Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaccinationer och risker vid utlandsresa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaccinationer och risker vid utlandsresa"— Presentationens avskrift:

1 Vaccinationer och risker vid utlandsresa
Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Rolf Jungnelius Ingrid Andersson Rolf Jungnelius

2 Rolf Jungnelius

3 Risk med resa – vad händer
50 % hjärt-kärlsjukdom 25 % trafik och olyckor < 1 % infektionssjukdomar Rolf Jungnelius

4 Dödsfall i trafiken Per 10.000 bilar
Guatemala Peru Mexico USA Per 100 milj bilkilometer Egypten Turkiet Spanien Sverige Rolf Jungnelius

5 Infektionssjukdomar - global statistik
Tuberkulos - c:a 1/3 av jordens befolkning är infekterad, 40 milj sjuka, milj dör årligen HIV c:a 33 miljoner, 2007 dog ca 3 milj Malaria - c:a 400 milj/år, 1 milj dödsfall Hepatit B c:a 350 milj kroniska bärare Bilharzia (snäckfeber) c:a 200 milj Rolf Jungnelius

6 Polio Viruset finns i tarmen hos asymtomatiska bärare – sprids via förorenat vatten Ger upphov till pareser Vaccin: 1. Oralt levande försvagat 2. Parenteralt avdödat Rolf Jungnelius

7 Grundskydd – Polio Fyra sprutor ger ett tillräckligt skydd
Påfyllnad till personer födda före 1960 Resa till delar av Afrika och Indiska kontinenten WHO-mål att polio skall vara utrotat innan 2010 och det gick ju inte Tarmvirus som kan leda till förlamningar. sämre vaccin Stor drive i början 1960-talet då man gick ”man ur huse” Rolf Jungnelius

8 Grundskydd – Stelkramp, Difteri
Fyra sprutor ger åtminstone skydd i 20 år. Grundimmunisering enligt rådande schema Påfyllnad - vi ger Boostrix (Difteri, Tetetanus o Pertussis) håller ytterligare 20 år Rolf Jungnelius

9 Mässling Fall i 35 länder i Europa Till aug 2011, antal fall 11 146
Inkubationstid ca 10 dagar Feber, snuva, hosta, utslag (gommen) och irritation ögon Rolf Jungnelius

10 Mässling MPR, MMR Vacc 12-18 mån och
Om vacc < 12 mån, ge ordinarie dos 18 mån Ej ge barn under 9 mån För ovacc. 2 doser med minst 28 dagars mellanrum Rolf Jungnelius

11 Mässling personer födda före 1960 – ingen vacc 1960-1981
ej säker på immunitet – ge 1 dos aldrig fått nåt – ge 2 doser efter 1981 = är vaccinerade få biverkningar trots flera doser Rolf Jungnelius

12 Fall Ett äldre par runt 70 år. Inga resor tid.
Han har gjort militärtjänst Han äter Losec Hon frisk men orolig för resan Natal i Brasilien två veckor, inga längre utflykter Hur göra med grundskydd mm? Grundskydd Polio nej förutsatt de fått på 60-talet Boostrix Han påfyllnad om han inte fått fler. Havrix Dukoral till honom pga Losec Rolf Jungnelius

13 Hepatit A 100 – 150 fall/år i Sverige
Seroprevalens hos svenskar sjunker födda 1920 – % födda 1960 – 69 2,3 % Risk för resenärer Medelhavsområdet 1/ Nordafrika 1/500 Tropiska Afrika 1/100 Rolf Jungnelius

14 Hepatit A (Havrix, Epaxal)
Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Två doser. Andra tidigast efter 6-12 mån. Två doser alltid två doser Första sprutan ger skydd direkt Andra sprutan ger skydd livet ut Virus som påverkar Levern. Sprids med vatten. Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Påfyllnad 6-12mån, gör inget om det går längre => innan nästa resa. 30 år => livslångt Kontra: Bivrkningar: Träningsverk Väldigt lite som pat minns vid återbesöket. ”Tung över levern” Går att ”blanda” Gammaglobulin Rolf Jungnelius

15 Hepatit B (Engerix, Hbvax pro)
Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Tre doser månader, dagar* * rek en boster efter 12 mån Titer mer än 10 IU/ml => livslångt skydd Virus som påverkar Levern. Blod och sexuellt överförd smitta. Utrymme för ”spelrum” Tre sprutor ger fullgott skydd. Rolf Jungnelius

