Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Rolf Jungnelius Ingrid Andersson 2011-09-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Rolf Jungnelius Ingrid Andersson 2011-09-22."— Presentationens avskrift:

1 Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Rolf Jungnelius Ingrid Andersson 2011-09-22

2 Rolf Jungnelius

3 Risk med resa – vad händer 50 % hjärt-kärlsjukdom 50 % hjärt-kärlsjukdom 25 % trafik och olyckor 25 % trafik och olyckor < 1 % infektionssjukdomar < 1 % infektionssjukdomar

4 Rolf Jungnelius Dödsfall i trafiken Per 10.000 bilar Guatemala50 Peru40 Mexico25 USA 3 Per 100 milj bilkilometer Egypten44 Turkiet13 Spanien 4 Sverige 0.8

5 Rolf Jungnelius Infektionssjukdomar - global statistik  Tuberkulos - c:a 1/3 av jordens befolkning är infekterad, 40 milj sjuka, 2 - 3 milj dör årligen  HIV c:a 33 miljoner, 2007 dog ca 3 milj  Malaria - c:a 400 milj/år, 1 milj dödsfall  Hepatit B c:a 350 milj kroniska bärare  Bilharzia (snäckfeber) c:a 200 milj

6 Rolf Jungnelius Polio  Viruset finns i tarmen hos asymtomatiska bärare – sprids via förorenat vatten  Ger upphov till pareser  Vaccin:1. Oralt levande försvagat 2. Parenteralt avdödat

7 Rolf Jungnelius Grundskydd – Polio Fyra sprutor ger ett tillräckligt skydd Fyra sprutor ger ett tillräckligt skydd Påfyllnad till personer födda före 1960 Påfyllnad till personer födda före 1960 Resa till delar av Afrika och Indiska kontinenten Resa till delar av Afrika och Indiska kontinenten WHO-mål att polio skall vara utrotat innan 2010 och det gick ju inte WHO-mål att polio skall vara utrotat innan 2010 och det gick ju inte

8 Rolf Jungnelius Grundskydd – Stelkramp, Difteri Fyra sprutor ger åtminstone skydd i 20 år. Fyra sprutor ger åtminstone skydd i 20 år. Grundimmunisering enligt rådande schema Grundimmunisering enligt rådande schema Påfyllnad - vi ger Boostrix (Difteri, Tetetanus o Pertussis) håller ytterligare 20 år Påfyllnad - vi ger Boostrix (Difteri, Tetetanus o Pertussis) håller ytterligare 20 år

9 Mässling Fall i 35 länder i Europa Fall i 35 länder i Europa Till aug 2011, antal fall 11 146 Till aug 2011, antal fall 11 146 Inkubationstid ca 10 dagar Inkubationstid ca 10 dagar Feber, snuva, hosta, utslag (gommen) och irritation ögon Feber, snuva, hosta, utslag (gommen) och irritation ögon Rolf Jungnelius

10 Mässling MPR, MMR MPR, MMR Vacc 12-18 mån och Vacc 12-18 mån och Om vacc < 12 mån, ge ordinarie dos 18 mån Om vacc < 12 mån, ge ordinarie dos 18 mån Ej ge barn under 9 mån Ej ge barn under 9 mån För ovacc. 2 doser med minst 28 dagars mellanrum För ovacc. 2 doser med minst 28 dagars mellanrum Rolf Jungnelius

11 Mässling personer födda före 1960 – ingen vacc personer födda före 1960 – ingen vacc 1960-1981 1960-1981  ej säker på immunitet – ge 1 dos  aldrig fått nåt – ge 2 doser efter 1981 = är vaccinerade efter 1981 = är vaccinerade få biverkningar trots flera doser få biverkningar trots flera doser Rolf Jungnelius

12 Fall Ett äldre par runt 70 år. Inga resor tid. Ett äldre par runt 70 år. Inga resor tid. Han har gjort militärtjänst Han har gjort militärtjänst Han äter Losec Han äter Losec Hon frisk men orolig för resan Hon frisk men orolig för resan Natal i Brasilien två veckor, inga längre utflykter Natal i Brasilien två veckor, inga längre utflykter Hur göra med grundskydd mm? Hur göra med grundskydd mm?

