Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Disgen 5 - blå Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Disgen 5 - blå Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt."— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Disgen 5 - blå Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.sebengt@kj2.se Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

2 Modul 5 – Lägg till foto  Ändra och komplettera uppgifter.  Vilka personer har jag registrerat?  Lägg till foto  Samla foton  Konvertera till digital form  Bearbeta bilden  Bildens storlek  Lägg in bilderna i mappen DgPic  Lägg till bilder på respektive ansedel  Skriv ut en ansedel. Kom igång med Disgen2 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

3 Läs mer om …  Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen  Antavla med foton Antavla med foton Kom igång med Disgen 3 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

4 Dags för kontroll  Det är lätt hänt att fel slinker in. Därför måste du kontrollera!  En del uppgifter kände du inte till när du skrev in dem, kan du finna svaren nu?  Är namnen rätt stavade?  Är datum korrekta?  Är orter angivna som Disgenorter? Dvs är lampan tänd?  Har alla uppgifter en god källa? Kom igång med Disgen 4 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

5 Vilka personer har jag matat in?  Klicka på Kikarikonen  Klicka Nollställ  Klicka Sök  En söklista med samtliga registrerade öppnas.  I exemplet ser du att jag lyckats få med samma person flera gånger. Inte bra!  Med så många fel kan det vara lättare att börja om från början. Kom igång med Disgen 5 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

6 Lägg till bilder på släktingar  Skaffa bilder  Bearbeta bilder  Beskär  Förbättra  Storleken bestäms av Disgen när vi gör antavlan.  Kopiera bilderna till Disgens bildmapp DgPic  Lägg till porträtt i Disgen  Hämta in bild som porträtt  Lägg till Bildtext  Lägg till Anmärkning Kom igång med Disgen 6 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

7 Bearbeta digitala bilder utanför Disgen  Samla foton  Konvertera till digital form  Bearbeta bilden  Bildens storlek  Namnge bilder  Kopiera bilder till mappen DgPic i Disgens datamapp Kom igång med Disgen 7 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

8 Sträva efter enhetliga bilder  Skär bort ovidkommande detaljer.  I så stor utsträckning som möjligt bör man beskära bilder till samma format.  Välj gärna några få standardformat!  Porträtt 5x4 cm  Gruppbilder 8x13 cm  Använd gärna automatisk korrigering av färg och kontrast för ge bilderna likartat utseende. Kom igång med Disgen 8 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

9 Bearbeta digitala bilder  Ett bildbehandlingsprogram kan helt förändra bilder.  Läs mer i min handledning  För antavlan kan det vara lämpligt att  Beskära  Justera ljus  Rätt skala  Gratis program  Picasa  Irfan View  Xn View  Att köpa  Adobe: Photoshop Elements Kom igång med Disgen 9 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

10 Picasa från Google  Hämta Picasa från picasa.google.se picasa.google.se  Ett gratis bildbehandlingsprogram  Möjligheter att bearbeta foton  Beskära  Ta bort röda ögon  Automatisk förbättring med Jag chansar. Kom igång med Disgen 10 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

11 IrfanView ett snabbt bildprogram  Litet kompetent gratisprogram från irfanview.com irfanview.com  Beskär  Justera färger automatiskt  Röda ögon  Döp om Kom igång med Disgen 11 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

12 Photoshop elements  En förenklad version av fotografernas favoritprogram.  Kostar ca 1000 kronor.  Kan även retuschera bilder och mycket mer.  En 30 dagars testversion kan laddas ner från www.adobe.se. www.adobe.se  Är du intresserad av bilder är det värt att testa detta. Kom igång med Disgen 12 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

13 Bilder i Disgen  Disgen hanterar både.jpg och.tiff filer.  Ska man använda Internetfunktioner bör man använda.jpg.  På Internet fungerar inte å, ä och ö eller mellanslag i filnamn.  Bildens upplösning:  100 dpi på nätet  300 dpi i tryck  Störe punkttäthet ger större filer. Kom igång med Disgen 13 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

14 Namnge bilder så att du hittar dem!  Använd en standard för att namnge bilderna.  Efternamn_Fornamn_Fodelsear.jpg  Pal_Bjorkstrom_1852.jpg  Inga svenska tecken  Inga mellanslag  Sträva efter att vara konsekvent! Kom igång med Disgen 14 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

