Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång."— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.sebengt@kj2.se http://kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

2 Modul 6 – Gör en sidindelad antavla  Kontrollera uppgifter  Gör en sidindelad antavla  PDF-skrivaren öppnar nya möjligheter  Gör en säkerhetskopiering  Bli medlem i DIS  Gå vidare  Utvärdering Kom igång med Disgen2 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

3 Läs mer om …  Sidindelad antavla Sidindelad antavla  Säkerhetskopiering Säkerhetskopiering Kom igång med Disgen 3 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

4 Dags för kontroll  Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste du kontrollera!  En del uppgifter kände du inte till när du skrev in dem, kan du finna dem nu?  Är namnen rätt stavade?  Är datum korrekta?  Är orter angivna som Disgenorter?  Har alla uppgifter en god källa? Kom igång med Disgen 4 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

5 Kontrollera Disgens uppgifter automatiskt  På Verktygsmenyn finns flera automatiska kontroller.  Konvertera till Disgenorter  Kontrollera notiser  Kontrollera Disgens filer  Gör det nu! Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

6 Så ser min Disgen ut nu Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

7 Skriv ut sidindelad antavla  Med rätt centrum- person tryck:  Skivarikonen  Arkiv/Skriv ut...  Ctrl + P  I spalten Antavla välj Sidindelad antavla  Klicka på Fortsät t Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

8 Sidindelad antavla  Kontrollera Inställningar  Kontrollera Skrivarinställning  Tryck sedan Granska  Först när gransk- ningen är OK Skriv ut Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

9 Sidindelad antavla - innehål  Ange antalet rader för varje person  Bestäm innehållet på varje rad:  1 Förnamn och Efternamn  2 Födelsedatum+ort  3 Dödsdatum+ort Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

10 Sidindelad antavla - utseende Här anger vi antavlans utseende:  Antal generationer per sida = 4  Skriv ut sista generationen tätt Kom igång med Disgen10 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

11 Sidindelad antavla - Stilar Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13 Här kan du ange teckensnitt och grad för de olika upp- gifterna genom att klicka på respektive knapp. Valet påverkar bildens storlek! I bilden ser du mitt val för Efternamn.

12 Alternativ för utskrift  Skrivare utskrift på inkopplad skrivare.  Textfil ren text skrivs till en fil.  RTF-fil kan bearbetas vidare i Word, innehåller porträtt men ej grafiska element  PDF-fil kan läsas med Adobe reader. Kräver att pdf-skrivare är installerad.  Om ett val är grått har du inte den skrivaren. Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

13 Skrivarinställning  Välj din skrivare  Välj format som skrivaren klarar.  Välj orientering: Stående format  Klicka OK Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

14 Ange antalet generationer  Vi anger antalet till 3 förutom probanden  Ange också hur anförluster ska hanteras  Ta inte med numrering  Klicka OK Kom igång med Disgen14 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

15 Granska före utskrift! Kom igång med Disgen 15 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13  Välj inte Skriv ut ! Det kan bli många sidor till papperskorgen.  Välj Granska ! Antagligen blir du inte nöjd med resultatet första gången.  Kolla Inställningar  Kolla Skrivarinställningar  Granska på nytt!  Troligtvis behöver du upprepa dessa steg flera gånger innan du blir nöjd.  När du är helt nöjd välj Skriv ut

16 Min sidindelade antavla  Välj Zoom 1 gång för att se hela antavlan.  I min antavla kan du se  Det finns plats för ännu en rad  Uppgifterna om födelsedatum+ort blir för långa för det tillgängliga utrymmet.  Försök igen! Kom igång med Disgen 16 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

17 Försök igen – 2 val  Välj radinnehåll som ger kortare texter:  Tilltalsnamn kan ersättas med Förnamnsinitialer Födelsedatum+ort och Dödsdatum+ort kan ersättas med Levnadsår  Välj ett typsnitt som är mer kompakt – Times är ett kompakt typsnitt  Välj en mindre grad av typsnittet – men det ska ändå vara läsbart! Kom igång med Disgen 17 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

18 Gör din egen antavla nu!  Välj innehåll  Välj utseende  Välj stilar Valen påverkar hur texten får plats i de givna rutorna. Antavlan ska se tilltalande ut. Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13 Valen är en balansgång mellan att få med mycket information och att få plats i de givna rutorna!

19 Sidindelad antavla 2 med bilder Bilder på de ingående personerna gör antavlan mer tilltalande. Vi gör en ny antavla och upprepar de tidigare stegen, men ändrar på innehållet i rutorna. Kom igång med Disgen 19 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

20 Sidindelad antavla 2 – innehål  Ange antalet rader för varje person till 4  Bestäm innehållet på varje rad:  1 Bild ( OBS! Bilden måste vara ensam på raden)  2 Förnamn  3 Efternamn  4 Levnadsår Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

21 Min sidindelade antavla 2 med bilder  Kanske kan man våga att göra bilden större?  Endast ett nytt försök ger svar på frågan. Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

22 Spara goda inställningar  När du ändrat inställningar kan du spara dem under nytt namn.  Senare kan du återanvända dessa inställningar Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

23 Antavla med fler generationer  Med alternativet komprimerad antavla får man plats med 6 generationer på en A4.  Använder man större papper får fler generationer plats.  Sidindelad antavla kräver plats:  A4 rymmer 4 gen  A2 rymmer 5 gen  A0 rymmer 6 gen Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

