer bli ekonomiskt drabbade nu när han inte får några beviljade pengar Han vill ha ett beslut om bidrag annars skjuter han gisslan och sig själv… Inspel 4 a

16 Man har även fått ”grepp” om var i köpcentrat nu mannen och kvinnan befinner sig… Här avbryter polisen sin offensiva taktik.. Och säkrar försäkringskassans kontor från utsidan … Förhandlare, Skåne piketen och Insatsstyrkan har nu också kommit på plats…..man påbörjar nu förhandling.. Under tiden avancerar insatsstyrkan fram och in i byggnaden för att söka efter flera ”offer” och säkra lokalerna runt kontoret där mannen och kvinnan är. Man hittar ytterligare två stycken skadade inne i byggnaden som får bäras ut… Totalt nu har man 15 st skadade varav 4 st svårt skadade. Inspel 4 b

17 Byggnaden är säkrad av polispatruller och insatsstyrkan, man avvaktar nu runt kontoret där gisslan och mannen nu finns.. Förhandlare från polisen börjar nu få bättre kontakt med mannen och efter en stund så släpper han ut gisslan som är fysiskt oskadd.. Efter ytterligare en stund så ger han själv upp och kommer ut…..gripandet blir odramatiskt Han förs gråtande från platsen….. Inspel 4 c

18 Frågeställning – storforum Har det tillkommit någon information som är avgörande för någon aktörs agerade? Förändras placeringen på ”skalan”?

19 Nu känner man igen gärningsmannen och han är fortfarande anställd på er arbetsplats….. Men varit sjukskriven än längre tid…… Inspel 4 d

20 På kvällen rapporteras sen från massmedia att en person har avlidit på sjukhus efter sina skador. Det betyder att det var totalt 15 st personer inblandade efter skottdramat 1 st avliden.. 11 st skadade lindrigt 3 st svårt skadade Mannen är anhållen och har begärts häktad… Det börjar skrivas, ”Hej vilt” / spekuleras på nätet och det är mycket kritiska insändare som framförs på de lokala tidningarnas webbsidor mot b.l.a …… er organisation, hur insatsen genomfördes, Sveriges försäkringsregler, Er arbetsplats som arbetsgivare m.m Inspel 4 e

21 Frågeställning 4 a - gruppindelning Hur förändrar detta er organisations agerande? Hur påverkas er kommunikation kring händelsen, internt och/eller externt? Vad anser ni vara viktigast att samordna kring händelsen på kort och längre sikt med olika aktörer i Krissamverkan Kalmar?

22 SLUT! Detta var bara ett påhittat scenario…….


Ladda ner ppt "Speldag RSK 2014. Krisens psykologiska dimensioner Klar Bristande Personlig kontroll kontroll Oklar Toxisk / strålnings- olycka Gruvolycka, Kursk Mindre."

Liknande presentationer


Google-annonser