15 Två typer av bilder i Disgen Porträtt  Det kan bara finnas en bild som porträtt.  Behandlas som en speciell notis.  Finns till både personer och gifte. Bild 6  Det kan finnas flera bilder av denna typ av notis.  Placeras i levnads- beskrivningen av en person i samma ordning som notiserna. Kom igång med Disgen 15 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

16 Var finns Disgens datamapp?  Disgens datamapp heter Dg82data.  Under Arkiv i Disgen finns Öppna datamappen.  Den datamapp som ditt Disgen använder öppnas.  Du känner igen detta fönster, Utforskaren, från tex spara och öppna dialogerna  Klicka på de olika mapparna för att se vad de innehåller.  Under Arkiv i Disgen finns också Byt datamapp. Kom igång med Disgen 16 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

17 Sök efter mapp med Utforskaren  Skriv in dg82data i sökrutan ovanför Startknappen.  Tryck på Entertangenten  Sökresultatet visas.  Här ser du att jag har flera mappar dg2data, så det gäller att hålla reda på dem. Undvik detta! Kom igång med Disgen 17 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

18 Utforskaren avslöjar diskens innehåll  Öppna Utforskaren genom att samtidigt trycka på Win + E.  Välj en disk och öppna den. Nu visas diskens innehåll av mappar och filer.  Dubbelklicka på en mapp för att visa dess innehåll. Kom igång med Disgen 18 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

19 Kopiera med utforskaren  Leta reda på den mapp där du har dina bearbetade bilder och öppna den.  Välj bilder att kopiera  Håll nere Shift för att markera en följd av bilder  Håll ner Ctrl för att välja flera bilder  Högerklicka och välj Kopiera  Bläddra till Disgens datamapp dg82data och öppna DgPic.  Högerklicka och välj Klistra in. Kom igång med Disgen 19 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

20 Innehållet i Disgens datamapp Dg82data Kom igång med Disgen 20 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24  I datamappen dubbelklickar du på DgPic, för att öppna den.  Lagra alla bilder för Disgen i DgPic!

21 Skapa ordning med undermappar  Bilder till Disgen ska placeras i mappen DgPic  Blir det många bilder kan man använda undermappar tex  Familjen  Farfars familj  Farfars anor  Farmors anor  Morfars familj  Morfars anor  Mormors anor Kom igång med Disgen 21 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

22 Lägg till undermappar i DgPic Kom igång med Disgen 22 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24  När mappen DgPic är öppen högerklickar du i den.  Välj Nytt och sedan Mapp.  Skriv in det nya namnet.  Klicka OK.  Upprepa för att lägga till fler mappar.

23 Hämta in Porträtt  I Disgen fönstret Ändra personupp- gifter välj fliken Porträtt.  Klicka på Hämta!  Mappen DgPic öppnas.  Välj rätt bild!  Klicka OK! Kom igång med Disgen 23 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

24 Lägg in bilder till personerna  Lägg till porträtt i Disgen  Öppna aktuell mapp i DGPic  Välj bild som visas i rutan  Klicka OK  I Familjebilden syns porträtten inte. Kom igång med Disgen 24 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

25 Lägg till fler bilder  Markera personen.  Klicka Ändra personnotiser.  Välj Notisfliken  Välj Ny notis  Klicka på Bild 6 Kom igång med Disgen 25 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

26 Infoga fler bilder  Klicka på Hämta som tidigare och välj rätt bild.  Observera att på denna meny finns fler flikar än på porträttmenyn  Grunddata = bilden  Bildtext = vem föreställer bilden  Anteckningar = vem har tagit bilden  Här bör du också ändra bildens storlek från 5 mm till tex 50 mm Kom igång med Disgen 26 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

27 Ange bildtext och källa  Markera fliken Bildtext och skriv en lämplig text.  Markera fliken Anteckningar och ange källan.  Klicka OK Kom igång med Disgen 27 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

28 Ange bildtext och källa till porträtt  Markera personen.  Klicka Ändra personnotiser.  Välj Notiser  Markera Porträtt  Klicka på Ändra  Nu kan du nu lägga till  Bildtext  Anteckningar Kom igång med Disgen 28 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