24 Utskrift på stora papper med pdf- skrivare  Vill man göra stora släkttavlor kan man använda en pdf- skrivare som ger en fil vilken kan skrivas ut på en skrivbyrå i riktigt stort format  På den egna skrivaren kan man skriva ut stora ark på två sätt  Utskriften förminskas till A4  Utskriften fördelas på flera A4 ark som klisras ihop till ursprungsformatet Kom igång med Disgen 24 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

25 pdf-skrivaren är ett program  Vid utskrift anges en fil och utskriften sker till denna.  Filen kan läsas med Adobe Reader.  Sök på Google efter pdf- skrivare  CutePdf kan hämtas på cutepdf.com.  Med pdf-skrivare kan man välja större format. Skriv ut på ett USB-minne och låt en skrivbyrå skriva ut på papper. Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

26 Skaffa en pdf-skrivare  Har du ingen pdf- skrivare kan du gratis skaffa en.  Pdf-skrivaren är ett program som skapar en pdf-fil av det du skriver ut.  Sök på Google efter pdf skrivare  Jag använder Cutepdf. http://www.cutepdf.com http://www.cutepdf.com  Den ger ingen vatten- stämpel som irriterar  När du installerat programmet finns det bland övriga skrivare och du kan välja den som skrivare vid utskrift. Kom igång med Disgen 26 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

27 PDF-skrivaren CutePdf  I skrivarinställning väljer man tex CutePDF  Under storlek finns flera stora format att välja tex A0 eller ännu större. Kom igång med Disgen 27 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

28 Fliken: Skrivarinställningar  Antavlan blir bäst med stående pappersformat  Klicka OK  Granska på nytt!  Bra?  Klicka Skriv ut Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

29 Sidindelade antavla med 6 generationer Här är min antavla med bilder. Den måste skrivas ut i A0-format för att bli läsbar. Då är den riktigt trevlig. Det är inte lätt att få ihop bilder till alla i en sån här antavla. Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

30 Photoshop Elements läser en pdf- fil  Läser in pdf och spara sedan som jpg.  Tavlan blir en bild som kan läggas in i en släktbok i tex Word.  Bilden kan förstoras och förminskas.  En 30 dagars testversion kan laddas ner från www.adobe.se www.adobe.se Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

31 Utvärdera cirkeln!  För att utveckla studiecirkeln behöver jag din hjälp.  Fyll i utvärderingen.utvärderingen  Se vad andra tyckt. Kom igång med Disgen 31 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

32 Beställ ett diplom  Visa att du fullgjort studiecirkeln.  Sänd din antavla till bengt@kj2.se. bengt@kj2.se  I retur får du ett diplom. Kom igång med Disgen 32 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

33 Glöm inte att ta backup!!!  Din släktforskning är en unik skatt väl värd att bevara.  Ditt hem kan råka ut för brand eller stöld.  Förvara din backup på ett säkert ställe.  Ta backup regelbundet.  Se hur du ska göra.du ska göra  Gör det nu!!! Kom igång med Disgen 33 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

34 Modulen är slut  Ta en paus!  Reflektera!  Vad nytt har du lärt dig?  Vad vill du fråga Bengt om?  Gör det!  Repetera!  Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen34 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

35 Bli medlem i DIS  Har du funnit att Disgen är ett användbart program för dig?  Gå med i DIS och skaffa den fulla versionen.  Installera den och importera den backup du gjort från Disgendemo.  Sedan kan du registrera tusentals släktingar.  Som medlem har du tillgång till support från ett 60- tal faddrar.  Du kan söka i Disbyt  Lära dig mer om Disgen genom Diskulogen som kommer med 4 nummer per år. Kom igång med Disgen35 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

36 Gå vidare - Gör en släktbok  Gör en modern släktbok för CD eller webben  Gör en traditionell släktbok med Disgen och Word  Från manus till färdig bok.  Se kurs.dis.sekurs.dis.se Kom igång med Disgen36 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

37 Gör en släktbok till barnbarnen  Bengt Kjöllerström visar hur man gör en modern släktbok Släktforskardagarna 2011. modern släktbok  Så gör du en släktbok på CD (uppdaterad januari 2012). tips av Ove BillingSå gör du en släktbok på CD (uppdaterad januari 2012)  En handledning av Bengt Kjöllerströmhandledning  Bengts artikel om modern släktbok i Diskulogen Diskulogen  Min släktbok finns här.släktbok Tre filmer av Bengt:  En film om den moderna släktboken.film  Två filmer del 1 och del 2 som visar de olika stegen i Disgen.del 1del 2  Bengts egen moderna släktbok.egen Kom igång med Disgen 37 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13

38 Min antavla på nätet Kom igång med Disgen 38 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13 www.kj2.se/anor

39 Kursen är slut  Hoppas att du är nöjd och lärt dig det du önskade.  Berätta för cirkeldel- tagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter!  Fler frågor – kontakta Bengt!  Du får gärna gå om kursen, det är gratis.  Du kan gå vidare till nästa cirkel och göra en släktbok. http://Kurs.dis.se http://Kurs.dis.se Tack för att du deltagit! Kom igång med Disgen39 © Bengt Kjöllerström 2014-12-13


Ladda ner ppt "Kom igång med Disgen 6 - Röd Gör en sidindelad antavla. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kom igång."

Liknande presentationer


Google-annonser