13 Rolf Jungnelius Hepatit A  100 – 150 fall/år i Sverige  Seroprevalens hos svenskar sjunker födda 1920 – 2925 % födda 1960 – 692,3 %  Risk för resenärer Medelhavsområdet1/57.000 Nordafrika1/500 Tropiska Afrika1/100

14 Rolf Jungnelius Hepatit A (Havrix, Epaxal) Vuxendos: 1ml. i.m. Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Två doser. Andra tidigast efter 6-12 mån. Två doser. Andra tidigast efter 6-12 mån. Två doser alltid två doser Två doser alltid två doser Första sprutan ger skydd direkt Första sprutan ger skydd direkt Andra sprutan ger skydd livet ut Andra sprutan ger skydd livet ut

15 Rolf Jungnelius Hepatit B (Engerix, Hbvax pro) Vuxendos: 1ml. i.m. Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Tre doser 0-1-6 månader, 0-7-21 dagar* * rek en boster efter 12 mån Tre doser 0-1-6 månader, 0-7-21 dagar* * rek en boster efter 12 mån Titer mer än 10 IU/ml => livslångt skydd Titer mer än 10 IU/ml => livslångt skydd

16 Rolf Jungnelius Hepatit A och B (Twinrix) Vuxendos: 1ml. i.m. Vuxendos: 1ml. i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Barndos 1-15 år: 0,5 ml i.m. Tre doser 0-1-6 månader, (0-7-21-dagar + boster efter 12 mån ingen nödvändighet) Tre doser 0-1-6 månader, (0-7-21-dagar + boster efter 12 mån ingen nödvändighet) Ambirix (barn 1-15 år, 2 doser) Ambirix (barn 1-15 år, 2 doser)

17 Rolf Jungnelius Fallbeskrivning Två kvinnor 21 år Två kvinnor 21 år Thailand rundresa 3 mån (ospec vart) Thailand rundresa 3 mån (ospec vart) Backpackers Backpackers Tidigare friska, 0 resevacc tidigare Tidigare friska, 0 resevacc tidigare Avresa 10 februari Avresa 10 februari Avresa 31 mars Avresa 31 mars

18 Rolf Jungnelius Tyfoidfeber (Typhim, Typherix, Vivotif) Samma dos till barn>2år och vuxna 0,5 ml i.m. Samma dos till barn>2år och vuxna 0,5 ml i.m. Skyddseffekt 3år Skyddseffekt 3år Vivotif Kapslar 3 st under 5 dagar Vivotif Kapslar 3 st under 5 dagar Skyddseffekt 1år (3 år i endemiskt område) Skyddseffekt 1år (3 år i endemiskt område) Till vilka – indiska kontinenten Till vilka – indiska kontinenten

19 Rolf Jungnelius Japansk encefalit Förekommer i Sydostasien Förekommer i Sydostasien 25 svenska fall bland utlandsstationerade och resenärer 1978 - 1991, bland dessa hög andel med sequelae eller mors 25 svenska fall bland utlandsstationerade och resenärer 1978 - 1991, bland dessa hög andel med sequelae eller mors

20 Rolf Jungnelius Japansk encefalit Ixario Ixario 2 doser 0,5 ml i.m. med 4 v intervall 2 doser 0,5 ml i.m. med 4 v intervall Ej till barn < 18 år, dk annorlunda Ej till barn < 18 år, dk annorlunda Skyddseffekt som tid vaccin (serokonv) Skyddseffekt som tid vaccin (serokonv) Till vilka – flertal nätter primitivt boende landsbygd, årstidsvariation Till vilka – flertal nätter primitivt boende landsbygd, årstidsvariation Kostnad – ca 900 per dos Kostnad – ca 900 per dos

