Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges satsning på inkubatorer Håkan Larsson VINNOVA Norges Forskningsråd Trondheim 2004-11-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges satsning på inkubatorer Håkan Larsson VINNOVA Norges Forskningsråd Trondheim 2004-11-02."— Presentationens avskrift:

1 Hakan.Larsson@vinnova.se Sveriges satsning på inkubatorer Håkan Larsson VINNOVA Norges Forskningsråd Trondheim 2004-11-02

2 Hakan.Larsson@vinnova.se VINNOVAs uppdrag VINNOVA bidrar till hållbar tillväxt genom att finansiera behovsmotiverad forskning och utveckla effektiva innovationssystem.

3 Hakan.Larsson@vinnova.se Behovsmotiverad forskning ger avkastning i hållbar tillväxt Forskning Innovationer Kunskap Kompetens

4 Hakan.Larsson@vinnova.se Ett innovationssystem skall Kombinera världsledande forskning med effektiv affärsskapande i ett sammanhängande system från forskning till marknad. Erbjuda miljöer, regelverk, resurser, förebilder och individer som driver utvecklingen och ytterst levererar värde till samhället. Verka för lärande och erfarenhetsutbyte mellan alla aktörer Säkerställa att samhällets investeringar i forskning och utbildning ger en bra långsiktig avkastning i tillväxt och ökad välfärd.

5 Hakan.Larsson@vinnova.se Varför inkubatorer ? Inkubatorn är en central del, ofta navet, i innovationssystemet Är en neutral arena där samtliga triple-helix intressenter möts och samverkar

6 Hakan.Larsson@vinnova.se En inkubator … … är en miljö, med processer, metoder och personer som ger stöd till utveckling av affärsidéer och företag i förkommersiell- eller tidig kommersiell fas. … har huvudmän, engagemang och bemanning som forskare, näringsliv, kunder, investerare och samhälle har förtroende för. … ökar mätbart antalet och kvalitén på kunskapsintensiva företag. … utgör den naturliga högskolenära arenan för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan investerare, kunder, entreprenörer, akademiker och samhälle.

7 Hakan.Larsson@vinnova.se Hur arbetar inkubatorer … Aktivt värdeskapande i kommersialiseringsprocessen Professionell teknisk, vetenskaplig och affärsmässig kompetens Förtroende och legitimitet hos alla intressenter i innovationssystemet Verksamhet och attityd som är utvecklande, lärande, stöttande och kravställande Engagemang från investerare för fasen efter inkubatorn Förmåga att bedöma och stärka upp grundarteam i intressentföretag Ett aktivt arbete med urval, utveckling och leverans av växande företag

8 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator

9 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator 1. Infrastruktur

10 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator 1. Infrastruktur 2. Affärsutveckling

11 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator 1. Infrastruktur 2. Affärsutveckling 3. Kapital

12 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator 1. Infrastruktur 2. Affärsutveckling 3. Kapital 4. Inflöde

13 Hakan.Larsson@vinnova.se Inkubatorns utvecklingsfaser Inkubator 1. Infrastruktur 2. Affärsutveckling 3. Kapital 4. Inflöde 5. Systemsyn

14 Hakan.Larsson@vinnova.se Problemformulering inför VINNKUBATOR-programmet Svensk ROI från statliga R&D investeringar är liten. Inkubatorer och TTOs lider av kompetens- och erfarenhetsbrist, kortsiktig och svag finansiering varför branschen är ”underkritisk”. Kommersialiseringsprocessen lider av brister på tydlighet, metoder, processer, regelverk, avtal, exempel, utbildningar etc Svag för-kommersiell sådd hämmar utvecklingen och driver tidig kommersiell sådd nerströms. Utförarna samarbetar sällan, utbyter inte erfarenheter och samordnar inte utveckling av metoder, processer etc

15 Hakan.Larsson@vinnova.se VINNKUBATOR projektet VINNOVA föreslog sommaren 2002 ett 10-årigt program Pilotprogram startades våren 2003 där 14 inkubatorer valdes ut och delfinansierades med 30Mkr. Parallellt 12Mkr till de 7 TBS för stöd av miljöerna runt inkubatorerna. Urval Engagemang

16 Hakan.Larsson@vinnova.se Vision för VINNKUBATOR- programmet Inkubatorer skall utvecklas, bemannas och positioneras så att de blir verksamheter av världsklass där affärsmässiga krav och kompletterande spetskompetens möter ledande forskare, innovatörer, investerare och entreprenörer.

17 Hakan.Larsson@vinnova.se De 14 inkubatorerna Mjärdevi Business Incubator Truvé & Vasell Innovation Chalmers innovation Handelshögskolan i Stk Karolinska Institutet Teknikbyn i Västerås Kista Innovation & Growth Creative Center, Jönköping Gothia Science Park, Skövde Uppsala Innovation Centre Malmö Inkubator MINC Uminova GU Holding ProNova Science Park, Norrköping

18 Hakan.Larsson@vinnova.se Resultat 1(2) – Yrkesgruppen inkubatorchefer har stärkts och utvecklats – Inkubatorernas organisation, styrelse och finansiärer har stärkts och utvecklats – Förankring och acceptans hos akademi, entreprenörer, finansiärer, investerare och kunder för inkubatorerna har ökats – Vi har skapat ett nationellt inkubatorsystem och resultaten av satsningen är mycket lovande

19 Hakan.Larsson@vinnova.se Resultat 2(2) Indikator Total Status maj -03 Utfall maj -04Förändring Antal utvärderade företag/idéer 55493469% Antal antagna företag/idéer 96137 43% Antal företag i inkubatorn 17825543% Antal anställda i inkubatorföretagen 66578618% Antal sysselsatta i inkubatorföretagen 1018120919%

20 Hakan.Larsson@vinnova.se Fortsättning Resultaten gör att VINNOVA, inom befintlig budget, beslutat att årligen avsätta pengar för att; – förlänga pilotprogrammet fram till den 31 december 2004 – utlysa ett fullskaligt inkubatorprogram hösten 2004 för perioden 2005 – 2007 i samverkan med Industrifonden och Teknikbrostiftelserna. – Förstärkt såddkapital genom Innovationsbron AB & Kickstartfond

21 Hakan.Larsson@vinnova.se Den nya Innovationsbrokoncernen


Ladda ner ppt "Sveriges satsning på inkubatorer Håkan Larsson VINNOVA Norges Forskningsråd Trondheim 2004-11-02."

Liknande presentationer


Google-annonser