Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapporterade samordnings- möten Med frågeställning om upprättande av SIP Januari -september 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapporterade samordnings- möten Med frågeställning om upprättande av SIP Januari -september 2014."— Presentationens avskrift:

1 Rapporterade samordnings- möten Med frågeställning om upprättande av SIP Januari -september 2014

2 okt 20138 nov 201326 jan 201410 21 24 (2) 28 30 (2) 31 (3) feb 20147 14 21 (3) 24 28 (5) mar 201410 14 20 21 (3) 31 apr 20141 10 11 (2) 14 15 24 29 (2) maj 20148 9 (2) 15 16 (2) 19 23 (3) 28 jun 20142 12 16 53 registrerade möten. Datum för mötet:

3 BVC00 % Ungdomsmottagningen00 % Förskola1528 % Kommunala omsorgen00 % BUP611 % Barn- och familjehälsan59 % Grundskolan/grundsärskolan48 % Socialtjänsten, SoF1223 % Barn- och ungdomshabiliteringen 1019 % Mödrahälsovård00 % Gymnasium/gymnasiesärskola00 % Barn- och ungdomssjukvården00 % Elevhälsan00 % Hälsocentralen, utöver BVC samt Barn- och familjehälsan 00 % Förälder eller annan närstående24 % Initiativtagare

4 Samordning4075 % Konsultation36 % Uppföljning1223 % Övriga48 % Syftet med mötet

5 04075 % 1815 % 259 % 300 % 400 % 500 % Har SIP upprättats för detta barn tidigare i år? (antal)

6 Barnets kön och ålder Hudiksvalls kommun5196 % Nordanstigs kommun24 % Barnets boendekommun

7 Ledsen59 % Utvecklingsstörning36 % Utsatts för trauma12 % Tänker och kommunicerar annorlunda (autismspektrumstörning och Aspergers syndrom) 2038 % Lever i en utsatt situation611 % Koncentrationssvårigheter (Ex ADHD)1019 % Orolig1121 % Begynnande psykos eller bipolär sjukdom00 % Risk för - eller pågående missbruk00 % Annat2547 % Barnets problematik

8 Barnets delaktighet Kommentarer: Bra att "barnet" fått lämna synpunkter och tillfrågats för ökad medvetenhet. Barnet var med på mötet delaktig genom vårdnadshavare Förälder för barnets talan Barnet är för litet genom vårdnadshavare Ungdomen vill ej delta. Har lämnat samtycke till mötet48 % Har varit delaktig i planeringen eller fått möjlighet att lämna synpunkter på annat sätt. 1325 % Medverkar vid mötet48 % Ej delaktig3260 %

9 Vårdnadshavare 1 Har lämnat samtycke till mötet1325 % Har varit delaktig i planeringen 59 % Medverkar vid mötet3464 % Givits möjlighet att lämna synpunkter på annat sätt 12 % Har lämnat samtycke till mötet1630 % Har varit delaktig i planeringen 713 % Medverkar vid mötet1936 % Givits möjlighet att lämna synpunkter på annat sätt 611 % Ej aktuellt. Vårdnadshavare 1 har enskild vårdnad 59 % Vårdnadshavare 2

10 Har SIP upprättats vid detta möte? Har SIP upprättats vid ett tidigare möte?

11 Finns ansvariga för insatserna? Finns mål för de planerade insatserna? Finns planerad uppföljning? Hur uppfylls kriterierna för SIP?: Samordnaransvar: 4 SIP saknar samordnare. Sammanställning av verksamheter med samordnaransvar se ppt ”Uppföljning aug ÖK…”

12 Har målen för insatserna nåtts? (1=i låg grad, 5= i hög grad)

13 Verksamheter som är ansvariga för insatser: BVC48 % Ungdomsmottagningen00 % Förskola1732 % Kommunala omsorgen48 % BUP1223 % Barn- och familjehälsan917 % Grundskolan/grundsärskolan2853 % Socialtjänsten, SoF2140 % Barn- och ungdomshabiliteringen 2038 % Mödrahälsovård00 % Gymnasium/gymnasiesärskola12 % Barn- och ungdomssjukvården48 % Elevhälsan1528 % Övriga59 %


Ladda ner ppt "Rapporterade samordnings- möten Med frågeställning om upprättande av SIP Januari -september 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser