Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genitiv Talar om vem som har eller äger något

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genitiv Talar om vem som har eller äger något"— Presentationens avskrift:

1 Genitiv Talar om vem som har eller äger något
Genitiv Talar om vem som har eller äger något. I svenskan slutar genitiv på -s. I engelskan finns några olika sätt att uttrycka genitiv Om substantivet redan slutar på -s(el. annat väsljudlägger man oftast bara till apostrof (s') Chris' parents Alex' car I plural används oftast s+apostrof (s') the girls' bikes in ten years' time Ibland framförallt om saker används of-genitiv In end of the film The title of the book The owner of the house The driver of the car

2 Hjälpverb Have/has Verbet har heter på engelska have eller has
I have(I've) You have(you've) he has(he's) she has(she's) it has(it's) we have(we've) you have(you've) they have(they've) Nekande med not: I haven't(have not) got any money left= Jag har inga pengar kvar. She hasn't(has not) done anything wrong= Hon har inte gjort nåt fel.

3 Be (presens) Am/are/is I am (I'm) you are(you're) he is(he's)
she is (she's) it is (it's) we are(we're) they are(they're) isn't, aren't

4 (preteritum) I was you were he was she was it was we were they were

5 Do/does I do you do he does she does it does we do they do

6 There/it There Det är/det finns There is a new girl in our class
There are many pupils in this school. It det är(väder, tid, avstånd) It's snowing Skillnader- exempel it's time for coffe = Det är tid(dags )för kaffe. There's time for coffe = Det finns(vi har) tid för kaffe.

7 Några viktiga adverb: Then(har olika betydelser i engelskan) 1. Sedan ,därefter First we went shopping and then we saw a film. - Först gick vi och handlade och sedan såg vi en film. 2. då, på den tiden. We lived in New York then. - Vi bodde i New York på den tiden 3. då, i så fall. If you don't like it, then say so. - Om du inte gillar det så säg det då. OBS! då= när använd when på engelska. I started playing the piano when I was five. Jag började spela pian då/när jag var fem. Than= än You are older than me= Du är äldre än mig.

8 Far-long far= "långt" och används om avstånd long= "länge" och används om tid. OBS! Long kan användas både om avstånd och tid Ex. I haven't heard from her in a very long time. It's a long way home. first - at first First= först, för första gången. I first met Anna in Junior high. At first= först, i början, till en början. (följs ofta av ...men sedan(but then)) At first I didn't understand anything, but then I knew exactly what she meant.

9 There- where There= "där"= där borta;dit Put the chair there= ställ stolen där (borta) Let´s go there tomorrow= Vi kan väl gå dit i morgon. Where= "där"= i vilken(vilket/vilka), på vilken plats osv. This is the house where I live= Det här är huset där(i vilket) jag bor. England is one of the countries where they drive on the left= England är ett av länderna där de kör på vänster sida. Still-yet Still= "fortfarande", "än", "ännu". Det används om något som ännu pågår. Do you still live in London?= Bor du fortfarande(ännu) i London? yet= "än", "ännu". det används om något som ännu inte hänt. I haven't mailed her yet.= Jag har inte mailat henne ännu.

10 Prepositioner Prepostioner uttrycker oftast rums-eller tidsbetydelser. De kan också ha mer abstrakt betydelse: for me, without money. Prepostioner kan står framför: Substantiv - at home(home-subst. pronomen- for him (him - pronomen) ing-form- interested in playing(playing- är ing- form av verb)

11 Rumsprepositioner: At (i, på, vid) oftast om ett litet område. I live at 12 Brighton Road= Jag bor på Brighton Road 12. Let's meet at the bus stop= Vi kan väl träffas vid busshållsplatsen. In(i, inuti, på) There is no water left in the bottle= Det är inget vatten kvar i flaskan. Sandra was born in Canada= Sandra är född i Kanada. OBS! Arrive in/at We arrived in L.A yesterday morning. I arrived at the hotel five minutes later. On(på, ovanpå,vid, vid sidan av. Don't walk on the grass= Gå inte på gräset. There's a nice restaurant on the river= Det är en trevlig restaurang vid floden.

12 Tidsprepositioner At(klockslag, högtider) The match starts at five o'clock= Matchen börjar klockan fem. We usually meet at easter= Vi brukar träffas vid påsk. I work at weekends= Jag arbetar på helgerna. In( del av dag, månader, årstider, år) We left early in the morning= Vi gav oss iväg tidigt på morgonen. The story takes place in June/in spring/in the 1980s/in the 19th century= Historien äger rum i juni/på våren/på 1980-talet/ på 1800-talet. OBS! I was born in 1982= Jag är född 1982 On(dag, datum) See you on saturday= Vi ses på lördag. My birthday is on May 17= Min födelsedag är den 17 maj. For(i, på, under) används som svar på hur länge...? I'm going away for a few days= Jag ska åka bort några dagar.

13 Tidsprepositioner forts.
OBS! Ibland används in: I haven't seen her in years= Jag har inte sett henne på åratal. Since(sedan, sedan...tillbaka) We've lived here since 1998= Vi har bott här sedan 1998. During(under, under loppet av) I woke up many times during the night.= Jag vaknade många gånger under natten. By(till, senast) You must be back by 11 o'clock.= Du måste vara tillbaka senast klockan 11. Until/till(till, tills) I was up until(till) three o'clock.= Jag var uppe till/s/ klockan tre. Not until/till (inte...förrän) Don't start until I tell you.= Börja inte förrän jag säger till.

14 Fler prepositioner: Of( av, över) That's very kind of you. This is a map of Ireland. Paula is a friend of mine. Off(av, av från, bort från, ut från) Turn off the computer. He fell off his bike. Keep off the grass. Out of( ut ur, ut genom) He drank straight out of the bottle. The cat jumped out of the window. OBS! AmE oftast bara out The girl was staring out the window.

15 Ing-form Preposition+ing. Preposition + ing- form är mycket vanlig i engelskan. afraid of flying bad at swimming Verb+ ing-form avoid - undvika can't/couldn't stand- kan/kunde inte stå ut med can't/ couldn't help- kan/kunde inte låta bli enjoy- tycka om, gilla go on - fortsätta keep/on/- fortsätta med /not/ mind - inte ha något emot stop- sluta Why do you avoid talking to me? Do you enjoy watching sports on TV? Keep on trying! It hasn't stopped snowing yet.

16 Enkel form/pågående form presens
I watch TV/I am watching TV. Enkel verbform uttrycker en vana(något man brukar göra eller gör ofta) Sandra reads a lot of fantasy books Paul gets up at seven every morning. I pågående form använder man am/are/is+ing för att uttrycka att något "håller på att hända" eller "händer just nu". Ssh! I'm reading. Liam is listening to his new CD.

17 enkel form/pågående form preteritum.
Enkel verbform i preteritum uttrycker vad som hände tidigare.(t.ex. förra sommaren) eller en vana(t.ex. vad man brukade göra) Last summer I worked at McDonald's. Bryan played the piano when he was young. Pågående form i preteritum: Was/were+ing-form används för att uttrycka att man "höll på" med något vid en viss tidpunkt(när något annat inträffade. I was playing a soccer game when you phoned me We were laying on the beach when it suddenly started to rain.


Ladda ner ppt "Genitiv Talar om vem som har eller äger något"

Liknande presentationer


Google-annonser