21 Rolf Jungnelius Gula febern  200.000 fall/år med ca 30.000 dödsfall  Inkubationstid 3 - 6 dygn  Två fasigt - feber, myalgi, hv, kräkningar  Förbättring efter 3 - 4 dgr  15 % återinsj. inom 24 timmar med leversvikt, blödningar, njursvikt – 50 % mortalitet

22 Rolf Jungnelius Gula febern (Stamaril) Barn> 1år och vuxna 0,5 ml i.m. Barn> 1år och vuxna 0,5 ml i.m. Levande vaccin, beakta BCG, MMR Levande vaccin, beakta BCG, MMR Skyddseffekt 10 år Skyddseffekt 10 år Görs på mottagningar med tillstånd. Görs på mottagningar med tillstånd. Till vilka – mindre ofta medicinsk ind, passage över gränser Till vilka – mindre ofta medicinsk ind, passage över gränser

23 Rolf Jungnelius Malariprofylax Myggmedel, myggnät alltid innan tabl Myggmedel, myggnät alltid innan tabl Malarone – enklast men dyrt om över 3 veckor Malarone – enklast men dyrt om över 3 veckor Lariam – mkt frågor kring bv, testa innan dvs ta tabl med start 3 v innan avresa och byt om kvarstående bv Lariam – mkt frågor kring bv, testa innan dvs ta tabl med start 3 v innan avresa och byt om kvarstående bv

24 Rolf Jungnelius Malaria - profylax Medikamentell profylax: Meflokin (Lariam ® ) biverkningsbelastat Atovaquone + proguanil (Malarone ® ) dyrt Doxycyklin (Doxyferm ® ) fotosensibilisering

25 Rolf Jungnelius Tuberkulos Indikationer för BCG-vaccination Barn – riskmiljö, släkt i ”Tbc-land” Vistelse mer än flera månader i länder med hög prevalens och där man lever nära inhemsk befolkning Ovaccinerad sjukvårdpersonal Personer över 6 mån skall tuberkulintestas (PPD) före BCG-vaccinering

26 Rolf Jungnelius Denguefeber 50 – 100 milj fall årligen i världen DHF (Dengue Haemorragisk Feber) Fra barn och tonåringar som haft denguefeber tidigare Ca 400.000 fall/år med 10 % mortalitet Vaccin under utveckling

27 Rolf Jungnelius Turistdiarré - etiologi BakterierETEC Salmonella Shigella Campylobakter (Kolera) ProtozoerGiardia Amöba

28 Rolf Jungnelius Dukoral- Turistdiarre ”Överreklamerat i Reserådet” ”Överreklamerat i Reserådet” Två doser med minst 1½ veckas mellanrum och helst en vecka innan avresa. Två doser med minst 1½ veckas mellanrum och helst en vecka innan avresa. Skyddseffekt 3-6 mån, (max 60% ETEC) Skyddseffekt 3-6 mån, (max 60% ETEC) Boster inom 5år => 1 dos Boster inom 5år => 1 dos Till vilka – Egypten, Indien och Mexico Till vilka – Egypten, Indien och Mexico Omeprazol Omeprazol

29 Rolf Jungnelius Rabies 6-7 % av lösgående hundar i Thailand har rabies6-7 % av lösgående hundar i Thailand har rabies 10 % av skolbarn i Thailand har fått postexpositionsprofylax.10 % av skolbarn i Thailand har fått postexpositionsprofylax. Studie av 1.882 Thailandsturister med i genomsnitt 17 dagars vistelseStudie av 1.882 Thailandsturister med i genomsnitt 17 dagars vistelse Biten av hund 24 st (1,3%) Slickad av hund167 st (8,9%) Risk för smittaRisk för smitta Slickning på intakt hud 0,1% Penetrerande bett 15 %

30 Rolf Jungnelius Rabies Preexposition Tre doser. dag 0,7,21 ges personer som kommer att leva långt från sjukvård och/eller barn. Preexposition Tre doser. dag 0,7,21 ges personer som kommer att leva långt från sjukvård och/eller barn. Postexposition dag 0,3,7,14,28 (samtidigt med Immunglobulin) Postexposition dag 0,3,7,14,28 (samtidigt med Immunglobulin) 1 fall år 2000 - flicka smittad i Thailand 1 fall år 2000 - flicka smittad i Thailand 1 fall 1975 - fotograf slickad i ansiktet av hund i Indien 1 fall 1975 - fotograf slickad i ansiktet av hund i Indien

31 Rolf Jungnelius Maskinfektioner  Kutan larva migrans Ankylostoma braziliensis hundens hakmask  Bilharzia Schistosomiasis bada i sötvatten

32 Rolf Jungnelius Vaccinationer och gravida Inte ge MMR, Varilrix Inte ge MMR, Varilrix Onödiga TBE och HIB Onödiga TBE och HIB Vid stor smittrisk BCG, GF, (Jap B), Tyfoid Vid stor smittrisk BCG, GF, (Jap B), Tyfoid Inga problem Polio, Difteri, Tetanus, Dukoral, Hepatit A + B Inga problem Polio, Difteri, Tetanus, Dukoral, Hepatit A + B

33 Rolf Jungnelius TBE Dos till vuxna 0,5 ml och barn 0,25 ml Dos till vuxna 0,5 ml och barn 0,25 ml < 60 år 2 doser 1:a året med 4 v. mellanrum, 2:a året 3:e dosen, därefter vart 5:e år < 60 år 2 doser 1:a året med 4 v. mellanrum, 2:a året 3:e dosen, därefter vart 5:e år > 60 år 3 doser 1:a året 0,1 och därefter vart 3:e år > 60 år 3 doser 1:a året 0,1 och därefter vart 3:e år

34 Rolf Jungnelius Vacciner på hemmaplan Varilrix - två doser med 4v. mellanrum Varilrix - två doser med 4v. mellanrum Pneumokock – två doser 5-8 års intervall sedan inget mer Pneumokock – två doser 5-8 års intervall sedan inget mer

35 Rolf Jungnelius Fall 1 Kurt, 53 år skall åka på charterresa 2 veckor till Gambia

36 Rolf Jungnelius Fall 2 Linda 26 år skall till Sydostasien, 3 veckor i Thailand, därefter Kambodja 2 veckor, Malaysia inklusive Borneo 4 veckor och avslutar på Bali 1 vecka

37 Rolf Jungnelius Fall 3 Ulrik 34 år skall åka till Sydamerika, planerar att starta i Brasilien 3 veckor även Amazonas, sedan till Argentina och Peru 2 resp 3 veckor och avslutar med Ecuadors kust 2 veckor

38 Rolf Jungnelius Fall 4 Karl 70 år har kärlkramp åker med sin dotter Berit, 45 år som äter Inside. Ska åka till Kenya 2 veckor, 1 vecka safari och 1 vecka vid kusten med bad.

39 Rolf Jungnelius Fall 5 Martin, 46 år, ska resa till Indien 9 veckor. Han ska resa runt i landet under enkla förhållanden. Martin har ulcerös colit, senaste skovet för 3 år sedan.

40 Rolf Jungnelius Fall 6 Erika, 30 år, skall arbeta 6 månader på sjukhus i Centralafrikanska Republiken. Hon är sedan tidigare frisk.

41 Rolf Jungnelius Fall 7 Ett par i 60-årsåldern åker till Sydafrika. Planen är Johannesburg och till Krugerparken (3 nätter), borta i 2 v. Har grundskydd och åker 5 feb.

42 Rolf Jungnelius Fall 8 Familj med 2 barn (6 år och 11 mån) som vill resa till Sharm El Sheik med bra hotell och ”all inclusive” i 2 veckor.


Ladda ner ppt "Rolf Jungnelius Resemedicin Vaccinationer och risker vid utlandsresa Rolf Jungnelius Ingrid Andersson 2011-09-22."

Liknande presentationer


Google-annonser