29 Ange bildtext och källa  Porträttbilden har nu fått fler flikar.  Grunddata – den tidigare fliken.  Bildtext – Lägg till en bildtext.  Anteckningar – Lägg till var bilden kommer från. Kom igång med Disgen 29 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

30 Koppla in alla bilder du har i DgPic  Markera personen i familjebilden  Klicka Ändra personnotiser  Välj fliken Porträtt  Hämta rätt bild  Klicka OK  Upprepa för alla bilder! Kom igång med Disgen 30 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

31 Skriv ut en ansedel  Gör den person vars ansedel du vill skriva ut till centrumperson.  Tryck på skrivarikonen.  Välj utskriftsform visas.  Välj Ansedel.  Klicka på Fortsätt. Kom igång med Disgen 31 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

32 Inställningar för ansedel - Innehåll  Bokstavsmarkeringarna anger vilket innehåll som tas med för de olika personerna.  Klicka på Ändra för att se vad de betyder.  Avsluta med att klicka knappen < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1943531/slides/slide_32.jpg", "name": "Inställningar för ansedel - Innehåll  Bokstavsmarkeringarna anger vilket innehåll som tas med för de olika personerna.", "description": " Klicka på Ändra för att se vad de betyder.  Avsluta med att klicka knappen <

33 Välj notistyper som ska ingå i antavlan  Bocka för de notistyper som ska ingå på ansedeln.  Tryck OK när du är klar. Kom igång med Disgen 33 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

34 Inställningar för ansedel - utseende  Valen här bestämmer utskriften.  Avsluta med att klicka knappen < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1943531/slides/slide_34.jpg", "name": "Inställningar för ansedel - utseende  Valen här bestämmer utskriften.", "description": " Avsluta med att klicka knappen <

35 Inställningar för ansedel - Stilar  Välj teckensnitt, stil, grad och färg för de olika texterna på ansedeln genom att klicka på motsvarande knapp.  Avsluta med att klicka knappen < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1943531/slides/slide_35.jpg", "name": "Inställningar för ansedel - Stilar  Välj teckensnitt, stil, grad och färg för de olika texterna på ansedeln genom att klicka på motsvarande knapp.", "description": " Avsluta med att klicka knappen <

36 Granska före utskrift! Kom igång med Disgen 36 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24  Välj inte Skriv ut!  Välj Granska! Antagligen blir du inte nöjd med resultatet första gången.  Kolla Inställningar  Kolla Skrivarinställningar  Granska på nytt!  Troligtvis behöver du upprepa dessa steg flera gånger innan du blir nöjd.  När du är helt nöjd välj Skriv ut

37 Alternativ för utskrift  Skrivare utskrift på inkopplad skrivare.  Textfil ren text skrivs till en fil.  RTF-fil kan bearbetas vidare i Word, innehåller porträtt men ej grafiska element  PDF-fil kan läsas med Adobe Reader. Kräver att pdf-skrivare är installerad.  Om ett val är grått har du inte den skrivaren. Kom igång med Disgen 37 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

38 Skrivarinställning  Välj skrivare  Välj pappersstorlek  Välj Orientering  Klicka OK Kom igång med Disgen 38 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

39 Granska utskriften först!  Klicka aldrig på Skriv ut utan att först ha granskat vad som skrivs ut!  Det kan bli många sidor till papperskorgen. Kom igång med Disgen 39 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

40 Granska ansedeln  Zooma till lämplig nivå.  Bläddra genom de olika sidorna.  Om sidorna inte ser ut som du vill välj Avbryt och ändra på någon av inställningarna.  Är sidorna perfekta kan du välja Skriv ut. Kom igång med Disgen 40 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

41 Modulen är slut  Ta en paus!  Reflektera!  Vad nytt har du lärt dig?  Vad vill du fråga Bengt om?  Gör det!  Repetera!  Berätta för cirkeldeltagarna om ditt arbete – AHA upplevelser och svårigheter! Kom igång med Disgen41 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24

42 Lycka till! Kom igång med Disgen 42 © Bengt Kjöllerström 2014-06-24


Ladda ner ppt "Kom igång med Disgen 5 - blå Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 © Bengt."

Liknande presentationer


Google-annonser