Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflexiva pronomen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflexiva pronomen."— Presentationens avskrift:

1 Reflexiva pronomen

2 Reflexiva pronomen Sådana pronomen som slutar på –self eller –selves kallas reflexiva därför att de syftar på subjektet i satsen Singularis Pluralis myself mig/själv/ yourself dig/själv/ himself herself sig/själv/ itself oneself ourselves oss/själva/ yourselves er/själva/ themselves sig/själva/

3 Några vanliga verb som används reflexivt är
enjoy oneself ha roligt amuse oneself roa sig defend oneself försvara sig help oneself to sth ta för sig av ngt prepare (oneself) förbereda sig wash (oneself) tvätta sig dress (oneself) klä på sig cut oneself skära sig hurt oneself skada sig introduce oneself presentera sig repeat itself upprepa sig

4 Det reflexiva pronominet är obetonat i följande exempel
I hurt myself when I slipped. He introduced himself to his neighbours. History often repeats itself. The boy cut himself. It is not always easy to amuse oneself on holiday. One cannot always defend oneself.

5 Med betydelsen ”själv, själva”
Formerna på –self, -selves används ibland i betydelsen ”själv” och är då betonade I have never been there myself. Do it yourself! We built the pool ourselves. She made the cake all by herself. Märk! by oneself = on one’s own på egen hand, ensam

6 Med betydelsen ”mig själv” o.s.v.
Efter prepositioner kan reflexiva pronomen användas i betydelsen ”mig själv, dig själv” o.s.v. You must learn to take care of yourselves. I can only speak for myself. He spoke to himself. Efter prepositioner som anger plats (behind, beside, between, in front of, at, etc. används dock objektsformen (me, you, him etc). Detta gäller när prepositionen är betonad. They saw him walk in front of them. I have no cash on me. She put her suitcase beside her on the seat.

7 John was beside himself with joy when he found out he had won.
Om prepositionen inte anger plats eller om den är obetonad används reflexivt pronomen John was beside himself with joy when he found out he had won. John blev utom sig av glädje då han fick reda på att han vunnit. Between ourselves, isn’t he a bit weird? Oss emellan, är han inte lite konstig? I can look after myself. Jag kan ta hand om mig själv.

8 Med betydelsen ”själv, själva, självaste”
We saw the King himself outside the theatre. Vi såg självaste kungen utanför teatern. The doctor himself opened the door/He opened it himself. Läkaren själv öppnade dörren. I liked the ring itself but not the diamond. Jag tyckte om själva ringen men inte diamanten. His parents live in Edinburgh itself. Hans föräldrar bor i själva Edinburgh (inte i någon förort)

9 Reflexiva verb i svenskan men inte i engelskan
marry gifta sig divorce skilja sig worry oroa sig learn lära sig move röra sig feel känna sig approach närma sig sit down sätta sig lie down lägga sig turn svänga sig put on ta på sig take off ta av sig behave uppföra sig prove visa sig vara complain of beklaga sig över m.fl.

10 Exempel She married him last summer. They could hardly move.
We had to learn a lot. She felt unhappy about the situation. Don’t worry too much! Don’t put on that hat again! Take off those awful shoes! It proved to be more difficult than expected. We turned around and started walking. He behaved well in class. OBS! I uppmaningar utan adverb – Behave yourself(-selves)!

11 Övning De roade sig på partyt. They amused themselves at the party.
Mary själv såg olyckan. Mary herself saw the accident. Jag känner mig så lycklig. I feel so happy. Du måste lära dig att uppföra dig. You must learn to behave. Stäng dörren bakom dig! Shut the door behind you! Vi bakade kakan helt själva. We made the cake all by ourselves.

12 Den gamla damen försvarade sig när hon attackerades.
The old lady defended herself when she was attacked. Det tog länge för henne att klä på sig. It took her a long time to dress herself. (dress oneself – något som kräver lite ansträngning, omsorg) Han rakar sig, tvättar sig och klär på sig på fem minuter. He shaves, washes and dresses in five minutes. Vi har aldrig varit i Turkiet själva. We have never been in Turkey ourselves. Mannen rörde sig långsamt och sedan satte han sig ner. The man moved slowly and then he sat down. Ta för er av kaffet! Please help yourselves to some coffee! Uppför er ungar! Behave yourselves, kids!


Ladda ner ppt "Reflexiva pronomen."

Liknande presentationer


Google-annonser