Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg Förmiddag: Fokus på teorier –Tillsyn –Följsamhet –Implementering Diskussionsövningar i relation till teorierna Eftermiddag: Tillsyn i praktiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg Förmiddag: Fokus på teorier –Tillsyn –Följsamhet –Implementering Diskussionsövningar i relation till teorierna Eftermiddag: Tillsyn i praktiken."— Presentationens avskrift:

1 Upplägg Förmiddag: Fokus på teorier –Tillsyn –Följsamhet –Implementering Diskussionsövningar i relation till teorierna Eftermiddag: Tillsyn i praktiken –Inspektionsförloppet –Att skapa följsamhet

2 Fokus i studierna Hur utövas tillsyn i praktiken? Inte, hur utövas tillsyn bäst? Utifrån en ”normalinspektion” –Kontaktfas –Besök –Bedömning

3 Inspektionsförloppet I: Kontakt –Föranmälning: Högre effektivitet Bättre relationer –Oanmälda besök: Kan ge en mer rättvisande bild av verksamheten Görs i akuta fall

4 Oanmälda besök är ju ofta, det tycker nog de flesta av oss här, de är inte så bra i det avseendet att, speciellt om man har stora anläggningar, så är man ju ofta beroende av att det finns någon på plats som kan anläggningen. Man har ju ofta en kontaktperson. […] Och om jag åker ut oanmält och han eller hon då inte är där, då ger ju besöket nästan ingenting, så av den anledningen är det ganska kass med oanmälda besök, tycker jag. (SC s. 39)

5 Det är jätteviktigt att ha en bra relation, för du ska kräva saker men vill ändå ha en god relation för du ska ju kunna arbeta vidare med den personen, och du vill att dom ska ringa till dig och fråga innan dom gör saker, eller be om råd, och så att dom känner att dom kan göra det. (MB s. 37)

6 Tanken med det är väl liksom att, ja har dom ursunkig information eller inga varuinformationsblad alls så kanske de åtminstone hinner få fram det till besöket. Och då är det väl fine. Det är väl bra då om de har fixat det. (VJ K3)

7 Inspektionsförloppet I: Kontakt –Föranmälning: Högre effektivitet Bättre relationer –Oanmälda besök: Kan ge en mer rättvisande bild av verksamheten Görs i akuta fall

8 Inspektionsförloppet II: Besöket Inleds med gemensamt möte

9 Man får sätta sig i lugn och ro någonstans och tala om syftet med besöket, och känner de inte till vilka vi är får vi dra den harangen också. Och sen får de berätta om sin verksamhet. (VJ)

10 Inspektionsförloppet II: Besöket Inleds med gemensamt möte Struktureras av inspektören för att påvisa auktoritet Har en social funktion

11 Inspektionsförloppet III: Bedömning Bedömningsunderlag Att meddela bedömningar

12 I de flesta fall så är det man upptäcker inte solklart otillåtet utan det här är ju oftast en sfär med olika gråskalor kan man säga. […] Ibland är det så solklart otillåtet att det bara måste lämnas till åtal och det här måste omedelbart upphöra, men oftast är det inte så. (MB 32)

13 Inspektionsförloppet III: Bedömning Bedömningsunderlag Att meddela bedömningar Bedömningarnas formalitetsgrad

14 Instrument för att skapa följsamhet Information (predikningar) Bestraffningar (piskor) Belöningar (morötter)

15 Följsamhet skapas genom… Auktoritet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning Relationsbyggande Formella åtgärder, bestraffningar

16 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet

17 Jag har haft väldigt stor nytta av att jag arbetat i yrket, ja inte så att jag vet vad alla tänker men jag vet i stora drag hur man tänker när man står där och gör sina arbetsuppgifter. (VJ 173 A1)

18 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet

19 Risken är att man stöter på högskoleutbildat folk. Och då är det bra om man kan anpassa sig till olika språk helt enkelt … om jag ska prata med en VD som är högskoleutbildad så är det ju bra om också jag har den bakgrunden. (VJ 173 A10)

20 Vi har, tycker jag, ganska ofta bra på fötterna. Vi hänvisar ofta till paragrafer. På besök har man regelböckerna med sig. Är det någonting de undrar över – ”Så där kan det väl inte vara?” Då kan vi slå upp och visa dem. (VJ 181 K1)

21 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet

22 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet Kontroll och struktur

23 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning

24 Det handlar om att du ska ha insikt om hur man hanterar människor. Och vad det är för drivkrafter som gör att människor lyssnar. Ja överhuvudtaget detta att sälja ett budskap. (VJ 180 A)

25 Det handlar ju om att förklara och försöka få dem att förstå varför de ska genomföra det här, att man diskuterar. Man kan inte sitta med piskan. […] Förklara för dem varför man har lagstiftningen, så att de får förståelse för varför de ska leva upp till det. Det är alltid svårt att göra något som man inte vet vad som är syftet med. (H3)

26 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning Relationsbyggande

27 Följsamhet skapas genom… Auktoritet –Erfarenhet –Kompetens –Könstillhörighet Kontroll och struktur Förhandling och övertalning Relationsbyggande Formella åtgärder, bestraffningar

28 Handlingsstrategier Etablerad praxis

29 [D]å letar man upp ett gammalt beslut, det finns alltid, något liknande som man själv har haft långt tillbaka i tiden. Sedan kan ju balken ha ändrats och så men i huvuddrag ser man ju. […] Som nu när vi har haft balken i sex eller sju år så börjar det komma fram beslut, då har man ju alltid något beslut enligt balken som man själv eller någon annan har tagit. (VG7)

30 Handlingsstrategier Etablerad praxis Tvingar fram överprövning

31 Handlingsstrategier Etablerad praxis Tvingar fram överprövning Kunskapsinhämtning

32 Handlingsstrategier Etablerad praxis Tvingar fram överprövning Kunskapsinhämtning Frångår lagstiftningen

33 Är det så att vi misstänker att det är ett miljöbrott så ska vi åtalsanmäla det, om vi bara misstänker ska vi göra det och inte egentligen göra någon vidare reflektion utan det är bara att rapportera, sedan får åklagaren pröva det. Men det kan i praktiken vara lite svårt för är det ett ganska obetydligt överskridande, eller om miljön inte har påverkats alls då kan vi uppleva det som att det nästan känns som bortkastad tid att anmäla och det känns fel också. Det visar sig också ofta i praktiken att det inte är så himla lätt heller att veta när man ska åtalsanmäla och när man inte ska göra det, det finns inget guds ord på det. […] Och ska man vara försiktig så ska man egentligen åtalsanmäla allting men det gör man inte i praktiken. (VG12)

34 Handlingsstrategier Etablerad praxis Tvingar fram överprövning Kunskapsinhämtning Frångår lagstiftningen

35 Övningsuppgift Känner ni igen er i dessa handlingsstrategier? Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur gör ni?


Ladda ner ppt "Upplägg Förmiddag: Fokus på teorier –Tillsyn –Följsamhet –Implementering Diskussionsövningar i relation till teorierna Eftermiddag: Tillsyn i praktiken."

Liknande presentationer


Google-annonser