Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genitiv i engelska  Genitiv singularis bildas med ’s the girl’s, John’s  Till namn som slutar på –s kan man lägga ’(apostrof) eller ’s Charles’(s), James’(s)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genitiv i engelska  Genitiv singularis bildas med ’s the girl’s, John’s  Till namn som slutar på –s kan man lägga ’(apostrof) eller ’s Charles’(s), James’(s)"— Presentationens avskrift:

1 Genitiv i engelska  Genitiv singularis bildas med ’s the girl’s, John’s  Till namn som slutar på –s kan man lägga ’(apostrof) eller ’s Charles’(s), James’(s) däremot heter det: the boss’s  Om det är två ägare sätter man genitivtecknet på den senare Peter and Mary’s

2  Genitiv pluralis bildas med enbart ’ (apostrof) om ordet har en regelbunden pluralisform med –s ändelse the boys’ books  Eftersom t.ex. the cat’s habits och the cats’ habits låter likadant i tal används ofta en of -genitiv i det senare fallet för tydlighets skull > the habits of the cats

3  Genitiv pluralis av oregelbundna pluralisformer bildas på samma sätt som genitiv singularis, dvs. med ’s the men’s coats the children’s toys

4  S-genitiv används främst om personer och djur my sister’s husband Susan’s daughter the lion’s head Undantag där s-genitiv används: a) en del tidsuttryck today’s news in three months’ time Användning:

5 b) länder och städer samt uttryck med ”the world” och ”the earth ” London’s history the world’s population I dessa fall används också of-genitiv: > the history of London, the population of the world c) för att uttrycka en plats där huvudordet är underförstått at my aunt’s (house) at the dentist’s (surgery)

6  Of-genitiv används om ”ägaren” är en sak, ett begrepp eller en företeelse the doors of the car the power of life the Dublin of my youth

7 Dubbel genitiv  Ibland använder engelskan dubbel genitiv, dvs. of-genitiv+apostrofgenitiv a friend of my sister’s en vän till min syster two penpals of my brother’s två av min brors brevvänner

8 Specialfall: a) Om ägaren (i det här fallet en person) är bestämd av en relativ bisats, måste of-genitiv användas The address of the doctor that I go to is Euston Road 18. b) För substantiverade adjektiv i pluralis används of-genitiv the situation of the unemployed the problems of the blind

9 Några ord om ”own”  Ordet ”own” används i engelska enbart efter ett possessivt pronomen ( my, your, his etc) eller efter en s-genitiv my own car Lisa’s own bike  I alla övriga fall används omskrivningen ”of my/your etc own” we have got a house of our own he has got two cars of his own

10 Övningar Bilda genitiv av följande:  the dog  the dogs  the boss  the children  the geese  the witches  James  Jane and John  somebody  each other  the dog’s  the dogs’  the boss’s  the children’s  the geese’s  the witches’  James’(s)  Jane and John’s  somebody’s  each other’s

11 Bilda s-genitiv eller of-genitiv  katternas svansar  gårdagens problem  Finlands historia  resans slut  bilens färg  hos min farbror  vårt lands president  kvinnors tankar  jordens befolkning  the cats’ tails  yesterday’s problems  Finland’s history/the history of F  the end of the journey  the colour of the car  at my uncle’s  the President of our country  women’s thoughts  the earth’s population/the popu- lation of the earth

12 Fler övningar  Nr 1 S-genitiv eller of-genitiv?S-genitiv eller of-genitiv?  Nr 2 S-genitiv eller of-genitiv ?S-genitiv eller of-genitiv ?  Nr 3 S-genitiv eller of-genitiv ?S-genitiv eller of-genitiv ?


Ladda ner ppt "Genitiv i engelska  Genitiv singularis bildas med ’s the girl’s, John’s  Till namn som slutar på –s kan man lägga ’(apostrof) eller ’s Charles’(s), James’(s)"

Liknande presentationer


Google-annonser