Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT, AS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT, AS"— Presentationens avskrift:

1 WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT, AS
Relativa pronomen WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT, AS

2 The girl who has got a red sweater, is called Lisa.
På svenska översätts dessa med som, vilken, vilket, vilka, vars, det som The girl who has got a red sweater, is called Lisa. Flickan som har en röd tröja, heter Lisa. The car was very expensive, which upset Mum. Bilen var mycket dyr, vilket upprörde mamma. We helped the man, whose car had run out of petrol. Vi hjälpte mannen, vars bil hade blivit utan bensin. What I like about you, is your sense of humour. Det som jag gillar med dig är din humor.

3 WHO syftar på människor The girl who is standing there is my sister.
Whom är objektsform av who och måste användas efter en preposition The person who(m) they gave the job (to), left after two weeks. This is the woman, to whom we sold our car. The teacher, from whom we got the task, is new in school.

4 WHOSE är genitivformen (=ägaren) och syftar på både människor, saker och djur The boy whose bike is blue, is my brother. The car whose doors are red, is very cheap. The cat whose tail is the longest, is called Timmy. Det är också möjligt att använda en genitivform - ”of which” The car, the doors of which are red, is very cheap.

5 WHICH The car which is blue, is mine.
syftar på saker, djur och företeelser syftar på en hel sats The car which is blue, is mine. This is the dog which bit me. She shouted at me, which annoyed me.

6 THAT syftar på både människor och saker men kan aldrig stå efter
ett kommatecken The man that bought my car was actually my uncle. The film that I watched yesterday was really good. används alltid efter följande ord: all, much, little, the first, the last, the only, ord som slutar på –thing samt efter superlativformer All that I told you is true. I know something that you don’t know. She is the most beautiful girl that I have ever seen.

7 Nödvändiga - icke nödvändiga bisatser
Det finns två slag av relativa bisatser a) nödvändiga relativa bisatser - bisatser utan vilka betydelsen bli oklar - en nödvändig relativ bisats har aldrig kommatecken framför - de flesta bisatser är nödvändiga The man who saw the accident, called the police. The book that we are reading now, is called Animal Farm.

8 b) icke nödvändiga relativa bisatser
- ger tilläggsinformation om korrelatet, men kan lämnas bort utan att satsen blir lidande - skiljs åt från huvudsatsen med kommatecken - vanligare i litterär stil - i den här typen av bisatser kan who, whose,whom och which användas (men inte that) The stolen painting, which was painted in the 1920s, was really valuable.

9 AS betyder ”som” och räknas också som relativpronomen
WHAT betyder ”det som” AS betyder ”som” och räknas också som relativpronomen What I just told you is a secret. He reads the same books as I do.

10 Bortlämnat relativt pronomen
Relativa pronominet kan många gånger utelämnas. Samma regler gäller som för svenskan d.v.s. Om korrelatet (det ord relativa pronominet syftar på) är subjekt i satsen, måste det finnas med The student that has a blue bag is new here. Om korrelatet är objekt i satsen kan det lämnas bort The person (-) they were looking for, was the thief.

11 Övning Bilen som jag köpte är svart.
The car which/that/- I bought is black Flickan som sålde den är min kusin. The girl who/that sold it is my cousin. Jag gillar huset vars dörr är blå. I like the house whose door is blue. Jag klarade körkortet vilket förvånade min bror. I passed my driving test, which surprised my brother. Restaurangen som jag nämnde är alltför dyr. The restaurant which/that/- I mentioned is too expensive.

12 Det här är inte det som jag bad om.
This is not what I asked for. Jag tittar på samma filmer som min mamma. I watch the same movies as my mother. Det här är den bästa bok jag någonsin läst. This is the best book that/-I have ever read. Pojken som jag gav leksaken åt heter Jake. The boy who(m)/that/- I gave the toy to, is called Jake. Ingenting som han berättade var nytt för mig. Nothing that he told me, was new to me.

13 Övningar från nätet Övning 1 Övning 2 Övning 3


Ladda ner ppt "WHO, WHICH, THAT, WHOSE, WHAT, AS"

Liknande presentationer


Google-annonser