16 Hepatit A och B (Twinrix)
Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Tre doser månader, ( dagar + boster efter 12 mån ingen nödvändighet) Ambirix (barn 1-15 år, 2 doser) Studier: triggar varandra=< bättre effekt, men marginellt. Snabbvaccination onödigt dyr Rolf Jungnelius

17 Fallbeskrivning Två kvinnor 21 år Thailand rundresa 3 mån (ospec vart)
Backpackers Tidigare friska, 0 resevacc tidigare Avresa 10 februari Avresa 31 mars Har grundskydd. Havrix ja före hepatit B Tyfoid tveksamt Jap B – Myggmedel Malaria- Myggmedel, myggnät Dukoral nej Rolf Jungnelius

18 Tyfoidfeber (Typhim, Typherix, Vivotif)
Samma dos till barn>2år och vuxna 0,5 ml i.m. Skyddseffekt 3år Vivotif Kapslar 3 st under 5 dagar Skyddseffekt 1år (3 år i endemiskt område) Till vilka – indiska kontinenten Salmonellaart som ger feber. Pakistan, Afganistan, Indien Rolf Jungnelius

19 Japansk encefalit Förekommer i Sydostasien
25 svenska fall bland utlandsstationerade och resenärer , bland dessa hög andel med sequelae eller mors Rolf Jungnelius

20 Japansk encefalit Ixario 2 doser 0,5 ml i.m. med 4 v intervall
Ej till barn < 18 år, dk annorlunda Skyddseffekt som tid vaccin (serokonv) Till vilka – flertal nätter primitivt boende landsbygd, årstidsvariation Kostnad – ca 900 per dos Myggburen smitta Mindre risk än man tror Rolf Jungnelius

21 Gula febern 200.000 fall/år med ca 30.000 dödsfall
Inkubationstid dygn Två fasigt - feber, myalgi, hv, kräkningar Förbättring efter dgr 15 % återinsj. inom 24 timmar med leversvikt, blödningar, njursvikt – 50 % mortalitet Rolf Jungnelius

22 Gula febern (Stamaril)
Barn> 1år och vuxna 0,5 ml i.m. Levande vaccin, beakta BCG, MMR Skyddseffekt 10 år Görs på mottagningar med tillstånd. Till vilka – mindre ofta medicinsk ind, passage över gränser Myggburen smitta Infektionsmottagningen. Läkargruppen Passera gränser Rolf Jungnelius

23 Malariprofylax Myggmedel, myggnät alltid innan tabl
Malarone – enklast men dyrt om över 3 veckor Lariam – mkt frågor kring bv, testa innan dvs ta tabl med start 3 v innan avresa och byt om kvarstående bv Myggburen smitta Lariam – försiktighet vid Malarone eg ej mer än 28 dagar Rolf Jungnelius

24 Malaria - profylax Medikamentell profylax:
Meflokin (Lariam®) biverkningsbelastat Atovaquone + proguanil (Malarone®) dyrt Doxycyklin (Doxyferm®) fotosensibilisering Rolf Jungnelius

25 Tuberkulos Indikationer för BCG-vaccination
Barn – riskmiljö, släkt i ”Tbc-land” Vistelse mer än flera månader i länder med hög prevalens och där man lever nära inhemsk befolkning Ovaccinerad sjukvårdpersonal Personer över 6 mån skall tuberkulintestas (PPD) före BCG-vaccinering Rolf Jungnelius

26 Denguefeber 50 – 100 milj fall årligen i världen
DHF (Dengue Haemorragisk Feber) Fra barn och tonåringar som haft denguefeber tidigare Ca fall/år med 10 % mortalitet Vaccin under utveckling Rolf Jungnelius

27 Turistdiarré - etiologi
Bakterier ETEC Salmonella Shigella Campylobakter (Kolera) Protozoer Giardia Amöba Rolf Jungnelius

28 Dukoral- Turistdiarre
”Överreklamerat i Reserådet” Två doser med minst 1½ veckas mellanrum och helst en vecka innan avresa. Skyddseffekt 3-6 mån, (max 60% ETEC) Boster inom 5år => 1 dos Till vilka – Egypten, Indien och Mexico Omeprazol Koleraeffekt – två veckor mellan doserna. (Barn tre doser) Max 6 veckor mellan doserna Koleraskydd i 2 år Mexico, Egypten och Indien och folk med känslig mage Rolf Jungnelius

29 Rabies 6-7 % av lösgående hundar i Thailand har rabies
10 % av skolbarn i Thailand har fått postexpositionsprofylax. Studie av Thailandsturister med i genomsnitt 17 dagars vistelse Biten av hund st (1,3%) Slickad av hund st (8,9%) Risk för smitta Slickning på intakt hud 0,1% Penetrerande bett 15 % Rolf Jungnelius

30 Rabies Preexposition Tre doser. dag 0,7,21 ges personer som kommer att leva långt från sjukvård och/eller barn. Postexposition dag 0,3,7,14,28 (samtidigt med Immunglobulin) 1 fall år flicka smittad i Thailand 1 fall fotograf slickad i ansiktet av hund i Indien Rolf Jungnelius

31 Maskinfektioner Kutan larva migrans Ankylostoma braziliensis
hundens hakmask Bilharzia Schistosomiasis bada i sötvatten Rolf Jungnelius

32 Vaccinationer och gravida
Inte ge MMR, Varilrix Onödiga TBE och HIB Vid stor smittrisk BCG, GF, (Jap B), Tyfoid Inga problem Polio, Difteri, Tetanus, Dukoral, Hepatit A + B Rolf Jungnelius

33 TBE Dos till vuxna 0,5 ml och barn 0,25 ml
< 60 år 2 doser 1:a året med 4 v. mellanrum, 2:a året 3:e dosen, därefter vart 5:e år > 60 år 3 doser 1:a året 0,1 och därefter vart 3:e år Rolf Jungnelius

34 Vacciner på hemmaplan Varilrix - två doser med 4v. mellanrum
Pneumokock – två doser 5-8 års intervall sedan inget mer Rolf Jungnelius

35 Fall 1 Kurt, 53 år skall åka på charterresa 2 veckor till Gambia
Typ av resa (STD) Grundskydd Hep A Malaria om resa in landet + övernattning September mer frikostig pga fler mygg Sex info Rolf Jungnelius

36 Fall 2 Linda 26 år skall till Sydostasien, 3 veckor i Thailand, därefter Kambodja 2 veckor, Malaysia inklusive Borneo 4 veckor och avslutar på Bali 1 vecka Grundskydd finns Hep A + B Jap B om landsbygd = summera Malaria – Borneo, kust - inland Nät Rolf Jungnelius

37 Fall 3 Ulrik 34 år skall åka till Sydamerika, planerar att starta i Brasilien 3 veckor även Amazonas, sedan till Argentina och Peru 2 resp 3 veckor och avslutar med Ecuadors kust 2 veckor Grundskydd Hep A (B) GF Nät Malaria - Amazonas enkla övernattningar? Rolf Jungnelius

38 Fall 4 Karl 70 år har kärlkramp åker med sin dotter Berit, 45 år som äter Inside. Ska åka till Kenya 2 veckor, 1 vecka safari och 1 vecka vid kusten med bad. Grundskydd Inom Kenya Ej GF, Zanzibar ger GF Hep A Malaria tabl ev inte på safari del Nät i resan ? Rolf Jungnelius

39 Fall 5 Martin, 46 år, ska resa till Indien 9 veckor. Han ska resa runt i landet under enkla förhållanden. Martin har ulcerös colit, senaste skovet för 3 år sedan. Grundskydd – Polio Hep A + B Tyfoid Dukoral Jap B ? Nät Malaria om nordöst Egen beh Ciproxin 500 mg x 2 x 3? Rolf Jungnelius

40 Fall 6 Erika, 30 år, skall arbeta 6 månader på sjukhus i Centralafrikanska Republiken. Hon är sedan tidigare frisk. Grundskydd polio Hepatit A+B BCG Tyfoid GF Ev meningokock Dukoral kolera Malaria testa Lariam Rolf Jungnelius

41 Fall 7 Ett par i 60-årsåldern åker till Sydafrika
Fall 7 Ett par i 60-årsåldern åker till Sydafrika. Planen är Johannesburg och till Krugerparken (3 nätter), borta i 2 v. Har grundskydd och åker 5 feb.                                                                                                Rolf Jungnelius

42 Fall 8 Familj med 2 barn (6 år och 11 mån) som vill resa till Sharm El Sheik med bra hotell och ”all inclusive” i 2 veckor.                                                                                                                      Rolf Jungnelius


Ladda ner ppt "Vaccinationer och risker vid utlandsresa"

Liknande presentationer


Google-annonser